Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkeziÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ


TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BULUŞ BİLDİRİM FORMU

DOKÜMAN NO

TTO-BBFR-0007

REVİZYON NO

04

REVİZYONU YAPAN

Teknoloji Transfer Ofisi

REVİZYON TARİHİ

07/09/2015

YAYIN TARİHİ

18/10/2013

TOPLAM SAYFA SAYISI

1/3

FORM NO

201.. -


BULUŞ BİLDİRİM FORMU

BULUŞ/BAŞVURU SAHİBİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Buluş Başlığı
Buluş Sahibi / Sahiplerinin Adı SoyadıUyruğu
Adres
Telefon
Faks
E-posta
T.C. Kimlik No
Başvuru Sahibi / Sahiplerinin Adı Soyadı
Uyruğu
Adres
Telefon
Faks
E-posta
T.C. Kimlik No (şahıslar için)

Bu bölüm Yönetim tarafından doldurulacaktır.

Alınış Tarihi
KAYIT NO.

Yetkili İmzası


Buluşun Niteliği

 Hizmet buluşu  Serbest buluş

(Bildirilen buluşla ilgili bilgiler içeren raporlar, patentler vb. tüm dokümanlar bu forma eklenebilir)

 1. BULUŞ BAŞLIĞI

Buluşu özetleyen ve tanımlayan bir şekilde buluş başlığı yazılacaktır


 1. BULUŞUN TARİFİ
 1. BİLDİRİLEN BULUŞ ÖNCESİ DURUMU ÖZETLEYEN REFERANSLAR

Patent araştırma sonuçlarını özetleyiniz, tespit edilen ilgili patentleri ve benzer uygulamaları listeleyiniz.


 1. BULUŞA DAYALI ELDE EDİLENLER

Buluşun benzer uygulamalarını içeren buluşlardan farklılıklarını ve sağladığı avantajları listeleyiniz.

 1. BULUŞUN UYGULAMA YÖNTEMİ (Amaçlara Ulaşma Şekli)

Buluşla ilgili parçaların adlarını listeleyiniz ve numaralandırarak şekil üzerinde gösteriniz; parçaların birbirleriyle ilişkilerini tanımlayınız; buluşun nasıl çalıştığını açıklayınız; eğer buluşa katkıda bulunan malzeme, üretim yöntemi vb. ayrıntılar varsa bunları açıklayınız; buluşun alternatif uygulamaları varsa, özet açıklamalarını, ana uygulamadan fark ve avantajlarını belirtiniz


 1. TEKNİK ÇİZİM (varsa)

Buluşla ilgili tüm parçaların gösterilmesine imkan tanıyacak şekilde yeterli sayı ve açıda patlatılmış/perspektif/kesit görünüşler ekleyiniz; parça numaralarını şekil üzerinde gösteriniz (elle numaralama yeterlidir); şekilleri soft olarak, wireframe ve cgm formatında e-mail ile yollayınız; kontrol yöntemi, üretim yöntemi vb. konularla ilgili buluşlarda akış şemalarını ekleyiniz

 1. BULUŞ SAHİBİ/SAHİPLERİ ve NİTELİKLERİ

 1. YAPILAN İŞLE İLGİLİ ALINAN TALİMATLAR: Buluşla ilgili çalışmaları tetikleyen sebebi, yani ilgili buluşun çözülmesi için nedensellik ilişkisi olan proje, talimat vb.’nin nasıl ve kimler tarafından verildiklerini kısaca belirtiniz.


 1. BULUŞÇULAR DIŞINDAKİLERİN KATKILARI: Buluşun gerçekleşmesinde buluşçular dışındaki diğer kişilerin hangi katkılarda bulunduklarını anlatınız (Örneğin yöneticilerin idari katkıları; proje ekibinde yer alan, prototip, teknik resim, test vb. faaliyetleri gerçekleştiren çalışanların katkılarını listeleyiniz)
 1. YARARLANILAN DENEYİM VE ÇALIŞMALAR: Buluşun gerçekleşmesinde yararlanılan işletme deneyim ve katkılarını anlatınız.
 1. PROJE: Buluşun ortaya çıktığı projenin adını, numarasını, başlangıç/bitiş tarihlerini ve buluş tarihini belirtiniz
BULUŞ SAHİPLERİ BU BİLDİRİM KONUSUNA İLİŞKİN OLARAK TÜM TEKNİK BİLGİ VE SIRLARI ÜNİVERSİTE İÇİ YA DA DIŞINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AÇIKLAMAYACAKLARINI VE PATENT BAŞVURUSU YAPILMAMASINA ŞİMDİDEN RIZA GÖSTERDİKLERİNİ KABUL VE TAAHHÜT EDER.

BULUŞÇULAR

Adı Soyadı


Sicil No.

T.C. Kimlik No

Adres (Müracaatta kullanılacak)

Başvuru Sahibi / Buluş Sahibi

İmza/

Tarih

12


34


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi iconÇankaya üNİversitesi teknoloji transfer ofiSİ, Hİzmet alan ve vekil...

Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi iconSİİrt üNİversitesi BİLİm ve teknoloji uygulama ve araştirma merkezi

Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi iconTeleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi iconYaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi iconYaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi iconYalova üNİversitesi Çatişma çÖZÜmleri uygulama ve araştirma merkezi

Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi iconYalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi

Teknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi iconYalova üNİversitesi SÜrekli EĞİTİm uygulama ve araştirma merkezi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev