Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayisayfa1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
EK-4

ESKİ HALİ
BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYIİLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDAGERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNEİLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

GENELGESİ’NDEKİ YENİ HALİ
MADDE 1- (1) Bu

Uygulama

Usul

ve

Esasları,

2009/5

sayılı Yurt
MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında
Dışında

Gerçekleştirilen Fuar

Katılımlarının Desteklenmesine

İlişkin
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine

İlişkin Tebliğin 18’incimaddesine istinaden hazırlanmıştır.Tebliğin 19’uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 1- (2) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında 2009/5 sayılı Yurt
MADDE 1-

(2) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında 2009/5 sayılı Yurt Dışında
Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Tanımlarbaşlıklı 4 üncü maddesinde belirtilen tanımların yanı sıra aşağıdaki tanım
Tebliğin

Tanımlar

başlıklı 4

üncü

maddesinde

belirtilen

terimlerkullanılmıştır.


kullanılır.
İlgili hesap; fuar destek müracaat dosyaları kapsamında ibraz edilenfaturalarda açıkça belirtilen hesabı, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesidurumunda ise faturayı düzenlemiş olan firma, kurum veya kuruluşa aithesabı ifade eder.


MADDE 1- (3) 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında destek başvurusunda
MADDE 1- (3) 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında destek başvurusunda
bulunabilmesi

için

katılımcının,

Türk

Ticaret

Kanunu

hükümleri
bulunabilmesi

için

katılımcının, Türk Ticaret Kanunu

hükümleri çerçevesindekurulmuş, İhracatçı

Birliğine üye şirket ile Türkiye’de

yerleşik üretici/imalatçı
çerçevesinde

kurulmuş, İhracatçı

Birliğine üye şirket ile

Türkiye’de


organizasyonu olması gereklidir.yerleşik kurum, kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonu olması
gereklidir.

MADDE 2- (4) Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı,
MADDE 2- (4) Yurt dışı fuarlara iştiraklerinde komple tesis imalatı, makine,
makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayi, doğal taş, seramik, mobilya,
yat imalatı, otomotiv ana sanayi, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan
otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları,
sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı
mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların ilave fuar
sektörlerindeki ürünleri sergileyen katılımcıların ilave fuar nakliye masraflarının
nakliye masraflarının desteklenmesi, organizatör ile katılımcı arasında
desteklenmesi, organizatör ile katılımcı arasında yapılan sözleşmede belirtilen
yapılan sözleşmede belirtilen standart nakliye hizmeti bedelinin (hacim
standart nakliye hizmeti bedelinin (hacim veya ağırlık karşılığı maliyet) aşımı
veya ağırlık karşılığı maliyet) aşımı durumunda geçerlidir. Bahse konu
durumunda geçerlidir. Bahse konu aşım bedeli, organizatör tarafından katılımcıya
aşım bedeli, organizatör tarafından katılımcıya yönelik düzenlenen
yönelik düzenlenen faturada (organizatör kuruluşlar için EK-4) üzerinde ayrı bir
faturada (organizatör kuruluşlar için EK-4) üzerinde ayrı bir gider kalemi
gider kalemi olarak gösterilir veya aşım bedeli için ilave bir fatura (organizatör
olarak gösterilir veya aşım bedeli için ilave bir fatura (organizatör
kuruluşlar için EK-4) düzenlenir.kuruluşlar için EK-4) düzenlenir.
MADDE 2- (5) Nakliye desteği sadece yurt dışına bedelsiz veya geçici
MADDE 2- (5) Nakliye desteği sadece yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış
çıkış yoluyla gönderilecek fuara ilişkin ürün ve malzemeler için geçerli
yoluyla gönderilecek fuara ilişkin ürün ve malzemeler için geçerli olup, malın ilk
olup, malın ilk çıkış yeri ile ilk katılım sağlanan fuar yeri arasındaki gidiş
çıkış yeri ile ilk katılım sağlanan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş
veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek
harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta,
nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli,
vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat
gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç tutulur.


bedeli ve elleçleme bedeli hariç tutulur.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi iconBakanlık Makamının 5/2/2015 tarihli Onayı ile yürürlüğe girmiştir

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi iconGenel Müdürlük Makamının 03. 05. 2017 tarihli ve E. 1107209 sayılı...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi iconBu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon28/10/2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 11/10/2017...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi iconBu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon18/10/2004 Tarihli Yönetmelikte Bulunmayıp 2/2/2015 Tarihli Yönetmelikte Yer Alan Tanımlar

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev