Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (SHY-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu

içerik.pngBAŞVURU BİLGİLERİ

Konusu

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu (SHY-147)Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu

Başvuruyu Gerçekleştiren Eğitim Kuruluşu
Başvuru Tarihi , Sayısı ve SHGM EBYS referansı

Konu
Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır.

SHGM tarafından doldurulacaktır.

Sunuldu

Açıklama

Uygun

Açıklama

E

H

N/A

E

H
1

Eğitim Kuruluşu tarafından talep edilen yetki kapsamında Genel Müdürlüğümüze yapılmış başvuru yazısı.

2

Talep edilen yetki kapsamında SHT-147 talimatına göre doldurulan SHGM Form 12 (değişiklik kapsamında) (eğer gerekli ise)

3

GM – 2015/1 “Form-4 Belgesi Onay İşlemleri Genelgesi” kapsamında hazırlanmış SHGM Form-4 başvuru formu/formları ve ilgili tüm ekleri(değişiklik kapsamında) (eğer gerekli ise)

4

Talep kapsamında hazırlanmış BEKAD, ders müfredatları, TNAs ve tüm ilgili form, liste ve prosedürlerin güncel revizyonu (softcopy veya hardcopy) (değişiklik kapsamında) (eğer gerekli ise)

5

Talep edilen yetkilendirme için gerekliliklerin kontrol edildiğine dair kalite denetlemesi ve bulgu kapanışları (softcopy veya hardcopy)

6

Talep edilen yetkilendirme için hazırlanmış olan tesis gereklilikleri analiz listesi. (Sentetik eğitim araçları, projektör, akıllı tahta v.b.)

(softcopy veya hardcopy) (değişiklik kapsamında) (eğer gerekli ise)

7

Talep edilen yetkilendirme için personel ihtiyaç analizi (Yönetici Personel, Eğitimci listesi, diğer personeller)

(softcopy veya hardcopy) (değişiklik kapsamında) (eğer gerekli ise)

8

Talep edilen her bir yetki için hazırlanmış Eğitim Kurs Materyalleri (öğrenci notları, eğitimci notları, slides v.b.) (değişiklik kapsamında) (eğer gerekli ise)

9

Onayı istenen her bir kurs programı için hazırlanan birer adet soru seti (değişiklik kapsamında) (eğer gerekli ise)

10

Hizmet Bedeli Dekontu (değişiklik kapsamında)Dekont No:
Başvuranın Taahhüdü:

Yukarıda yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ederiz.

Kuruluş Sorumlu Müdürü Adı Soyadı

İmza

Tarih


Kalite Müdürü Adı Soyadı

SHGM Değerlendirmesi:

SHY-147 ve SHT-147 mevzuatı ile SHGM Hizmet Standartları dokümanına göre gerekli evraklar,

☐ dosyada yer almakta olup, uygun değerlendirilmiştir.

☐ dosyada yer almamakta olup, uygun görülmemiştir.

İnceleyen Adı Soyadı-Unvanı

İmza

TarihHava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (SHY-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu

Doküman No:

SHGM.UED.26005653.FR.357

Revizyon No - Tarihi

00 – 00/00/0000 /

/sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu iconHava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Temel Eğitim Değişiklik...

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tanzimi Başvurusu Kontrol Formu

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu iconAmatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu iconSınav tarihi itibari ile 1 kategorisinde herhangi bir uçak tipi işlenmiş...

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu iconHava araci bakim personeli Lİsansi

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu iconDil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcısı(sht-66l-hs) İlk Yetki Başvurusu Kontrol Formu

Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu iconÇok hafif hava araci pilotu lisanslandirma talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev