T. C. Gebze belediye başkanliğI
\\192.168.1.6\stratejik planlama\kys\logolar\a.png

T.C.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DOKÜMAN HAZIRLAMA, REVİZYON, DAĞITIM VE MUHAFAZA PROSEDÜRÜ

iso.jpg

DOKÜMAN NO: İKEM.P.07

TARİH: 01.10.2014

SAYFA NO: /

REVİZYON NO: 03


AMAÇ : Belediyemiz Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki dokümanların etkin ve kontrollü olarak hazırlanması, revizyonu, dağıtımı ve muhafazasının sağlanması.
KAPSAM : Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki dokümanlar.
İLGİ :

 • ISO 9001: 2008; md.2.4

 • Kodlama Talimatı

 • Arşiv Yönetmeliği


YÖNTEM :

 1. Şekil Şartı:

 • Doküman Adı

 • Doküman No

 • Tarih

 • Sayfa No

 • Revizyon No

 • Hazırlayanın Adı- İmzası

 • Onaylayanın Adı- İmzası her dokümanda yer alır. Bunların dokümanın neresinde olacağı, hangi karakterler, punto ile yazılacağı konusunda bir sınırlama söz konusu değildir. Okunabilir ve görülebilir olmak yeterlidir.
 1. Numaralama:

 • Kodlama Talimatına Uygun Hazırlanır.(Ref: Kodlama İş Talimatı)
 1. Doküman Hazırlama Sorumluları:

 • Kalite El Kitabı: Kalite Yönetim Ekibi

 • Sistem Prosedürleri: Kalite Yönetim Ekibi

 • İş Akış Şemaları: Birim Amirleri

 • İş Talimatları: İlgili Birim

 • Uygulama Prosedürleri: Birim Amirleri
 1. Doküman Onay Yetkilileri:

 • Kalite El Kitabı: Başkan Onaylar

 • Sistem Prosedürleri: Başkan veya Sorumlu Başkan Yardımcısı Onaylar

 • İş Akış Şemaları: Birim Amirlerinin Bağlı Bulunduğu Başkan Yardımcısı Onaylar

 • İş Talimatları: Birim Amiri veya Bağlı Bulunduğu Başkan Yardımcısı Onaylar

 • Uygulama Prosedürleri: Birim Amirlerinin Bağlı Bulunduğu Başkan Yardımcısı Onaylar 1. Dağıtım:

 • Her dokümanın, nereye dağıtılacağı dokümanını DAĞITIM başlığı taşıyan bölümünde belirtilmektedir.
 1. Muhafaza:

 • Her dokümanın muhafaza süresi, MUHAFAZA başlığı taşıyan bölümünde belirtilmektedir.
 1. İmhası:

 • Yürürlükten kalkan dokümanlar hazırlayan birime iade edilir ve belediyenin kâğıt imha politikalarına göre imha edilir.
 1. Revizyon:

 • İhtiyaç duyulması halinde dokümanlar hazırlayan tarafından revize edilir ve revizyon tarihi belirtilir. Revize edilmiş doküman onaylandıktan sonra ilgililere önceki dokümanın iadesi şartıyla imza karşılığı verilir.

 • Dağıtım kontrollü kaşe ve imza karşılığı yapılır. Kontrollü kaşe olmayan dokümanlar bilgi mahiyetinde olup dağıtımı kontrol dışıdır.

 • Önceki Dokümanlardan 1 âdeti hazırlayanın arşivinde 2 yıl muhafaza edilir.


SORUMLU : Başkan, Başkan Yardımcıları, Tüm Müdürlükler
DAĞITIM : Başkan, Başkan Yardımcıları, Tüm Müdürlükler

MUHAFAZA : Bu doküman, yenisi ile değiştirilinceye kadar, dağıtım yapılan birim ve kişilerin Kalite Klasörlerinde muhafaza edilir.


HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. C. Kandira belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Gebze belediye başkanliğI iconTc alaca belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev