T. C. Gebze belediye başkanliğI
\\192.168.1.6\stratejik planlama\kys\logolar\a.png

T.C.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ

iso.jpg

DOKÜMAN NO: İKEM.P.02

TARİH: 01.10.2014

SAYFA NO: /

REVİZYON NO: 03


AMAÇ : Belediye hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve kalite artışı için yapılacak çalışmalarda izlenecek yöntemleri belirlemek ve iyileştirme çalışmalarının kontrol altında yapılmasını, sürdürülebilirliğini sağlamak.
KAPSAM : Tüm faaliyetler
İLGİ : ISO 9001:2000, md.8


 • Kalite Çemberleri İş Talimatı

 • Beyin Fırtınaları İş Talimatı

 • Süreç Analizleri ve Geliştirilmesi İş Talimatı

 • Eğitim Prosedürü

 • Kıyaslama İş talimatı

 • Öneri Ödül Prosedürü


YÖNTEM:

Gebze Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak iyileştirme çalışmalarında aşağıda belirtilen yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağı iş talimatları ve prosedürler ile belirlenmiş olup, iş talimatı bu dokümanın ekinde, diğer prosedürle sistem prosedürleri dosyasında yer almaktadır.


 • Kalite Çemberleri

 • Beyin Fırtınaları

 • Süreç Analizleri ve Geliştirilmesi

 • Eğitim

 • Kıyaslama

 • Öneri Ödül Modeli


SORUMLU : Başkan, Başkan Yardımcısı, Müdürler, Kalite Yönetim Ekibi
DAĞITIM : Başkan, Başkan Yardımcısı, Tüm Müdürlükler, Kalite Yönetim Ekibi
MUHAFAZA : Bu doküman, yenisi ile değiştirilinceye kadar, dağıtım yapılan birim ve kişilerin Kalite Klasörlerinde muhafaza edilir.


HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. C. Kandira belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconTc alaca belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev