Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu


SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu


Başvuru Bilgileri

Konusu:

Tip İlavesi

SHGM Hizmet Standartları

Azami İşlem Süresi

15 gün,

İlk tip ilavesi için:30 gün

Başvuruyu yapan:
Başvuru tarihi:
Başvuru sayısı:
SHGM EBYS referansı:


Konu

Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır.

SHGM tarafından doldurulacaktır.

Sunuldu

Açıklama

Uygun

Açıklama

E

H

E

H

1

Talebi net şekilde içeren ve konu ile ilgili tüm süreci ( ilgi yazılara atıf yaparak) açıklayan başvuru yazısı2

Eksiksiz doldurulmuş Form19T başvuru formu3

SHY-66 Lisansının Orijinali4

Onaylı SHY/Part 147 Eğitim kuruluşundan alınmış teorik ve pratik eğitim sertifikası(aslı ve fotokopi), (Eğitim sertifikaları tarihleri, başvuru tarihinden önceki 36 aylık süre içinde olmalı)5

Hizmet Bedeli Dekontu

Dekont No:
İlk Tip İlavesi ise yukarıdakilere ek olarak;

6

Talep edilen ilk tip için; onaylı MOE 3.15 prosedürüne uygun SHY/PART-145 kuruluşunda yapılan OJT eğitimi (SHT- 66 talimatı Ek-1.A.4 OJT Kayıt Defteri (İlk Tip) kapsamında belgelenmelidir). Varsa OJT (işbaşı eğitimi) sertifikası (aslı ve fotokopisi)7

İşbaşı Eğitimi (OJT) esnasında belirli aralıklarla yapılan (en az 3) değerlendirmelere ait İşbaşı Eğitimi Değerlendirme Tablosu8

OJT (işbaşı Eğitimi) için yetkilendirilmiş supervisor ve assessor listesi9

Başvuru sahibinin bakım kayıt defterinde (logbook) beraber çalışmış olduğu onaylayıcı veya destek personellerin yetki belgelerinin kalite birimi tarafından onaylanmış fotokopisi


Başvuranın Taahhüdü:

Yukarıda yer alan bilgilerin ve kayıt defterine girilen kayıtların doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederiz.

Adı Soyadı

İmza

Tarih


Kalite Müdürü Adı Soyadı (Şirket başvurusu ise)Bu kısım SHGM tarafından doldurulur.
Deneyim Kayıt Defterinden kontrol amaçlı iş emirleri istendi mi?

Uygun
E ☐

H

Açıklama:


SHGM Değerlendirmesi:

SHY-66 ve SHT-66 mevzuatı ile SHGM Hizmet Standartları dokümanına göre gerekli evraklar,

☐ dosyada yer almakta olup, uygun değerlendirilmiştir.

☐ dosyada yer almamakta olup, uygun görülmemiştir.

Açıklama:

İnceleyen Adı Soyadı-Unvanı

İmza

Tarih
SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu

Doküman No:

SHGM.UED.26005653.FR.345

Revizyon No - Tarihi

00 – 00/00/0000 /

/


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tanzimi Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu iconHava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu iconHava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Temel Eğitim Değişiklik...

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu iconSınav tarihi itibari ile 1 kategorisinde herhangi bir uçak tipi işlenmiş...

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu iconAmatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu iconHava araci bakim personeli Lİsansi

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu iconDil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcısı(sht-66l-hs) İlk Yetki Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu iconÇok pervaneli İnsansiz hava araci tekniK Şartnamesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev