Gdoes kullanim talimati

logo

GDOES

KULLANIM TALİMATI

Dok. No

CH-TL-0021

Yayın Tarihi

03.11.2017

Revizyon Tarihi

-

Revizyon No

0

Sayfa No

Deney yapmadan en az 1 gün önce NITROCRAFT Azot Jeneratörü açılır.

Soğutma Suyu Ünitesi 15 °C ye sabitlenerek açılır.

Numunenin arkasına soğutma aparatı “HOLD” tuşu ile yerleştirilir.

Cihazın kapağı açılır.

Bilgisayar açılır. Quantum XP programı açılır.

Y.S. Argon ve Kuru Hava tüpleri vanalarından açılır.

GDOES Cihazının arkasındaki sigortalar “ON” konumuna getirilir.

Kalibrasyon için sertifikalı SUS E-5 numunesi analizöre “LOAD” tuşu ile vakumlanır/ yerleştirilir.

Kapak kapatılır.

“RELEASE” tuşu ile numune çıkartılır. Analizör temizlenir.

“Centering Polychromotograf” adımı seçilir. “Start” ile kalibrasyon başlatılır.

Sapma 0,001 den az ise “OK” tuşuna basılır.

Numunenin arkasına soğutma aparatı “HOLD” tuşu ile yerleştirilir.

Ölçmek istediğimiz numune analizöre “LOAD” tuşu ile vakumlanır/ yerleştirilir.

Kapak kapatılır.

Bilgisayar kapatılır.

Programdan analizin modu seçilir. “Start” ile analiz başlatılır.

Analiz bitiminde “RELEASE” tuşu ile numune çıkartılır. Analizör temizlenir.

Azot Jeneratörü ve Soğutma Suyu Ünitesi kapatılır.

GDOES Cihazının arkasındaki sigortalar “OFF” konumuna getirilir.

Tüpler vanalarından kapatılır.


Hazırlayan

Onay

Kalite Sistem Onayı

Dr. Kerem Özgür GÜNDÜZ

Prof. Dr. Sedat ALKOY

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gdoes kullanim talimati iconKullanim talimati

Gdoes kullanim talimati iconLabaratuvar kullanim talimati

Gdoes kullanim talimati iconSu deposu kullanim talimati

Gdoes kullanim talimati iconİNŞaat laboratuvari kullanim talimati

Gdoes kullanim talimati iconAzot jeneratöRÜ kullanim talimati

Gdoes kullanim talimati iconSpor tesisleri kullanim talimati

Gdoes kullanim talimati iconElektronik laboratuvari kullanim talimati

Gdoes kullanim talimati iconPlanya Makinesi Kullanım Talimatı

Gdoes kullanim talimati iconKalınlık Makinesi Kullanım Talimatı

Gdoes kullanim talimati iconBİLGİsayar laboratuvari kullanim talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev