İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ
yenibakanliklogo

TEKİRDAĞ

İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

SÜREÇ TANITIM FORMU

Dokuman Kodu

GTHB.İLM.KYS.066

Süreç Adı

TARIMSAL ALTYAPI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Süreç No: 066

Süreç Tipi

Operasyonel

Süreç Sahibi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri)

Süreç Sorumlusu /

Sorumluları

İl Müdür Yardımcısı

Şube Müdürü

GTH İlçe Müdürü

Süreç Uygulayıcıları

Mera Yaz Okulu Eğitimli Ziraat Mühendisi

Süreç Sınırları

Başlangıç Noktası

Kamu Kurumlarına ait müracaat

Bitiş Noktası

Tahsis Amacı Değişikliği Olurunun başvuru sahibi Kamu Kurumuna verilmesi.
GİRDİLER

GİRDİ SAĞLAYANLAR

4342 SAYILI MERA KANUNU

Madde 14 – (Tahsis Amacı Değişikliği)

4342 sayılı Mera Kanunun 14. Maddesinde yer alan Resmi Kuruluşların talebi üzerine meraların Tahsis Amacı Değişikliği İl Mera Komisyonunca yapılabilir.

İlgili Müdürlüğe ait Tahsis Amacı Değişikliği (T.A.D.) talebi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ulaşınca Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından başvuru evrakı kontrol edilir. Evrak tamam ise sıradaki ilk toplantıda görüşülmek üzere İl Mera Komisyonunun incelemesine sunulur. Evrak uygun değilse Başvuru Sahibi Müdürlüğe yazı ile başvuru evrakın tamamlaması istenir.

İl Mera Komisyonunca T.A.D. talebi kabul edilirse müracaat mahalleye ait mera teknik ekibine havale edilir.

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından T.A.D. talebi bilgileri en kısa sürede mera bilgi sistemine (MERBİS) girilir.

Eğer ilgi mahalleye ait teknik ekip yoksa Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından mahallenin bulunduğu kaymakamlıktan komisyonu oluşturacak muhtar ve mahalli bilirkişilerin listesi en kısa sürede istenir.

Mera Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre oluşturulan liste ile en kısa sürede Valilik Oluru ile mahalle mera teknik ekibi oluşturulur.

Mahalle mera teknik ekibi tarafından müracaat mahallede incelenerek düzenlenecek olan inceleme raporu İl Mera Komisyonuna sunulur.

İnceleme raporu İl Mera Komisyonunca değerlendirilir. T.A.D. talebi kabul edilirse 20 yıllık ot geliri belirlenir ya da T.A.D. talebi reddedilir.

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından Defterdarlık görüşü alınmak üzere yazı yazılır.

Defterdarlıktan olumlu görüş gelmesi ve İl Mera Komisyonunun T.A.D. talebini kabulü halinde Başbakanlık görüşü alınmak üzere Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından Bakanlığa görüş yazısı yazılır.

Başbakanlıktan gelen olumlu görüş yazısı üzerine Valilik Makamından olur alınarak başvuru sahibi Müdürlükten 20 yıllık ot gelirini yatırması istenir. Geri Dönüşümlü yatırımlar için Geri Dönüşüm Projesi ve Teminat talep edilir. Vali ile yatırımcı Müdürlük arasında Geri Dönüşüm Sözleşmesi yapılarak tescil için defterdarlığa yazılarak işlem tamamlanır. Geri Dönüşümsüz yatırımlar için tescil için defterdarlığa yazılarak işlem tamamlanır.

Başvuru Sahibi Resmi Kuruluşlar
ÇIKTILAR

ÇIKTI ALICILARI

Valilik Makamının uygun görüşle Tahsis Amacı Değişikliği oluru,

Geri Dönüşüm Sözleşmesi,

Hazine adına tescil,

Valilik Makamının uygun olmayan görüşle Tahsis Amacı Değişikliği oluru,

Uygun veya uygun görülmeyen Tahsis Amacı Değişikliği kararının ilgili Müdürlüğe bildirilmesi.

Başvuru Sahibi Resmi Kuruluşlar
KAYNAKLAR

• İnsan kaynağı

• Bütçe

• Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.

• 4342 sayılı Mera Kanunu

• Mera Yönetmeliği

• Uygulama Talimatları

• Bakanlık görüş yazısı

• Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS)

• Tarım Bilgi Sistemi (TBS)

• EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

• Mera Bilgi Sistemi (MERBİS)

• Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)

• Tebliğler ve Genelgeler

• İlgili tüm mevzuat.
BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR

DIŞ HUSUSLAR

İLGİLİ TARAFLAR

• Organizasyonel yapı

• Personel yeterliliği ve yetkinliği

• Alt yapının yeterliliği

• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği

• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)

• Yasal Düzenlemeler

• Süreç performansı

• Hükümet programı

• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)

• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri

• Politik faktörler

• Pazar payı

• Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar

• İklim ve çevre şartları

• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri

• Teknolojik gelişmeler

• Uluslararası rekabet

• Hızlı nüfus artışı, göçler,

• Doğal afetler

• Savaş, terör, güvenlik

• Kırsal Turizm

• Mahalli idareler

• Kamu kurum ve kuruluşları

• İl Müdürlüğü birimleri

• İl Müdürlük personeli

• TSESÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No

İzleme Kriteri

İzleme Metodu

İzleme Periyodu

Sorumlu

Kayıt

1.

Geri Dönüşüm Projesi, Başvuru evrakı

İşletme sahasına gitmek

Yıllık

Şube personeli

Tutanak
SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No

Hedef

Performans No

Performans Göstergesi

1.

Madencilik faaliyeti yürütülecek olan T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alan dışına taşmamak

-

Madencilik faaliyeti yürütülecek olan T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alan dışına taşmamak

2.

Yatırım faaliyetleri için T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alanlarda 2 yıl içinde faaliyete başlanması.

-

Çalışmaların başlamış olması.yenibakanliklogo

TEKİRDAĞ

İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU

Dokuman Kodu

GTHB.59.İLM.KYS.066

Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa SayısıProses Adı

Hedef

Performans Göstergesi

İzleme Periyodu

Gerçekleşme

Açıklama

Tahsis Amacı Değişikliği

Madencilik Faaliyeti yürütülecek olan T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alan dışına taşmamak

Madencilik Faaliyeti yürütülecek olan T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alan dışına taşmamak

YıllıkTahsis Amacı Değişikliği

Yatırım faaliyetleri için T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alanlarda 2 yıl içinde faaliyete başlanması.

Çalışmaların başlamış olması.

Yıllık
2 yıl içinde faaliyet başlamazsa T.A.D. iptal edilir.

yenibakanliklogo

TEKİRDAĞ

İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu

GTHB.59.İLM.KYS.066Sayfa Sayısı

Sayfa /
Tespit edilen risk

Tespit edilen risklerin olumsuz etkileri

Mevcut kontroller

Risklere verilen cevaplar

Etki

Olasılık

Risk skoru (puanı)

Riskin değişim yönü (önem düzeyi)

Riske verilecek cevaplar yeni / ek / kaldırılan kontroller

Riskin türü

Riskin sahibi

Açıklamalar (izleme raporlama)

Risk: Madencilik Faaliyeti yürütülecek olan T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alan dışına taşması.

Yararlanılabilir mera arazilerinin azalması

Yerinde kontrol

Resmi olarak uyarı, 3091 uygulamaları için Kaymakamlığa bildirme

5

1

5

DÜŞÜK RİSK

T.A.D. izni iptal edilebilir

Operasyonel

G.T.H. İl Müdürlüğü

Alan dışına taşma Mera, Yaylak ve Kışlakların korunması sürecini başlatır.

Sebep: Yanlış ölçüm, arazi sınırlarının işaretlenmemesi, kötü niyet,

Risk: Yatırım faaliyetleri için T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alanlarda 2 yıl içinde faaliyete başlanmaması.

T.A.D. uygun görülmüş olan alanların amaç dışı kullanılması

Yerinde kontrol

Başvuru sahibi kuruma faaliyete başlama yazısı yazma

5

1

5

DÜŞÜK RİSK

T.A.D. izni iptal edilebilir

2 yıl içinde faaliyete başlanmayan alanların T.A.D. izni iptal edilir.

Sebep: Başvuru sahibi Kuruma ait sebepler.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconBartin gida tarim ve hayvancilik IL müDÜRLÜĞÜ/koordinasyon ve tarimsal veriler şube müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconIsparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconBurdur IL gida,tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev