*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır

125 yil logosu tr

04.10.2017

B-21
Sayın İlgili,
Ekte teknik ve idari şartnamesi verilen Odamızca alınacak “Ofis Tipi 2 Adet Renkli Fotokopi Makinesi” satın alınması işi için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi, üzerine İzmir Ticaret Odasına yazılı kapalı zarfla 09.10.2017 tarihinde saat 17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
İZMİR TİCARET ODASINCA ALINACAK OFİS TİPİ 2 ADET RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNASI SATIN ALINMASI İŞİ İÇİN TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME


TEKLİF SAHİBİNİN;
ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI
TEBLİGATA ESAS AÇIK ADRESİ
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.
TELEFON VE FAKS NUMARASI
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (VARSA)
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN ADI SOYADI:
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN CEP TELEFONU:

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya KDV Dahil TL olarak yazacaktır.
*Bu şartnamede verilen tablo dışında yapılan fiyatlandırmalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Firma bunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
*Firma bunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


FİYATLANDIRMA TABLOSU

SATIN ALINACAK ÜRÜN ÖZELİKLERİ VE


ALINACAK ADET

KDV DAHİL BİRİM FİYAT TL

KDV DAHİL TOPLAM FİYAT TL

FİRMANIN TAAHHÜT ETTİĞİ TESLİM SÜRESİ

TEKLİF EDİLEN MARKA MODEL VB.


OFİS TİPİ RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNASI


2NO

OFİS TİPİ RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1

Makinanın çekim hızı renkli ve siyah beyaz çekim için en az 30 A4 kopya/dakika olmalıdır.

2

Makinanın ısınma süresi 25 saniyeden az olmalıdır.

3

Makinada S/B ilk çıktı süresi en fazla 5 saniye, renkli ilk çıktı süresi en fazla 8 saniye olmalıdır.

4

Makine kasetlerinden A3-A6 arası kağıtlara çekim yapabilmelidir.

5

Makinenin ekranı enaz10 inch LCD full dokunmatik ekran olmalıdır.

6

Makinede mobile yazdırma ve tarama özelliği bulunmalıdır.

7

Makine birbirinden bağlantısız kablolu ve kablosuz ağlara bağlanabilmelidir.

8

Makina en az 4 GB RAM ve en az 250 GB Hard Disk’e sahip olmalıdır.

9

Makina en az 1-999’ a kadar seri çekim yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

10

Makinenin en az 1200 dpi’a kadar tarama seçenekleri bulunmalıdır.

11

Makina %25-%400 arasında %1’lik adımlarla zoom yapabilmelidir.

12

Makine en az 3 x 500 sayfalık (en az bir tanesi A3 destekli olacaktır) kağıt kasetine ve 100 sayfalık elle besleme ünitesine sahip olmalıdır.

13

Makina en az 52-300 g/m² ağırlığındaki tüm kağıtlara kopya çekebilme, baskı alabilme özelliğine sahip olmalıdır.

14

Makina Orijinali Otomatik Çeviren Doküman Besleyici Ünitesi’ne sahip olmalıdır.

15

Makina Arkalı Önlü Çekim Ünitesi’ne (dublex) sahip olmalıdır.

16

Makinada SD card ve USB 2.0 girişi standart bulunmalıdır. Makina flash bellek ve SD karttan PDF formatında bilgisayara bağlanmadan çıktı alabilmeli, tarama yapabilmelidir.

17

Makina kağıt bittiğinde otomatik kağıt seçimi özelliğine sahip olmalıdır.

18

 Makina “enerji tasarrufu modu” fonksiyonuna sahip olmalıdır.

19

Makine “otomatik yazı ve fotoğraf” ayrımı fonksiyonuna sahip olmalıdır.

20

Makina renkli arkaplan özelliğine sahip olmalıdır.

21

Makine network renkli yazıcı ve network renkli tarayıcı olarak kullanılmalıdır.

22

Makinede dakikada en az 80 orijinal renkli veya siyah-beyaz tarayabilmelidir.

23

Makine klasöre, internet sayfasına ve mail adresine PDF/ JPEG/ TIFF formatlarında tarama yapabilmelidir.

24

Makine PCL5c,PCL6 ve PS3 emulation yazıcı dillerini desteklemelidir.

25

Makine orijinal stand ile teslim edilmelidir.

25

Her bir yazıcı için yazılıma uyumlu kart okuyucu dahil edilecektir.NO

OFİS TİPİ RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNASI İÇİN ALINACAK YAZILIM ÖZELLİKLERİ

1

Teklif edilecek olan çözüm yazılım tabanlı olmalıdır.

2

Teklif edilecek yazılım, Windows Server 2012 R2 (32/64bit) veya Windows Server 2016 işletim sisteminde çalışma desteğine sahip olup, en son hotfix’ler ile çalışabilir durumda olmalıdır.

3

Teklif edilecek yazılım, Microsoft Aktif Dizin ve/veya LDAP yapısı ile entegre çalışmalıdır.

4

Teklif edilen yazılım ile sürücüsüz çıktı alınması desteklenmelidir.

5

Teklif edilecek yazılım ile yazıcıların üzerindeki fotokopi, tarayıcı, yazıcı, admin paneli özellikleri kullanıcı veya departman bazlı devrede / devre dışı yapılabilmelidir.

6

Teklif edilecek yazılım ile dahili veya harici bir terminal üzerinden MFP (çok amaçlı yazıcı) cihazlara erişimi manyetik kimlik kartları, PIN kodu veya kullanıcı adı ve şifre ile sağlanmalıdır.

7

Teklif edilecek yazılım ile kullanıcıların kimlik kartları ile uyumlu çalışabilmeli, kullanıcıların her defasında kendi kartlarını tanıtmasına gerek olmadan okuyucuya okutabilmeleri ve baskıları alabilmelerini sağlamalıdır.

8

Teklif edilecek yazılım ile kullanıcıların manyetik kimlik kartlarını MFP cihazlara okutmalarının ardından, aktif dizin kullanıcı hesapları ile kart bilgileri eşleştirilmelidir.

9

Teklif edilecek yazılım üzerinde kullanıcı yetkilendirme özelliği bulunmalıdır. Yetkisiz kullanıcıların, yazıcı fonksiyonlarını ve/veya fotokopi-tarayıcı-yazıcı özelliklerini kullanmamaları sağlanmalıdır.

10

Teklif edilen yazılım, istenen bir zamanda iş geçmişi kayıtlarının analiz edilebilmesini ve/veya raporlanabilmesini sağlamalıdır.

11

Teklif edilen yazılım ile kullanıcılar yönetim yazılımına tanıtılmış herhangi bir yazıcıdan kartlarını okutarak çıktılarını alabilmelidir.

12

Teklif edilen yazılım ile kullanıcı doğrulaması yapılmadan herhangi bir yazdırma işi basılmamalıdır. Kullanıcı kendisini tanıttıktan sonra iş listesinden gönderdiği işleri görebilmeli ve istediği işi bastırabilmeli veya silebilmelidir. Yazdırma işleri basılana kadar yazılımın kurulu olduğu sunucu üzerinde tutulmalı, basılmamış veya unutulmuş işler belirlenebilecek zaman aralıklarında otomatik silinebilmelidir.

13

Teklif edilen yazılım ile kullanıcılara veya gruplara sayfa kotası konulabilmelidir.

14

Teklif edilen yazılım ile yöneticinin belirleyeceği kriterlerle göre örneğin renkli ve tek sayfa olarak yazdırma komutu verilmiş yazdırma işlerinin siyah beyaz ve arkalı önlü olarak basılması veya belirlenmiş sayfa adedi üzerinde gönderilmiş işlerin otomatik olarak daha düşük maliyetli çıktı alan sistemlere yönlendirilmesi gibi kural bazlı baskı almaya imkân verebilmelidir. Çıktılar gerektiğinde düşük maliyetli yazıcılara yönlendirilebilmelidir.

15

Teklif edilen yazılım ile,  kullanıcıların yaptıkları bütün işlemler (yazdırma, fotokopi çekme, tarama) kurumun belirleyeceği merkezi bir sunucu üzerinde kayıt altına alınabilecektir.

16

Teklif edilen yazılım ile,  aktif dizin üzerinden belirtilecek bazı kullanıcıların yaptığı işlemlerin içerikleri tutulmayacak ancak dosya isimleri ve yapılan işlemle ilgili genel bilgiler (baskı adedi vb. ) tutulabilecektir.

17

Teklif edilen yazılım ile kullanıcı, grup veya işlemlere ait raporların yazılım yeteneklerince özelleştirilebilmesi, eposta yolu ile belirlenen kullanıcı veya gruplara gönderilmesi sağlanmalıdır.

18

Teklif edilen yazılım ile cihaza, kişiye veya kullanıcı grubuna göre cihazlar üzerinde yapılan işlerin detaylı raporlamasını istenilen zamanda gösterilebilmeli ve belirlenmiş zaman aralıklarında program yöneticisine otomatik olarak eposta ile raporlama yapabilmelidir. Basım sayısı, maliyet, baskıyı gönderen kişi vb. gibi belirlenen parametrelere göre gelişmiş raporlar alınabilmelidir. Raporların e-posta ile otomatik olarak gönderilebilmesi yanında yaygın formatlar halinde (xls[x],  pdf, csv gibi) dışarıya aktarılabilmesi sağlanmalıdır.

19

Teklif edilen yazılım ile üzerlerindeki bazı güvenlik ilkeleri vasıtaları ile kontrol edilen MFP cihazlar hangi kişinin veya grubun hangi fonksiyonlar ile çıktı veya kopya alabileceği gibi ayarların yapılmasına olanak sağlayabilmelidir.

20

Teklif edilen yazılım ile yazıcı ve üzerindeki toner durumlarını görülebilmeli, kritik seviye altına düşenleri, toner değişimleri ve arıza durumlarını bildirecek bir sisteme sahip olmalıdır.

21

Teklif edilen yazılım ile oluşan uyarı ve arıza kodları veya arıza tanımları anlık olarak izlenebilmeli ve belirlenen kişilere e-posta yolu ile gönderilebilmelidir.

22

Teklif edilen yazılım ile cihazlara dair tüm durum bilgileri için alarm seviyeleri oluşturulabilmeli ve tek tek veya topluca bilgilendirme eposta mesajları atılabilmelidir.

23

Teklif edilen yazılım ile oluşturulan yazıcı konfigürasyonlarının merkezi olarak yazıcı gruplarına uygulanması sağlanabilmelidir.

24

Teklif edilen yazılım ile fotokopi, tarama işlevlerinin her biri için, cihazların toplu baskı adetleri merkezi olarak izlenebilmeli, raporlanabilmeli ve raporları e-posta ile gönderilebilmelidir,

25

Teklif edilen yazılım ile yöneticinin baskılarını asistanlarının alabilmesi yönünde iş akışları oluşturulabilmelidir.

26

Teklif edilen yazılım ile çıktıların izin verilen yazıcılardan belli kullanıcılar tarafından alınabilmesi sağlanmalıdır.

27

Teklif edilen yazılım sınırsız kullanıcı lisansına sahip olmalıdır.

28

Teklif edilen yazılım Canon, HP, Konica Minolta, Kyocera, Océ, Ricoh, Samsung, Sharp, Xerox gibi farklı üreticilerin cihazlarıyla uyumlu çalışabilmelidir. Diğer bir deyişle; karışık üreticilerin bulunduğu bir filoyu kontrol edebilmelidir.

29

Teklif edilen yazılım Android, Blackberry, iOS, Windows Phone platformlarıyla çalışabilmelidir.

30

Teklif edilen yazılım, proje süresi boyunca kendisine ait çıkacak olan tüm Ana ve yan güncellemelere ücretsiz olarak güncellenebilir olmalıdır.

31

Teklif edilen yazılım, Active Directory yapısına göre kişi, birim, bölüm / departmanlar bazında renkli ve siyah beyaz baskı adetlerinin yanında maliyet bazlı raporlar verebilmelidir. İstendiği takdirde değişken raporlar istenecektir.

32

Teklif edilen yazılım, cihazda işler basılırken cihaz üzerinde oturum kapatıldığında kalan işlerin basılmasını engellemelidir.

33

Teklif edilen yazılım, kullanıcıların kendi PIN kodlarını değiştirmesine imkan tanımalıdır.

34

Teklif edilen yazılım, Microsoft Windows, Linux, Unix, Macintosh OS 10.x sistemlerinden baskı alınabilmesine imkan tanımalıdır.

35

Teklif edilen yazılım, çift aşamalı oturum yetkilendirmesini desteklemelidir.

36

Teklif edilen yazılım, farklı çalışma platformlarında aynı kişiye ait işlerin farklı kullanıcı adlarıyla biriktirilmesi durumunda, ilgili kişinin kuyruğunda tüm işlerin görüntülenmesini ve basılmasını sağlamalıdır.

37

Teklif edilen yazılım, farklı bölgelerde yazıcı sunucuları konumlandırmadan ilgili bölgedeki bir yazıcıya gönderilen baskı işinin o bölgedeki istenilen cihazdan alınmasına imkan sağlamalıdır.

38

Teklif edilen yazılımın SNMP v3 desteği olmalıdır

39

Teklif edilen yazılım, istenilen zaman aralıklarına ait tasarruf raporlarını sunabilmelidir.

40

Teklif edilen yazılım, kullanıcı yönetimlerinin sunucuya bağlanmadan önceden belirlenen kişilerce yapılabilmesine imkan sağlamalıdır.

41

Teklif edilen yazılım, sisteme dahil olmayan kullanıcıların kilitli cihazlar üzerinde fotokopi çekmesine ve fax göndermesine imkan sağlamalıdır.

42

Teklif edilen yazılım ile baskı için gönderilen işlerin cihaz üzerinde ön izlemesi yapılabilmelidir.

43

Teklif edilen yazılıma gerekli olması halinde OCR özelliği eklenebilmelidir.

44

Teklif edilen yazılım ile tarama işleri oturumu açık olan kullanıcıya ait e-posta ve kişiye ait ağ paylaşım adreslerine otomatik gönderilebilmelidir.

45

Teklif edilen yazılım ile kullanıcılara kısıtlamalar getirilebilmeli ve kota uygulanabilmelidir.

46

  Teklif edilen yazılımın yönetimine ait web ara yüzü olmalıdır.

47

  Teklif edilen yazılımın marka bağımsız kullanılabilen Universal Driver özelliği olmalıdır.

48

Teklif edilen yazılım üreticiden alınacak uzak bağlantı desteğine sahip olmalıdır.

49

Teklif edilen yazılımın yazıcı ve yönetim ara yüzlerinde Türkçe desteği olmalıdır.


İDARİ ŞARTNAME

1

Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir.

2

Teklif verilirken kapalı zarf hazırlanacaktır. Zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir, ayrıca daha önce yapılan işlerle ilgili referanslar, vergi dairesi levhası fotokopisi, imza sirküleri nüshası, Oda üyelik belgesi nüshasının (ortakları ve iştigal konusunu belirten) bulunduğu ön yeterlilik belgeleri yer alacaktır. Ön yeterlilik belgelerinin eksiksiz olarak teslim edilmesi ve güncel tarihli olması firmanın avantajınadır.

İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder. Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak zarfın içine konulan belgelerin sıralaması yapılarak, İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Personeline paraflatıldıktan sonra, İZTO Ek Hizmet Binası 1.katında yer alan evrak servisinden gelen evrak numarası alınarak İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

3

Teklif verilen tüm ürün/ürünler orijinal olacaktır.

4

Üzerine İzmir Ticaret Odası yazılı teklif zarfı ve ön yeterlilik zarfı, 09.10.2017tarihinde saat 17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilecektir.

5

Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır.

6

Kapalı zarfların üzerine firma unvanı ve ihale konusu, teklif zarfı ve ön yeterlilik zarfı belirtilerek tam olarak yazılacaktır.

7

Teklif veren Firmalar, İzmir Ticaret Odası’nın en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını kabul eder.

8

İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9

Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder.

10

İşi alan Firma, ürünü yazılı sipariş geçildikten sonra taahhüt ettiği zaman/tarihte İzmir Ticaret Odası’na eksiksiz ve kusursuz olarak teslim etmeyi ürünlerin kabul işleminden sonra ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder.

11

İşi alan Firma, ürünlerin taahhüt edilen zamanda teslim edilememesi durumunda, yada geç temin edilmesi durumunda yada hatalı ürün veya orijinal olmayan ürün teslim edilmesi, istenilen markada ürünün teslim edilmemesi durumlarının herhangi biri yada birilerinin yaşanması durumunda fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini, istenildiğinde de ürünü orijinali ile mazeretsiz değiştireceğini kabul ve ve taahhüt eder.

12

İşi alan Firma, işi bizzat kendi firmasının yapacağını, işi ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir tesiste veya firmadan aktarma yapılan ürünler şartnameye uygun olsa dahi teslim alınmaz.

13

Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

14

Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, , iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.

15

İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

16

Fatura ödemeleri faturanın İzmir Ticaret Odasına tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 iş gününde yapılmaktadır

17

İhaleye katılan firmalar ihaleden çekilemeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza
İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

.

1) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.
2) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:Satın Alma ve Şartname hakkında sorularınız için iletişim bilg

İbrahim KARATAŞ Ahu Odil ÇELİKER

İdari İşler ve Satın Alma Md.(Td.) İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Tel.0232 498 42 42 Tel.0232 498 43 41Teknik Şartname hakkında sorularınız için iletişim bilg

Sinan AKSÖYEK Ömer SÜNGÜ

Bilişim müdürü Sistem Sorumlusu

Tel.0232 498 42 77 Tel.0232 498 43 24


KAPALI ZARFLARIN DIŞINDA IMZALI VE KAŞELI OLARAK TESLIM EDILECEKTIR.

EK-1

…/10/2017
İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:

İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne
Odanızca satın alınacak olan “Ofis Tipi 2 Adet Renkli Fotokopi Makinesi” için hazırlanan teklif ve ön yeterlilik belgeleri kapalı zarfta ekte sunulmuştur.

Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :
Kaşe ve İmza:Firma Yetkilisi İmzası ve Kaşesi:


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır iconBir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank...

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır iconI. ekonomik kodlarin açiklamalari birinci düzeyde yer alan harcama...

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır iconFirma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin...

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır iconStandart Setleri Güncel Toplam Fiyat üzerinden %20 indirimli satılacaktır....

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır iconBurada gerekli alanlar doldurulur. Kdv oranı %18 olarak gelmektedir....

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır iconMustafa kemal üNİversitesi BİLİmsel araştirma projeleri kurum koordinatöRLÜĞÜMÜzce...

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır iconNo 6 Sayın: İlgili Teklif Tarihi: İlgi: Kaynakçı Belgelendirme Ve...

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır iconİhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri...

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır iconİhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri...

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır icon*Firma Markası şartnamede belirtilen ürünlere ilişkin alternatif...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev