Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar


Dok.Kodu

 YÖN.TL.125

Yürürlüğe Gir. Tar.

 Temmuz 2015
ÖZ DEĞERLENDİRME TALİMATI

Revizyon No

 00

Revizyon Tarihi

 

Sayfa No

/1


1.Amaç

Bu prosedürün amacı, Hizmet Kalite Standartlarının fakültemizde uygulanması ve etkinliği yönünden tarafsız bir gözle incelemek, uygunsuzlukları ve bunlara ilişkin alınan önlemlerin Metkinliğini izlemektir

2.Uygulama Alanı (Kapsam)

Bu talimat, hastanenin öz değerlendirilmesini , öz değerlendirme yönetimini, sistemdeki sapmaların tespiti ve bunlara ilişkin yapılan faaliyetlerin izlenmesini kapsar.

3. Sorumluluklar

4. Tanımlar

HKS: Hizmet Kalite Standartları

5. Uygulama

5.1. Kalite Yönetim Direktörü tarafından HKS sistemi içerisinde her dönem en az bir kez yapılması için planlama yapılır. Bu plan oluşturulurken verilen hizmetin kalitesini direkt etkileyen alanlar ve prosesler dikkate alınarak Öz Değerlendirme Planı hazırlar ve Dekana onaylatır. Kalite yönetim direktörü öz değerlendirme ekibini belirler.

5.2. Hazırlanan Öz Değerlendirme Planı doğrultusunda denetimler Dekan tarafından atanmış eğitimli personelce ilgili birimlerde, yerinde ve yüz yüze yapılır. Bu planda hangi birimin kimler tarafından ne zaman ve hangi konularda denetleneceği ile ilgili bilgi vermek ve gerekli hazırlıkları yapmaları amacıyla denetim tarihinden önce denetim yapılacak birimlere Performans ve Kalite Direktörü tarafından duyurulur.

5.3. Denetim heyeti HKS kriterleri esas alınarak birimleri yerinde inceler, denetleme sonunda her birim için görülen eksiklikler, öneri ve tavsiyeler, düzeltme için sorumlular, düzeltmenin sonuçlandırılacağı tarih belirlenir.Hazırlayan


Kontrol Eden

Kal. Yön. Direkt.

Onaylayan

Dekan

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 40 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 41 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 109 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 107 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 110 Yürürlüğe Gir. Tar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev