Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır
Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM ESASLARI

Makalenin Türkçe başlığı buraya yazılacaktır.


Birinci YAZAR1, İkinci YAZAR2*, Üçüncü YAZAR1, Dördüncü YAZAR3

1Yazarların Bölümü veya Fakültesi, Üniversitesi/Kurumu, İli, Ülkesi.

birinciyazar@e-posta.adresi, ucuncuyazar@e-posta.adresi

2Yazarın Bölümü veya Fakültesi, Üniversitesi/Kurumu, İli, Ülkesi.

ikinciyazar@e-posta.adresi

3Yazarın Bölümü veya Fakültesi, Üniversitesi/Kurumu, İli, Ülkesi.

dorduncuyazar@e-posta.adresi
ÖZ


Bu bölümde çalışmanın yeniliklerini vurgulayan ve ana bulgularını gösteren kısa bir özet verilmelidir. Özet metni düz yazı olarak yazılmalı, iki yana yaslanmalı ve 10 punto olmalıdır. Özet, abstract ve makalenin diğer tüm kısımları Times New Roman yazı tipinde ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Özet yaklaşık olarak 100-250 kelime içermeli ve içerisinde yaygın olmayan kısaltma ve alıntı kullanılmamalıdır. Anahtar kelime sayısı 3 ile 6 arasında olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Anahtar kelime 1, Kelime 2, Kelime 3

Makalenin İngilizce başlığı buraya yazılacaktır.
ABSTRACT


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3


Birinci derece başlıklar “BÜYÜK” harflerle 10 Punto yazılmalıdır.


1. GİRİŞİkinci derece başlıklar “İlk Harfleri Büyük” 10 Punto yazılmalıdır.

Dergide, Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT) konuları kapsamında ve başka bir yerde yayınlanmamış olan bilimsel içerikli özgün çalışmalar yayınlanır.Makaleler 15 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılıp, 3 nüsha ve CD’ye makalenin Word ve Pdf’i kaydedilip Enstitü adresine gönderilmeli gönderilmelidir.
Alt başlık 1


Kaynaklarköşeli parantez içerisinde 1’den itibaren sıralayarak numaralandırılmalıdır.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[1].


Üçüncü derece başlıklar “İlk Harf Büyük, diğerleri Küçük” 10 Punto yazılmalıdır.Alt başlık 2


Şekilleri ve şekil isimlerini ortalayarak yazınız.

Şekiller en az 300 dpi çözünürlüğünde olmak zorundadır.

Burayı dosyanızı gönderirken siliniz.
1_makale.jpg


Denklemleri Word Nesnesi olarak yazınız.

Denklem sonuna parantez içerisinde denklem numarasını yazınız.

Burayı dosyanızı gönderirken siliniz.
Burayı çıktı almadan önce siliniz.
Şekil . Örnek şekil.


Örnek Denklem;

(1)

Çizelge. Örnek çizelge.

Isıtma Hızı (β)

°C/dak

Kademe 1

Kademe 2

Pik Sıcaklığı, K

Pik Sıcaklığı, K

5

797.0

974.2

10

821.7

993.3

15

829.4

1008.4

20

833.2

1023.6Tablolar Hakkında;

Tablo tasarımı için Word tablolardan Düz Tablo 2 seçeneğini seçebilirsiniz. Tabloda sütün başlıkları kalın yazınız.

Burayı dosyanızı gönderirken siliniz.

  • Makale metni 19.5x25.4 cm ebatındaA4 kağıda sağ ve soldan 2 cm, yukarıdan 3,2 cm, alttan 2,5 cm marjinli, Windows 7.0 veya üstü kelime işlemcide yazılmalıdır.

  • Yazılarda paragraf girintisi kullanılmamalıdır, paragraflar arasında bir satır boşluk bulunmalıdır.

  • Yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir.

  • Makalelerde dipnot kullanılmamalıdır.

  • Birimler SI sistemine göre verilmelidir.


KAYNAKLAR HAKKINDA

Kaynaklar verildiği yerde parantez içinde, örneğin [1] biçiminde, numaralandırılarak  belirtilmeli, bu sıraya göre yazılmalıdır.


Kaynakça

[1]

Adriaans, P. andZantinge, D., Data Mining, Boston, MA: Addison Wesley Longman Publishing, (1997).

[2]

Arora, A., Sairam, R. K. and Srivastava, G.C., “Oxidative stres and antioxidative systems in plants”,

Curr. Sci,82(3), 1222 (2002).

[3]

Yılmaz, P.,"Veri Madenciliği ve Uygulaması", Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006.

[4]

M. Roberti, «RFID Journal Home Linda,» 16 Ekim 2013. [Çevrimiçi]. Available: http://www.rfidjournal.com/articles/view?926#sthash.aNglf57U.dpuf.

[5]

Ü. Yarımağan, Veritabanı Sistemleri, Ankara: Akademi Yayınevi, (2000).


Örnekler

Kaynak bir makale ise:

Yazarın soyadı, isminin baş harfi. “makalenin başlığı”, derginin adı,cilt numarası (varsa no), sayfa numarası (yılı).
Arora, A.,Sairam, R. K. andSrivastava, G. C., “Oxidative stres andantioxidativesystems in plants”, Curr. Sci, 82(3), 1222 (2002).
Kaynak bir kitap ise:

Yazarın soyadı, isminin baş harfi. “kitabın adı”, cilt numarası, varsa editör(ler), yayınlayan yer, sayfası (yılı).
McAdams, W. H. “HeatTransmission 2nd ed.”, McGrawHill, New York, 278 (1942).
Kaynak basılmış tez ise:

Yazarın soyadı, isminin baş harfi. “tezin adı”, tezin cinsi (Yüksek Lisans, Doktora), tezin sunulduğu üniversite ve enstitü, Anabilim Dalı, sayfası (yılı).
Köksoy, O. “Taguchi ve Cevap Yüzey Felsefelerinin Birleştirilmesi: Problem ve Çözüm Stratejileri”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Matematik Anabilim Dalı, No.2001D11 (2001).
Kaynak kongreden alınmış ise:

Yazarın soyadı, isminin baş harfi. “bildiri adı”, kongre, seminer veya konferansın adı, yapıldığı yer, bildiri kitabındaki sayfası, (yılı).
Muluk, Z.,Balce, A. O. ve Köksoy, O. “Deney Tasarımı Eğitimi-Helikopter Deneyi”, İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Ankara, s. 76-80, (2000).
Kaynak rapordan alınmış ise:

Yazarın soyadı, isminin baş harfi. (veya raporu hazırlayan kuruluşun adı), “rapor adı”, raporu hazırlayan kuruluşun kısa adı, rapor numarası, yayınlandığı yer, sayfası (yılı).
Baran, I. andBaran, M. “Marine turtles of Turkey: Statussurvey 1988 andrecommendationsforconservationandmanagement”, WWW Report, Heidelberg, 123 (1989).
Elektronik ansiklopedi, kitaplar ve dergiler: 

İnternet: BosniaandHerzegovina, InBritannica Online. http://www.-eb.com:180/cgi-bin/g?DocF=micro/79/88.html (2000).


  • Yayınlanmak üzere gönderilen makalenin özgün bir araştırma olduğu ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını belirten bir yazı eklenmelidir.

  • Dergi Editörü biçim açısından uygun bulduğu yayınlanmak üzere gönderilen makaleyi konuyla ilgili 2 hakeme gönderir. Hakemlerin görüşlerinden birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına Editör ve/veya Yayın Kurulu karar verir.

  • Dergide yayınlanan makalelerin telif hakkı dergiye aittir. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi telif hakkı karşılığında yazarlara birer adet ayrı baskı gönderir.

  • Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleştirilmiş ise, kurumun adı ilk sayfanın en altında yazılmalıdır.

Dergiye gönderilecek makaleler ile ilgili yazışmalar, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Merkez Yerleşkesi, 43270 KÜTAHYA adresine yapılmalıdır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır iconBÜYÜk harflerle ve ortalanmiş olarak tez adi bu böLÜme yazilacaktir

Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır icon1. Her cümle büyük harfle başlar; ama virgül veya noktalı virgüllerle...

Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır iconTÜRKÇe başlik (Tİmes new roman, 12 punto, koyu, ortali)

Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır iconTezin başLIĞi buraya yazilmalidir

Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır iconEğitimde fatih projesi kapsamında aşağıda adı ve miktarı yazılı malzemeleri...

Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır iconEğitimde fatih projesi kapsamında aşağıda adı ve miktarı yazılı malzemeleri...

Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır iconCümleler büyük harfle başlar. Örnek

Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır iconMakale şablonu: Makalenin Türkçe Başlığı

Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır iconBasılı veya basılı olmayan ve elektronik olarak yayımlanan tüm akademik...

Makale başlığı kısa olmalı ve çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 10 punto büyük harfle, ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır iconLisans Tez Başlığı : Seben İlçesi’ne Bağlı Kabak Köyü Yöresi Seyirlik Köy Oyunları


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev