Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu


Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu


Başvuru Bilgileri

Konusu:

Amatör Yapım Hava Aracı Sertifikasyonu Talimatı

(SHT-AS)

Hazır Kit Yeni Tasarım Hazır Plan

SHGM Hizmet Standartları

Azami İşlem Süresi

İnceleme süresi 15 Gün,

Başvurunun kabulünden sonra 15 günü geçmeyecek şekilde denetim tarihi verilir.

Başvuruyu yapan:
Başvuru tarihi:
Başvuru sayısı:
SHGM EBYS referansı:#

Konu

Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır.

SHGM tarafından doldurulacaktır.

Sunuldu

Açıklama

Uygun

Açıklama

E

H

E

H
1

Talebi net şekilde içeren ve konu ile ilgili tüm süreci ilgi yazılara atıf yaparak açıklayan başvuru yazısı2

Kit Uçak ise Kit üreticisinin sağladığı doküman, çizim, CD ve diğer referans bilgileri3

Genel Müdürlük Onaylı Kit Listesinde (OKL) ilgi hava aracı yer alıyor mu?4

Kit uçak ise, kitin %51 uygunluğunu kabul eden diğer ülke Sivil Havacılık otoritelerinin listesi5

Hazır plan ise, planın sağlayıcısından gelen onaylı bilgiler ve daha önce uygulandığına dair örnek referans bilgileri6

Yapımcının kendi projesi ya da ilk defa uygulanacak bir proje ise, tasarım detaylarını gösteren çizim ve diğer referans dokümanları bulunduran kitapçık7

Hazır kit, Yeni Tasarım veya Hazır Planda kullanılacak malzeme ve ekipmanlara ait bilgi ve belgeler8

Hizmet Bedeli Dekontu

Dekont No:
9

İrtibat kişisi iletişim bilgileri (adres, e-mail, ofis ve cep telefon numaraları)


Başvuranın Taahhüdü: Yukarıda yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ederiz.

Kuruluş Sorumlu Müdürü Adı Soyadı

İmza

Tarih


Kalite Müdürü Adı SoyadıSHGM Değerlendirmesi:

SHT-AS Amatör Yapım Hava Aracı Sertifikasyon Talimatı’na göre gerekli evraklar;

☐ Dosyada yer almakta olup uygun değerlendirilmiştir.

☐ Dosyada yer almamakta olup uygun görülmemiştir.

İnceleyen Adı Soyadı-Unvanı

İmza

TarihAmatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu

Doküman No:

SHGM.UED.26005653.FR.334

Revizyon No - Tarihi

00 – 00 / 00 / 0000

/


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tanzimi Başvurusu Kontrol Formu

Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu

Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu

Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu iconHava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu

Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu iconHava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları (shy-147) Temel Eğitim Değişiklik...

Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu iconShy-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Kategori İlavesi (c hariç) Başvurusu

Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu iconDil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcısı(sht-66l-hs) İlk Yetki Başvurusu Kontrol Formu

Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu iconHava araci bakim personeli Lİsansi

Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu iconÇok pervaneli İnsansiz hava araci tekniK Şartnamesi

Amatör Yapım Hava Aracı Başvurusu Kontrol Formu iconÇok hafif hava araci pilotu lisanslandirma talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev