Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve


Dok.Kodu

 YÖN.TL.01
BELGELERİN SAKLANMASI VE

Yürürlüğe Gir. Tar.

 Temmuz 2015
ARŞİVLENMESİ TALİMATI

Revizyon No

 00

Revizyon Tarihi

 

Sayfa No

/11. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Kuruluşumuzdaki tüm belgelerin, kayıtların nasıl arşivleneceği konusunun tanımlanmasıdır.

2. UYGULAMA ALANI(KAPSAM)

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kullanılan tüm belge ve kayıtları kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulamasından tüm birim sorumluları sorumludur.

4. TANIMLAR

5. UYGULAMA

Fakültemiz, bir arşiv bölümüne sahip değildir. Bu nedenle ilgili dokümanlar ilgili birimde aşağıdaki esaslar çerçevesinde saklanacaktır.

5.1.Belge ve kayıtların saklanacağı yer seçilirken; su, deprem, yangın gibi afetlere karşı dayanıklı ve korunmuş alanlar olmasına dikkat edilecektir.

5.2.Evrak ve dokümanların rutubet ve diğer kötü hava etkenlerinden etkilenmemesine dikkat gösterilecektir.

5.3.Eğer ilgili birimde yer bulunamıyor ise veya yer kalmamış ise en eski tarihli dokümandan başlanarak ilgili belgeler bir tutanak ile Fakülte Sekreterliğine teslim edilecektir. Tutanakta teslim edilen belgelerin kısa adı, miktarı ve tarih aralığı belirtilecektir.

5.4.Dijital kayıtlar “Bilgi İşlem Çalışma Talimatı’nda belirtildiği şekliyle saklanacaktır.

5.5.Evraklar, 3473 Sayılı Kanunda ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen süre kadar saklanması gerektiğinden bu mevzuatta belirtilen belgelerin saklanması ve korunması esastır.
Hazırlayan


Kontrol Eden

Kal. Yön. Direkt.

Onaylayan

Dekan

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve iconDok. Kodu YÖN. Tl. 76 SantriFÜj cihazi

Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve iconDok. Kodu YÖN. Tl. 53 Kumlama cihazi

Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve iconDok. Kodu YÖN. Tl. 52 Teknisyen masasi

Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve iconDok. Kodu YÖN. Tl. 32 Su sebiLİ Cİhazi çaliştirma ve

Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve iconDok. Kodu YÖN. Tl. 65 Faturalandirma biRİMİ ÇalişMA

Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve iconDok. Kodu YÖN. Tl. 63 Yazi iŞleri BİRİMİ

Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve iconDok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve iconDok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve iconDok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 01 Belgelerin saklanmasi ve iconDok. Kodu YÖN. Tl. 20 Vİtalometre cihazi çaliştirma ve


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev