İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımısayfa1/2
  1   2


TEKNİK ŞARTNAME (İNŞAAT İŞLERİ)
İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı

Sayfa:

1

El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)

Teknik Tarifi: Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi.

2

Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi, 20 cm´lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile sabitlenmesi, agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi, agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5mm´lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması.

3

30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında(0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili.

4

Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm)

Teknik Tarifi: İdarece onanmış projesine göre çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi.

5

12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması

Teknik Tarifi: Projesine göre 12 no lu çinko levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi.

6

Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti

Teknik Tarifi: PVC’den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması.

7

Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti

Teknik Tarifi: PVC’den Ø100 mm çapında yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte yağmur oluğunun temin edilmesi etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, etek altına bir kat bitümlü karton konması, süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması.

8

İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması

Teknik Tarifi: Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi.

9

Hazır makine sıvası ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması

Teknik Tarifi: Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harcın tavan yüzeylerine ortalama 1,5 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi.

10

Kireç-çimento karışımı harçla düz sıva yapılması

1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 250 kg çimento ve 0,100 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi.

11

Kireç-çimento karışımı harçla tavan sıvası yapılması

1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 250 kg çimento ve 0,100 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi.

12

İç ve dış kapı kilidinin yerine takılması

Gömme silindirli (Geniş ve dar tip)

13

Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması

Kromajlı

14

Menteşenin yerine takılması

Kapılar İçin en az üçer adettir.

15

Sürgünün yerine takılması

Düşey tespit takımı

16

İspanyolet takımının yerine takılması

Kol, demir ve teferruatlı

17

Menteşenin yerine takılması

Pencereler için iki veya üçer adettir. (Ebatına göre)

18

Doğal Büyük Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Yol, Meydan ve Benzeri Yerlerde)

Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yol, meydan, park ve benzeri yerlerde doğal büyük parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması.

Yıkanmış ve elenmiş kum ile parke taşının; bedeli, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, parke döşenecek tabanın projesinde belirtilen kalınlıkta kum serilerek düzenlenmesi, parke taşının kum tabakası üzerine istenilen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi.

19

20 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Mecra veya Kanalizasyon İçin) (Cidar Kalınlığı 3,5 cm.)

Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, iç çapı 20 cm cidar kalınlığı 3,5 cm olan 400 dozlu su sızdırmayan betondan büzlerin imali ve uçları birbirlerine girecek şekilde döşenmesi.

Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, kür yapılması, hazırlanmış temel veya taban üzerine döşenmesi, 500 dozlu ek harcının yapılması, büz eklerinin; 2-3 cm kalınlık ve 10-15 cm genişlikte ek harcı ile bilezik yapılarak kapatılması, kür yapılması.

20

4 cm Kalınlıkta Şap Yapılması

Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 500 dozlu çimento harcı ile 4 cm kalınlıkta şap yapılması.

Yıkanmış ve elenmiş kumun ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, suyun, çıta kerestesi, ruberoit vb. malzemenin iş başında temini, 500 dozlu çimento harcının hazırlanması, şap yapılacak yüzeyin; gerektiğinde pürüzlendirilmesi, temizlenmesi, yıkanması, İdarece tespit edilecek boyutta ve aralarına ruberoit veya benzeri bir malzeme konularak anoların teşkili, şap tabakasının; yapılması, yüzeyinin düzeltilmesi, İdarece istendiği takdirde üzerinden tırtıllı merdane geçirilmesi, priz tamamlanıncaya kadar sulanması ve zararlı tesirlerden korunması.

21

Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30)

Teknik Tarifi: Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, prefabrik beton eleman yapma tesisinde beton bordür (0,15 m x 0,30 m) imal edilmesi ve yerine döşenmesi.

Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun şekilde beton bordürlerin; imali, kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, Yapı Denetim Görevlisince istenilen ve projesinde gösterilen kalınlıkta temel kazısı yapılması, bordürlerin şartnamesine göre döşenmesi, minimum 300 dozlu çimento harcı ile derzlerinin yapılması.

22

Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Konulması (30x12) (4 cm Oval Derinlikte)

Teknik Tarifi: Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, prefabrik yağmur oluğu yapılması ve yerine konulması (30 cm x 12 cm) (4 cm oval derinlikte).

Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis ve iş başında temini, depolanması, kumun ocaktan çıkarılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, taşın; ocaktan çıkarılması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, prefabrik yağmur oluğunun; beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun şekilde imali, kürü, istifi, yüklenmesi, iş başında boşaltılması, İdarece istenilen ve projesinde gösterilen kalınlıkta temel kazısı yapılması, prefabrik yağmur oluğunun şartnamesine göre döşenmesi, minimum 300 dozlu çimento harcı ile tesviye ve derzlerinin yapılması.

23

Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5)

Teknik Tarifi: Onaylanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile istenen aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya altına taşyünü asma tavan levhalarının yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için yerler açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile duvarların birleştiği yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma tavanın teşkili.

24

Mutfak Tezgah Altı Dolabı Yapılması (Meşe)

Teknik Tarifi: Projesine göre dolap taşıyıcı sisteminin birinci sınıf çam keresteden oluşturulması, dolap ön kapaklarının meşe keresteden, diğer yüzleri (arka, yanlar ve alt) ile rafların kenarları 1x2 cm meşe kereste ile çerçevelendirilmiş çimentolu yonga levhadan, tabanı 4 mm kontrplak ile kaplanmış çekmecelerin arka ve yanların birinci sınıf çam keresteden ön yüzünün meşe keresteden teşkil edilerek atölyede hazırlanması ve yerine monte edilmesi.

25

Mutfak Asma Dolabı Yapılması

Teknik Tarifi: Projesine göre dolap ön kapaklarının meşe keresteden, diğer yüzleri (arka, yanlar, alt ve üst) ile rafların kenarları 1x2 cm meşe kereste ile çerçevelendirilmiş 20 mm çimentolu yonga levhadan teşkil edilerek, atölyede hazırlanması ve yerine monte edilmesi.

26

Lambri Yapılması

Teknik Tarifi: Detay projesine göre takoz ve ızgaraların duvara tutturulması, 19 mm suntanın projesindeki ebattaki panolar halinde kesilmesi, etrafının sert ağaçla masiflenmesi ve lamba açılması, bir yüzün 0,8 mm ceviz diğer yüzünün 0,8 mm kayın kaplama ile ts.93 sentetik tutkal ile yapıştırılması, kaplama yüzünün zımparalanması, 1 m² ve 1,20 kg sentetik esaslı 3 poliüretan ile cilalanması, panoların ızgara üzerine vidalanması.

27

Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında)

Teknik Tarifi: 5 mm kalınlığında füme renkli aynanın yerine göre ölçüleri alınarak kenarlarına 2 cm bizute yapılması, işyerine nakli, montajının yapılması.

28

Laminat Duvar Koruma Bandı Yapılması

Teknik Tarifi: Detay projesine uygun olarak 20 cm genişliğinde 19 mm kalınlığında yonga levha üzerine köşeler postforming olacak şekilde ön yüz HPL laminat arka yüzü APL laminat levha ile kaplanması, levha yan yüz bitim yerlerinin 3 mm kalınlığında PVC esaslı ABS bant yapıştırılması, levhalar her 50 cm de bir 2 Adet PVC başlı vida ile duvara monte edilmesi.
  1   2

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı iconYer thy a. O. Binası, İstanbul düzenleyen

İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı iconOdtü kapalı Yüzme Havuzu, Faika Demiray Refika Aksoy yurtları, Ağaçlandırma...

İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı iconEmniyet genel müDÜRLÜĞÜ teftiŞ kurulu başkanliğI İdari İŞler şube...

İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı iconGenel idari Hİzmetler şube müDÜRLÜĞÜ

İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı iconGenel idari Hİzmetler şube müDÜRLÜĞÜ

İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı iconİdari ve mali İŞler şube müDÜRLÜĞÜ

İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı icon5 veteriner tibbi ÜRÜn perakende satiş yeri denetim formu ek-1

İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı icon1 İdarenin; a) Adı: T. C devlet demiryollari iŞletmesi genel müDÜRLÜĞÜ...

İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı iconPazarlama İlkeleri Dersi Ödev. Pazarlama Karması

İşin Adı : Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü İdari Binası-Şoför Bekleme Yeri Binası-Güvenlik Kontrol Binası Yapımı iconPazarlama İlkeleri Dersi Ödev. Pazarlama Karması


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev