Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu


SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (C Hariç) Başvurusu

Kontrol Formu


Başvuru Bilgileri

Konusu:

Kategori İlavesi

SHGM Hizmet Standartları

Azami İşlem Süresi

30 Gün

Başvuruyu yapan:
Başvuru tarihi:
Başvuru sayısı:
SHGM EBYS referansı:


Konu

Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır.

SHGM tarafından doldurulacaktır.

Sunuldu

Açıklama

Uygun

Açıklama

E

H

E

H

1

Talebi net şekilde içeren ve konu ile ilgili tüm süreci (ilgi yazılara atıf yaparak) açıklayan başvuru yazısı2

Eksiksiz doldurulmuş Form19M başvuru formu3

SHY-66 Lisansının Orjinali4

SHY-66 lisansından, hangi kategoriden geçiş yapılacaksa o kategoriye ait sınırlamalar kaldırılmış olmalı5

Talep edilen kategori geçişiyle uyumlu SHY/Part-147 onaylı sınav merkezinden alınmış sınav sonuç evrakları aslı (başvuru tarihine göre son 10 yıl içerisinde tamamlanmış olmalı)6

Çalıştığı şirketten alınan, çalıştığı süreyi, birimi ve görevi teyit eden resmi yazı7

Geçmek istediği kategoriye uygun aktif hava aracı bakım deneyimini sağlıyor mu? (SHT-66 Talimat Ekleri Ek-1.A.2-Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri 2 (Kategori İlavesi) kapsamında belgelenmelidir.)8

Başvuru sahibinin bakım kayıt defterinde (logbook) beraber çalışmış olduğu onaylayıcı veya destek personellerin yetki belgelerinin kalite birimi tarafından onaylanmış fotokopisi9

Güncel Bakım Deneyimi10

Hizmet Bedeli Dekontu

Dekont No:Başvuranın Taahhüdü:

Yukarıda yer alan bilgilerin ve kayıt defterine girilen kayıtların doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederiz.

Adı Soyadı

İmza

Tarih


Kalite Müdürü Adı Soyadı (Şirket başvurusu ise)Bu kısım SHGM tarafından doldurulur.
Deneyim Kayıt Defterinden kontrol amaçlı iş emirleri istendi mi?

Uygun

E ☐

H

Açıklama:SHGM Değerlendirmesi:

SHY-66 ve SHT-66 mevzuatı ile SHGM Hizmet Standartları dokümanına göre gerekli evraklar,

☐ dosyada yer almakta olup, uygun değerlendirilmiştir.

☐ dosyada yer almamakta olup, uygun görülmemiştir.

Açıklama:

İnceleyen Adı Soyadı-Unvanı

İmza

Tarih
SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (C Hariç) Başvurusu

Kontrol Formu

Doküman No:

SHGM.UED.26005653.FR.347

Revizyon No - Tarihi

00 – 00/00/0000 /

/


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tanzimi Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu iconHava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu iconHava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Temel Eğitim Değişiklik...

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu iconSınav tarihi itibari ile 1 kategorisinde herhangi bir uçak tipi işlenmiş...

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu iconHava araci bakim personeli Lİsansi

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu iconAmatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu iconÇok pervaneli İnsansiz hava araci tekniK Şartnamesi

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu iconÇok hafif hava araci pilotu lisanslandirma talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev