TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimisayfa5/5
1   2   3   4   5

DİĞER KARIŞTIRILABİLECEK KELİMELER


abani: bir çeşit kumaş

abanoz: bir ağaç türü

abat: bayındır, şen

abidevi: anıtsal

acayip

acırak: az acı
adale

aferin

ağda

ağdalı

ağı

ağrı

ahize: telefonla ilgili

ait / aidiyet / aidat

aile

akait

akıbet

alaka / alakadar

aleyhtar

amade

amiyane

anane

aslan

aşüfte

aşure

aşçı

avize: aydınlatma aracı

avunma

avurt

bağnaz

bahçe / bohça

bazen

bayağı (adi,basit,epey)

böbürlenme

böğürmek

böğürtlen

buzağı

büluğ

cambaz

cereyan

cıva

cibilliyet

cönk > cöngü

cülus

cüzzam

cüzi

çehre

çığ:büyük kar topu

çiğ: pişmemiş

çiy (su damlası)

çiğneme

çiftçi

çömlek

dalalet: sapkınlık

delalet: işaret

dalavere

defaatle / değnek

dimağ / donkişotluk

eğlenmek: neşelenmek

eğebilme

eğik yazı

eğlemek: durdurmak

eğlenmek: alay etmek

ehliyet

epey

el âlem

enikonu

erguvan

eşkıya

eyer: semer

eğer: bir bağlaç

faal

facia

fasulye

fedai

fırkateyn

fıskiye

gaile

gazve

geğirmek

girift

güveyi

hafriyat

havsala

hapşırmak

hemşehri

hülya

ızdırap

iade / iaşe / iane

içtihat

iddia

iğde / iğne

ihtiyat

ikametgâh ilmühaberi

ikide bir

inşaat

iltihap

intihar

istikbal > -li

istiğfar

istihbarat

istihdam

işbu

ithal

ispat

kalemtıraş

kılavuz

kirpik

kovalama

kulübe

küsürat

lakayıt

laubali

lehim > lehimlemek

liyakat

lügat

lüzum

maalesef

mağara

mahpus

mahsul > mahsulü

mahsus

mahzun

maişet

maiyet / matbaa

mecmua

meçhul

menekşe

menfaat

meyve

mihr

muamele

muavin

muayene

muhatap

mukavva / musiki

muvafakat

muvaffak / muzaffer

muzdarip

mübalağa

müdafaa

münasebet

müracaat

müsabaka

müsamaha

müsaade

müşahede

müşkül

mütalaa

müteakip

mütevazı

müzakere

nagehan

naat

nağme:ezgi, melodi

namahrem

naylon

nihai

name: mektup

nispi

ovmak

ovalamak

övmek /övünmek

öğle vakti

öge

perhiz

öğün: vakit anlamında

poğaça

rağbet

raptiye

sağdıç

sandalye

sarahaten

sarımsak

satranç

seyahat

siğil

silahşor

sürat: hız

şaibe

şaşaalı

şefaat > şefaati

surat: çehre, yüz

şehadet

şefkat

şüheda

taahhüt

taarruz

taassup

takdir: beğenme

tabi: bağımlı

tasdik

tazyik

taktir: damıtma

tabii: doğal, alışılmış

tebaa

teçhizat

tekdir: azarlama

teessüf

tehir

telaffuz / tembel

tevazu

tıraş /kalemtıraş

tıynet

tövbe

tuluat

turistik

turkuaz

unvan

ut > udu

üslup

vakanüvis

vaat / vaaz

vesaire

yadsımak

yanlış / yalnız

yahu

Yaradan

yaradılış: fıtrat

yayımlamak

yediemin

yeğen

yaratılış: yaratma işi

yevmiye

zaaf / zafiyet

zamk

yaratıcı / yaratı

zanaat

zarafet

zatürre

zayiat

zerzevat

ziraat

ziynet
Kaynak: Türk Dil Kurumunun Resmi İnternet Sitesi

www.tdk.gov.tr

Ali CEYHAN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

1   2   3   4   5

Benzer:

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi icon5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten...

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconHayatınızı en iyi şekilde yaşamanızı sağlayan, tüm gün kullanabileceğiniz akıllı saat Fitbit

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconBilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl)

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconCumartesi günü en fazla 2 saat, en geç saat 17. 00’da yurda dönecek...

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconKaynakça Yazımı 5

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconTez Yazımı İçin Microsoft Office Word ve Excel

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconUlusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018...

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconAromaterapi sertiFİka eğİTİMİ (3 gün)

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconA Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi icon31. 05. 2016 metalografi seminer programi güN)


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev