TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimisayfa3/5
1   2   3   4   5

-An, -en, -ar, -er, -maz, -mez, -dı, -di, -mış, -miş ekleriyle ve emir çekimiyle oluşmuş birleşik kelimeler

abdestbozan otu

yanardöner

suspus

kaptıkaçtı

cankurtaran

biçerdöver

sıkboğaz

papazkaçtı

ahmakıslatan

kitapsever

albeni

şıpsevdi

ağaçkakan

yanardağ

kapkaç

mirasyedi

vurdumduymaz

akaryakıt

örtbas

çıtkırıldım

varyemez

okuryazar

gelgit

oldubitti

külyutmaz

atardamar

rastgele / rast geldim

dedikodu

çokbilmiş

giderayak

ateşkes

tükenmez kalem

boşvermiş

vatansever

basmakalıp

çıkmaz sokak

güngörmüş

saygıdeğer

çekyat

güler yüz

çıkar yol

bakar kör

gitgide

geçer akçe

koşar adım

çalar saat

yazar kasa
Yönlerin yazımı

Kuzeybatı Anadolu

Avrupa’nın doğusu

Doğu Afrika

kuzeydoğu

güneybatı

güneydoğu

Doğu: medeniyet

Batı: medeniyet

içeride

dışarıdan

ileride / ilerledi

yukarıdan

Arapça ve Farsça tamlamaların yazımı

basübadelmevt

badısaba

ehvenişer

beynelmilel

Servetifünun

Fecriati

devridaim

ademimerkeziyet

fevkalade

harikulade

sebkihindi

aksiseda

darülfünun

darülaceze

selamünaleyküm

terciibent

Allahualem

ehlibeyit

aleykümselam

terkibibent

inşallah

maşallah

Kuvayımilliye

faili meçhul


Yazımı karıştırılan, bitişik ya da ayrı yazılan bazı birleşik kelimeler


açgözlü

açıkgöz

açıortay

açık artırma

açık oy

açık oturum

ada çayı

adamakıllı

ağzı sıkı
ağustos böceği

ağırbaşlı

akciğer / karaciğer

aklı kıt

akıldane

aklıselim

alt yazı / üst yazı

alaca karanlık

alelacele

altüst

alt geçit / üst geçit

alım satım

alışveriş

altyapı

alın yazısı

alın teri

anneanne

Antep fıstığı

ana dili

ana yol

ana düşünce

ana kent

ana kucağı

ana kuzusu

anaokulu

ana sınıfı

anayasa

ana yol

anapara

ana yurt / ana vatan

anane

apar topar

arapsaçı

arap sabunu

Arap alfabesi

art arda

arzuhâl

ara cümle / ara söz

art niyet

asteğmen

ataerkil

atasözü

anbean

Ay tutulmasıbadem yağı

bahtı açık

beyaz perde: sinema

birdenbire

bire bir: ölçü

birebir: etkili

bilirkişi

boşu boşuna

büyük anne

büyükbaş

babayiğit

büyükelçi

boşboğaz


cır cır: geveze

cırcır: böcek, fermuarçalakalem

çekidüzen

çer çöp

çok sesli / çok uluslu

çıt çıt: ses / çıtçıt: kopça

çekim eki

çiğ köfte / içli köfte
darağacı

dışbükey

dil bilgisi

deniz yolu / demir yolu

deli dolu

diş eti

düzyazı

dipnot

deve kuşu


eli açık

eş anlamlı / eş sesli

ek eylem / ek fiil

eli böğründe

ezogelin çorbası

eşek arısı

eli kulağında

eli koynunda

günaydın

gök taşı

gelişigüzel

gözyaşı

gözdağı

gır gır: alay etmek

güvenoyu

gökyüzü

günü gününe

gırgır: süpürge

gökkuşağı

gün batımı

günübirlik

günbegünhoşça kal

hırgür

hoşsohbet

hanımeli

havacıva

hemfikir

havaalanı/ havalimanı

hava yolu

ısıcam

ipucu

ilkokul / ilköğretim

İngiliz anahtarı

iş yeri: işçinin çalıştığı yer

ince hastalık: verem

ilkbahar / ilköğrenim

ikiyüzlü: riyakâr

işyeri: ofis

iç içe

ilk önce / ilk yardım

içgüdü

iş adamı


kara yolu

kamuoyu

kap kacak

kuş bakışı

kuru kahve

kara kalem

kartopu: bitki

katsayı

kuru yemiş

kim bilir

kar topu

karnabahar

keşmekeş

kesinkes

kırkayak
limon tuzu


memba suyu

muhabbet kuşu

misafirperver
orta oyunu

Ondokuzmayıs

okuma yazma

oy birliği

ortaöğretim

ortaokulöz yaşam öyküsü

öz eleştiri

ön söz

ön yargı

özdeyiş

öteberi

öngörmek

önsezi

öteden beri

özveripisboğaz

paragözrenk körlüğü

rüzgârgülüsöz gelimi

sırtı pek

sivrisinek

semizotu / dereotu

sağduyu

soyadı

sıfat-fiil

soğukkanlı

tuz ruhu / nane ruhu

toplu iğne

tas kebabı

tümdengelim

toplum bilim

tekdüze

tıpatıp

tümevarım

ters düz / ters yüz

tozpembeuluslararası

üstünkörüV yaka

Van kedisi

varsaymak

varsayım

yağlı boya

yapım eki

yan yana

yerküre

yalın ayak

yarı final / yarıçap

yer elması

yüreği yaralı

yıl dönümü

yaşam öyküsü

yol ağzı / yol boyu

yüksek lisans

yarıyıl

yarımada

yüz akı

yeryüzü

yazar kasa

yer fıstığı

yarım küre

yankesici

yer kabuğu

yüzyıl

yağlı boya

yedi düvel

yüz yüze

yüzükoyun

yeni yetme

yer çekimi

yol ayrımı

yol haritası

yüzükoyun

yüreği geniş

yok pahasına


zeytinyağı

zarf-fiil

zırdeli
1   2   3   4   5

Benzer:

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi icon5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten...

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconHayatınızı en iyi şekilde yaşamanızı sağlayan, tüm gün kullanabileceğiniz akıllı saat Fitbit

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconBilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl)

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconCumartesi günü en fazla 2 saat, en geç saat 17. 00’da yurda dönecek...

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconKaynakça Yazımı 5

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconTez Yazımı İçin Microsoft Office Word ve Excel

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconUlusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018...

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconAromaterapi sertiFİka eğİTİMİ (3 gün)

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconA Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi icon31. 05. 2016 metalografi seminer programi güN)


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev