Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler içinsayfa1/32
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu


Satın Alma Rehberi

Madde (1)İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU
dogaka logo kalknm~2

Mal Alımı İçin İhale İlanı
Şahanlar Ahşap Kuyumculuk İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kayseri Yolu Üzeri 3.Km Merkez / KAHRAMANMARAŞ’ta Üretim Ve Tasarım Altyapımızın Güçlenmesi İle Yeni Ürün Üretimine Ve İhracata Başlama Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Lot 1:

-1 Adet Vargel Tablalı Polisaj Makinesi

-1 Adet Kalibre ve Zımpara Makinesi

Lot 2:

-1 Adet Kasa ve Pervaz Boyama Makinesi
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Kayseri Yolu Üzeri 3.Km Merkez / KAHRAMANMARAŞ adresinden veya http://www.sahanlarahsap.com.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 05.11.2014 ve Saat: 13.00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; http://www.sahanlarahsap.com.tr ve www.dogaka.org.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.
Teklifler, 05.11.2014 tarihinde, Saat: 13.00’de ve Kayseri Yolu Üzeri 3.Km Merkez / Kahramanmaraş adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Madde (2)TEKLİF DOSYASIBölüm A: İsteklilere Talimatlar


Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için


İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Madde (4)Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler


Sözleşme Makamının;

a) Adı/Ünvanı: Şahanlar Ahşap Kuyumculuk İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

b) Adresi: Kayseri Yolu Üzeri 3. Km Merkez / KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon numarası: 0 (344) 234 2828

d) Faks numarası: 0 (334) 234 2827

e) Elektronik posta adresi: sahanlarahsap@gmail.com

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Mehmet ÖZŞAHAN
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde (5)Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler


İhale konusu işin;

  1. Projenin Adı: Üretim Ve Tasarım Altyapımızın Güçlenmesi İle Yeni Ürün Üretimine Ve İhracata Başlama

  2. Sözleşme Kodu: TR63/14/YENI/0083

  3. Fiziki Miktarı Ve Türü: Mal Alımı

Lot 1:

-1 Adet Vargel Tablalı Polisaj Makinesi

-1 Adet Kalibre v e Zımpara Makinesi

Lot 2:

-1 Adet Kasa ve Pervaz Boyama Makinesi

  1. İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Kayseri Yolu Üzeri 3. Km Merkez / KAHRAMANMARAŞ

  2. Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:-  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için iconTeklif dosyasi kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan...

Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için iconTeklif dosyasi kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan...

Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için iconTeklif dosyasi kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan...

Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için iconBölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali...

Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Madde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev