TÜRKİye büYÜk millet mecliSİsayfa1/23
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

                                                                                                            

                                                                          TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                 58’inci Birleşim

                                                                                        14 Ocak 2017 Cumartesi

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın gündem dışı konuşma için söz vermemek yönündeki tutumuna ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın acele ve Genel Kurula duyurulmasında zaruret görülen hâller ortaya çıkması durumunda müspet bir tutum takınacağına inandığına ilişkin açıklaması

3.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’da ekonomik dengenin düzene girmesi ve ihracatın tekrar hayat bulması için Yayladağ Sınır Kapısı’nın açılmasının elzem olduğuna ilişkin açıklaması

4.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in, görüşmelerine devam edilen Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye’nin hangi sorununu çözeceğini öğrenmek istediğine ve bu değişikliğin Genel Kurulda oylanmasının bile Türkiye’yi Orta Çağ karanlığına sürükleyeceğine ilişkin açıklaması

5.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın, rakamların Türkiye’nin hem siyasi hem ekonomik hem de demokrasi açısından ne denli korkunç bir duruma geldiğini gösterdiğine ve AK PARTİ’nin gündeminde sadece başkanlık sistemi olduğuna ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Didem Engin’in, bugün ülkede yaşanmakta olan istikrarsızlığın bizatihi sebebinin halkın gündeminden kopuk AKP Hükûmeti olduğuna ilişkin açıklaması

7.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız’ın, Anayasa değişikliği teklifi geçerse Meclisin mezara, demokrasinin tarihe gömüleceğine ve en kısa zamanda geri çekilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

8.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, Başkomutanın bir partinin genel başkanı olduğu bir ülkede Silahlı Kuvvetler ile komutanların durumunun ne olacağını öğrenmek istediğine ve yol yakınken bu tekçi anlayıştan vazgeçilmesi çağrısında bulunduğuna ilişkin açıklaması

9.- Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ın, milleti anlayamayan ve ülkeyi tanıyamamış bazı kesimlerin bu Anayasa değişim paketini asılsız eleştirdiklerine ve milletin bu Anayasa değişikliğine sahip çıkacağına yürekten inandığına ilişkin açıklaması

10.- Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın, son günlerde dövizde yaşanan hareketliliğin Türkiye ekonomisinin hukuk dışı ve demokratik olmayan denetimsiz bir politikayı kaldırmadığını çok net olarak gösterdiğine ve belirsiz bir “üst akıl” söyleminin sürdürüldüğüne ilişkin açıklaması

11.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, başkanlık sistemi görüşmeleri devam ederken siyasi baskının dozunun giderek artırıldığına ve Tarsus Gençlik Kolları ile Silifke Gençlik Kolları üyesi bazı gençlerin gözaltına alınmalarına ilişkin açıklaması

12.- Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın, bu Anayasa değişikliğiyle gelecekteki sorunların çözümünün hedeflendiğine ve bazı kesimlerin gerçekleri görmemek noktasındaki ısrarlarını yanlış bulduğuna ilişkin açıklaması

13.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ’ın, bu Anayasa değişikliğiyle ilgili iki başlılıktan soyut olarak söz etmenin halkı yanıltmaya yönelik davranışlar olduğuna ilişkin açıklaması

14.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın, devletin dinini öğrenmek ve yaşamak isteyenlere bu imkânı doğrusuyla vermek zorunda olduğuna ilişkin açıklaması

15.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in, Sinop-Ayancık yolunun Genze mevkisinde 18 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen heyelan nedeniyle yapılan çalışmalar hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bilgi almak istediğine ilişkin açıklaması

16.- İstanbul Milletvekili Hasan Sert’in, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın Türk milletini suçlayıcı sözlerini ve onu savunmaya çalışanları kınadığına ilişkin açıklaması

17.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, Türkiye’nin Suriye konusundaki dış politikasına ilişkin açıklaması

18.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölümünün 94’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

19.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin neden fırsata çevrildiğini, OHAL’in ne zaman kaldırılacağını ve getirilecek Anayasa değişikliğinin sonuçlarının neler olacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

20.- Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un, Anayasa değişiklik teklifiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsallaşan vesayet yerine kurumsallaşan millet iradesini getirdiğine ilişkin açıklaması

21.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, FETÖ’yle mücadelenin en kapsamlı şekilde devam etmesi ama adil olması ve mağduriyetlere yol açmaması gerektiğine ilişkin açıklaması

22.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölümünün 94’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

23.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, terörle mücadelede yürütülen operasyonlar kapsamında Bitlis’te şehit olan 2 askere Allah’tan rahmet dilediğine ve Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölümünün 94’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

24.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölümünün 94’üncü yıl dönümüne ve Bitlis’te şehit olan 2 askere Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması

25.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’a yönelik kürsüyü kullanma ve siyaset yapma özgürlüğünün kısıtlanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığına ve bu nedenle HDP Grubu olarak bugünkü birleşimde söz haklarını kullanmayacaklarına ilişkin açıklaması

26.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Ermeni soykırımı olduğu iddiasının Türk milletine yapılacak en büyük hakaret olduğuna ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konudaki tavırlarının her zaman net olduğuna ilişkin açıklaması

27.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, millete karşı hakareti hiçbir vatandaşın ve hiçbir milletvekilinin kabul etmesinin mümkün olmadığına ve Türkiye’ye haksız yere itham edilen konularda AK PARTİ’nin hiçbir zaman duyarsız ve tarafsız kalmadığına ilişkin açıklaması

28.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Başbakanın Meclisteki Anayasa değişiklik teklifinde kullanacağı oyu Cenevre müzakerelerinden daha fazla önemsemesini yadırgadığına ilişkin açıklaması

29.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

30.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Bitlis’te şehit olan 2 askere Allah’tan rahmet dilediğine, Hükûmetin, Türkiye’nin gündeminde bulunan sorunlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmesi gerekirken bundan imtina etmesini açık bir saygısızlık olarak değerlendirdiğine ilişkin açıklaması

31.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

32.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, billboardlarda İstanbul Milletvekili Eren Erdem’e ağır hakaretler eden ve yanlış bir hadiseyi nakletmek suretiyle hedef hâline getirenlerin bulunmasını istediklerine ve Meclis Başkanlığının da bu konunun takipçisi olması gerektiğine ilişkin açıklaması

33.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, İstanbul Milletvekili Eren Erdem’e yönelik hareketin tam bir provokasyon olduğuna ve milletvekillerinin itibarına yönelik, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen kışkırtmaya dönük yaklaşımları kınadıklarına ilişkin açıklaması

34.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, İstanbul Milletvekili Eren Erdem’e yönelik hareketi kınadıklarına ve Başkanlık Divanının milletvekillerinin itibarının korunması konusunda hassasiyet göstermesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

35.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmelerin mutlaka TRT’den ve başka kanallardan da yayınlanması ve halkın bilgi alma hakkının sağlanması gerektiğine, bunun gerçekleşmemesinin ayıplı bir durum olduğuna ilişkin açıklaması

36.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in, 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi’nin 12’nci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

37.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi’nin 12’nci maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

38.- Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın, Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

39.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, AK PARTİ’nin görüşünün Anayasa’nın ilk 4 maddesinin hiçbir biçimde değiştirilmemesi yönünde olduğuna ilişkin açıklaması

40.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi’nin 12’nci maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

41.- Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül’ün, Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığına ve Milliyetçi Hareket Partisiyle yapılmış görüşmelerde de bu konunun gündeme gelmediğine ilişkin açıklaması

42.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili bazı ifadelerini düzeltmesini ve Başbakanın bununla ilgili bir açıklama yapmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

43.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, AK PARTİ Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın, iktidar partisinin rejim değişikliği konusunda Anayasa’nın değiştirilemez maddelerini değiştirme niyetini açıkça ortaya koyduğuna ilişkin açıklaması

44.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

45.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Başkanlık Divanı olarak oylamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün amir hükümlerine göre gerçekleştirilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesini tekrar talep ettiklerine ilişkin açıklaması

46.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, oylamaların İç Tüzük’ün 148’inci maddesine göre usulüne uygun bir şekilde yapıldığına ilişkin açıklaması

47.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi’nin 13’üncü maddesi üzerindeki soru-cevap işleminde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

48.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması

49.- Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşine acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

50.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşine acil şifalar dilediğine, Milliyetçi Hareket Partisinin yaşadığı acı nedeniyle görüşmelere aktif katılımdan vazgeçmiş olduğuna ve bu şartlarda görüşmelere ara verilmesi yönündeki düşüncelerini paylaşmak istediğine ilişkin açıklaması

51.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve bir müddet daha çalışmanın uygun olacağı düşüncesinde olduklarına ilişkin açıklaması

52.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşinin çocuklarına ve hayatına kavuşacağını ümit ettiğine ilişkin açıklaması

53.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Anayasa değişiklik teklifinin bir iki maddesi dışında bütün oylamalarının İç Tüzük’ün gizli oylama şartlarına göre yapılmadığına, Milliyetçi Hareket Partisinin bir acısı varken, bu gece bir oldubittiyle bu teklifi geçirmeye çalışmayı ahlaki bulmadığına ve oylamanın titizliği konusunda Başkanlığın yüksek refleksini beklediğine ilişkin açıklaması

54.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Anayasa değişiklik teklifinin şu ana kadar geçen 14 maddesinde de İç Tüzük’ün 148’inci maddesine uygun bir oylama gerçekleştirildiğine ilişkin açıklaması

55.- Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşine acil şifalar dilediğine, ülke tarihindeki en önemli kırılma ve dönüşüm noktalarından birisi bu olan bu Anayasa değişiklik teklifinde milletvekilini sıradan bir oy verme enstrümanı gibi gören anlayışı şiddetle reddettiğine ve diğer maddelerde konuşma haklarını kullanacaklarına ilişkin açıklaması

56.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi’nin 15’inci maddesinin oylamasında tasnif ve ayırım işlemine Genel Kurula verilen arada devam edilmesinin İç Tüzük’e aykırı olduğuna ilişkin açıklaması

57.- Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, oylama işlemi bitmeden ara verilerek Başkanlık makamının boş bırakıldığına, bu itibarla yapılan işlemin sakatlandığına ve Başkanlık Divanı üyesi olarak bu işlemin yenilenmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

58.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, oy sayım dökümü ve sonucunun ilanının aynı oturumda yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

59.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi’nin 16’ncı maddesiyle Anayasa’nın 58 ayrı maddesinde düzenleme yapıldığına, bunun yasa yapım tekniğine aykırı olduğuna ve Komisyona iade edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

60.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın Kâtip Üyeler hakkındaki ifadeleri nedeniyle kendisine teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

61.- Anayasa Komisyonu Sözcüsü Zekeriya Birkan’ın, 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi’nin 16’ncı maddesiyle ilgili Komisyon tarafından değerlendirme yapılarak izlenilen yöntemin Anayasa’ya, İç Tüzük’e ve teamüllere uygun olduğuna karar verildiğine ilişkin açıklaması

62.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, bütün milletvekillerinin, oturumu yöneten Meclis Başkan Vekillerinin uygulama birliği içinde olmamalarıyla ilgili bir rahatsızlığı olduğuna ilişkin açıklaması

63.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

64.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Genel Kurul çalışmalarının bu kadar uzun süre devam ettirilmesinin insanın bedensel, ruhsal ve zihinsel kapasitesine aykırı olduğuna ilişkin açıklaması

65.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu’nun konuşmasının yanlış yorumlandığına ilişkin açıklaması

66.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, Genel Kurulda yaşandığı iddia edilen ısırılma olayına ilişkin açıklaması

67.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi’nin 16’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ iconTÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ iconTÜRKİye ihracatçilar mecliSİ tasarim haftasi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev