Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu


SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu


Başvuru Bilgileri

Konusu:

Sınırlama Kaldırma

SHGM Hizmet Standartları

Azami İşlem Süresi

30 Gün

Başvuruyu yapan:
Başvuru tarihi:
Başvuru sayısı:
SHGM EBYS referansı:


Konu

Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır.

SHGM tarafından doldurulacaktır.

Sunuldu

Açıklama

Uygun

Açıklama

E

H

E

H

1

Talebi net şekilde içeren ve konu ile ilgili tüm süreci (ilgi yazılara atıf yaparak) açıklayan başvuru yazısı2

Eksiksiz doldurulmuş Form19K başvuru formu3

SHY-66 Lisansının Orijinali4

Sınırlamalarına uyumlu SHY/Part-147 onaylı sınav merkezinden alınmış sınav sonuç (başvuru tarihine göre son 10 yıl içerisinde tamamlanan) evraklarının aslı5

Modül 9 sınırlamasının eğitimle kaldırılması için; 19.02.2008 tarihinden önce alınmış olan insan faktörleri başlangıç eğitimi ve başvuru tarihi itibariyle son iki sene içerisinde alınmış olan insan faktörleri tazeleme eğitimi kayıtları (sertifika ve istenmesi durumunda içeriği) aslı6

Çalıştığı şirketten alınan, çalıştığı süreyi, birimi ve görevi teyit eden resmi yazı7

Deneyim gerektiren sınırlamalar için uygun aktif hava aracı bakım deneyimini sağlıyor mu? (SHT-66 Talimat Ek-1.A.3-Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri 3 (Dönüşüm Sınırlandırması Kaldırma) kapsamında belgelenmelidir.)8

Başvuru sahibinin bakım kayıt defterinde (logbook) beraber çalışmış olduğu onaylayıcı veya destek personellerin yetki belgelerinin kalite birimi tarafından onaylanmış fotokopisi9

Hizmet Bedeli Dekontu

Dekont No:Başvuranın Taahhüdü:

Yukarıda yer alan bilgilerin ve kayıt defterine girilen kayıtların doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederiz.

Adı Soyadı

İmza

Tarih


Kalite Müdürü Adı Soyadı (Şirket başvurusu ise)Bu kısım SHGM tarafından doldurulur.
Deneyim Kayıt Defterinden kontrol amaçlı iş emirleri istendi mi?

Uygun

E ☐

H

Açıklama:SHGM Değerlendirmesi:

SHY-66 ve SHT-66 mevzuatı ile SHGM Hizmet Standartları dokümanına göre gerekli evraklar,

☐ dosyada yer almakta olup, uygun değerlendirilmiştir.

☐ dosyada yer almamakta olup, uygun görülmemiştir.

Açıklama:

İnceleyen Adı Soyadı-Unvanı

İmza

Tarih
SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu

Doküman No:

SHGM.UED.26005653.FR.342

Revizyon No - Tarihi

01– 21/07/2016 /

/


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tanzimi Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu iconHava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu iconHava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Temel Eğitim Değişiklik...

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu iconSınav tarihi itibari ile 1 kategorisinde herhangi bir uçak tipi işlenmiş...

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu iconAmatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu iconHava araci bakim personeli Lİsansi

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu iconDil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcısı(sht-66l-hs) İlk Yetki Başvurusu Kontrol Formu

Shy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu iconÇok pervaneli İnsansiz hava araci tekniK Şartnamesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev