“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dirsayfa1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ
DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


ESKİ TÜZÜK

ÖNERİ


BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL HÜKÜMLER
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1 – Derneğin adı:

“KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ” dir. Merkezi “KARŞIYAKA/İZMİR” dir.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
Madde 2- Derneğin amacı:

Sporun ve spor faaliyetlerinin yaygınlaşması ve çalışmasını temin, üyeler ve taraftarlar arasında sosyal, kültürel dayanışma sağlamak, üyelerin sportif gereksinmelerini karşılamak, gençliğe yönelik ve onların bedensel ve ruhsal gelişmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak sporun eğitimi ve ahlaklarını geliştirmek ve üyeler arasında sevgi ve dayanışmayı artırmak ve özveri ve saygınlığı yaymaya çalışmak.

Dernek yukarıdaki amaca ulaşmak için her türlü sporla ilgili faaliyette bulunur. Gerekli mercilerden izin almak koşulu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce öngörülen spor branşlarından bünyesine uygun dallarda gençliğe amatör spor yaptırmak.

Her spor dalı için Yönetim Kurulu’nun tasvibinden geçmiş ayrı ayrı kurullar oluşturulur. Oluşturulan bu kurullar, hazırlayacakları plan ve programları ile bütçelerinin Yönetim Kurulu’nun onayına müteakip faaliyette bulunurlar. Yönetim Kurulu sebep göstermek kaydı ile amatör sportif kol kurullarını görevden alabilir, değiştirebilir. Ayrıca Kadınlar Kolu ve temel Spor Okulu Kurulu Yönetim Kurulu onayı ile kurulabilir.

Gençlik ve Spor hizmetleri için ayrıca “Dernek İç Yönetmeliği” hazırlar.

Amatör spor kollarına ilave olarak basketbol ve profesyonel futbol dallarında bu branşlarda ilgili federasyonlarca belirlenen yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda spor yapılır ve ilgili liglerdeki yarışmalara katılır.

Gösteriler ve konferanslar düzenler, çeşitli spor tesisleri, gerektiğinde profesyonel takımlar kurar, eğitici yetiştirici ve eğlendirici çalışmalar yapar.

Taşınmaz mallar edinir, gereksiniminden fazlasını satar, tüm spor dallarında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile spor okulları açar, her yaşta ve herkese hitap eden spor ile ilgili eğitici filmler, kurslar ve seminerler düzenler, spor tesisleri yapar, işletir, kiralar, tahsis edilenleri kullanır. Gençlerin iyi yetiştirilmeleri amacıyla her türlü eğitim ve öğretim kuruluşları açar, işletir.

Üyeleri arasında iletişimi artırmak ve geliştirmek, dernekten haberler verebilmek amacı ile dernek amacına uygun olarak, dergi, broşür, bülten, gazete çıkarır radyo, televizyon yayıncılığı yapar.

Dernek amacının gerçekleşmesi doğrultusunda ve yasal olanaklar çerçevesinde vakıf ve şirket organizasyonları oluşturma kurulu bulunanlarına katılır.

Açık ve kapalı spor alanları ve spor salonları ibra eder, kiralar, bu tesislerini başkalarına kiraya verir, ayrıca lokal, kafe ve restaurant benzeri tesisler açabilir.

Dernek amacını gerçekleştirmek üzere balo, yemek toplantısı, konser gibi geceler ile piyangolar düzenler.

Dernek kesin olarak siyasetle uğraşmaz, dernek lokal ve tesislerinde her ne suretle olursa olsun kumar ve benzeri oyunların oynanması kesinlikle yasaktır.

Derneğin hiçbir şubesi yoktur. “Karşıyaka Spor Kulübü Derneği” bu tüzükte “Dernek” olarak anılacaktır.

3813 sayılı kanunun 27.maddesi; Türkiye Futbol Federasyonu çalışma usül ve esaslarına dair ana statünün 21.maddesi ve Profesyonel Futbol Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca Profesyonel Futbol şubesini ve futbol takımlarını kanunlarda belirtilen şekil ve esaslarda kurulmuş veya kurulacak anonim şirketlere devreder ya da kiraya verebilir.

DERNEĞİN RENKLERİ VE ALAMETİ FARİKASI


Madde 3- Derneğin renkleri :

Derneğin renkleri Yeşil-Kırmızı, alameti farikası rozet içerisinde Ay-Yıldız ve KSK harfleri ile ilk kuruluşunu gösteren 1912 tarihidir.

  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir iconAİle ve sosyal poliTİkalar(asp) gençLİk ve spor kulüBÜ derneğİ Şubelerin...

“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir icon4 Sözleşmenin dili Türkçe’dir. Madde 5-Tanımlar

“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir iconProgramı’nın öğretim dili Türkçe’dir

“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir icon4 Sözleşmenin dili Türkçe’dir. Madde 5-Tanımlar

“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir iconAdresinde görebileceklerdir. 2 İdare tarafından yaklaşık olarak tespiti...

“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir iconDoğa Kültür Gençlik ve Spor Kulübü

“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir icon9. 220 voltla çalışacak ve gücü 1200 watt olacak bir elektrikli ısıtıcı...

“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir iconİzmir Limanı Sağlık Denetleme Merkezi Baştabipliği

“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir iconİZMİr metro iZMİr b. ŞEHİr bel. Metro iŞL. Taş.İNŞ. San. Ve tiC. A.Ş

“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir iconİZMİr metro iZMİr b. ŞEHİr bel. Metro iŞL. Taş.İNŞ. San


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev