Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI
c:\users\diş hekimliği\desktop\mart 2017 masa üstü\kalite\yeni logolar\selçuk ün. logo\su_amblogo_png_150324_1.png


PERİAPİKAL DİŞ RADYOGRAFİ ÇEKİM TALİMATI

c:\users\diş hekimliği\desktop\mart 2017 masa üstü\kalite\yeni logolar\sü diş hekimliği logo\su_dishekimligi_amblogo_png_150324_1.png


Kodu

RG.TL.30

Yayın tarihi

07.12.2017

Revizyon No

-

Revizyon tarihi

0

Sayfa No / Sayfa Sayısı

/2

AMAÇ: Dişlerin kron bölümünden kök ucuna kadar olan tam boyutunu, periodontal aralığı, lamina durayı , interdental alanı ve çevre kemik dokusunun görüntülenmesi amacı ile çekilir.

  • Diş çürükleri

  • Diş anomalileri

  • Periodontal hastalığa bağlı kemik değişiklikleri

  • Kök ucu lezyonlarının teşhisinde kullanılır.

KAPSAM: Fakültemize başvuran tüm hastalar ve tüm personelleri kapsar.

KISALTMALAR: HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)

SORUMLULAR: Radyoloji sorumlu hekimi, Radyoloji birimi çalışanları

FAALİYET AKIŞI:

1)HASTA HAZIRLIĞI: Hasta, ismi okunarak radyografi çekim odasına alınır. Çekilecek radyografiyle ilgili bilgi verilir. Hamilelik durumunun söz konusu olup olmadığı araştırılır. Radyografi çekimi öncesi, hastanın baş ve boyun bölgesindeki görüntüyü bozabilecek metal eşyaları, varsa ağızda takıp çıkartılabilen (hareketli) tüm protezler çıkarması istenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır.

2)ÇEKİM TEKNİĞİ

*Hasta; sırtı dik biçimde koltuğa oturtulur.

*Hastanın yaşı, fiziki yapısı ve radyografisi alınacak diş bölgesi dikkate alınarak fosfor plak ağza yerleştirilmeden önce ekspojur faktörleri ayarlanır.

*Hastanın başına, oklüzal plan yere paralel ve sagital plan yere dik olacak şekilde pozisyon verilir. Üst çenede dış kulak yolu ile burun kanadı arası hayali çizgi yere paralel olmalı, alt çenede ise alt ve üst dudağın yanlarda birbirleri ile kesiştiği nokta ile dış kulak yolunu birleştiren hayali çizgi yere paralel olmalıdır.

*Fosfor plak hasta ağzına, X ışınına hassas yüzeyi dişlere bakacak şekilde yerleştirilir.

* Fosfor plak görüntüsü istenen dişi ortalayacak şekilde bükülmeden yerleştirilmelidir. Anterior dişlerin radyografisinde plağın kısa kenarı dişlerin kesici kenarlarına paralel olarak ( dikey yönde) yerleştirilir. Premolar ve molar dişlerin radyografilerinde ise plağın uzun kenarı dişlerin oklüzal yüzeyine paralel olacak (yatay yönde) şekilde yerleştirilir. Fosfor plağın üst kenarı dişlerin kesici kenarlarından 2-3 mm yukarıda olmalıdır. Böylece dişlerin hem kronları hem de apeksleri radyogramda görülür.

c:\users\diş hekimliği\desktop\mart 2017 masa üstü\kalite\yeni logolar\selçuk ün. logo\su_amblogo_png_150324_1.png


PERİAPİKAL DİŞ RADYOGRAFİ ÇEKİM TALİMATI

c:\users\diş hekimliği\desktop\mart 2017 masa üstü\kalite\yeni logolar\sü diş hekimliği logo\su_dishekimligi_amblogo_png_150324_1.png


Kodu

RG.TL.30

Yayın tarihi

07.12.2017

Revizyon No

-

Revizyon tarihi

0

Sayfa No / Sayfa Sayısı

2/2

*Alt çene de hastanın yutkunması ve ağzını çok açmaması plağın daha kolay yerleştirilmesini sağlar.

*Plak yerleştirildikten sonra hasta tarafından sabitlenmesi sağlanır. Üst çenede başparmak, alt çenede ise işaret parmağı plağın sabitlenmesi için kullanılır. X ışını tüpü radyografisi alınacak bölgenin merkezinden geçecek şekilde ayarlanırken, kon filmin tamamını içine almalıdır.

*X ışını demetinin vertikal açısı görüntünün uzun aks boyutunu kontrol eder. Paralel teknikte plak dişlerin uzun eksenine paralel olacak şekilde ağız içine yerleştirilir ve merkezi ışın her ikisine de dik olarak gönderilir. Paralel tekniğin uygulanması için film tutuculardan yararlanılır.

*Açıortay tekniğinde ise plağın bir kenarı alt çenede ağız tabanına üst çenede damağa temas eder. Bu durumda plak ağız içindeki yumuşak dokulara temas ettiğinden, plak ve dişlerin paralelliği bozulur. Arada bir açı meydana gelir. Merkezi ışın arada meydana gelen bu açının açıortayına doğru yönlendirildiğinde istenilen görüntü elde edilir. Açıortay tekniğinde üst çene için pozitif, alt çenede negatif açılar kullanılır.

Açıortay tekniğinde tavsiye edilen açılar şu şekildedir:

Alt çenede; Üst çenede;

Santral bölge (-15) - (-25) derece (+40) - (+60) derece

Kanin bölge (-20) - (-30) derece (+45) - (+50) derece

Premolar bölge (-5) - (-15) derece (+30) - (+45) derece

Molar bölge (0) - (-1 0) derece (+20 ) - (+30) derece

*Merkezi ışının, görüntülenmek istenen dişin komşu dişlerle olan kontakt noktalarından (temas noktalarından) geçecek şekilde ayarlanması gerekir.

* Hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya “hareket etme” komutu verilir ve ışınlama işlemi yapılır. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya “rahat nefes” alması komutu verilip radyografi işlemi sonlandırılır.

*Çekilen radyografi ayarları yapıldıktan sonra HBYS sistemi üzerinden görüntüler polikliniklere gönderilir.


Kalite Yönetim Sistemi Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSÜZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI iconProtez laboratuvarı teknisyeni ve personeli faaliyet akişI

Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI icon5 Fakültemizdeki çalışanların tamamı Düzeltici ve Önleyici Faaliyet...

Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI iconDers akişI

Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI iconMaden çalişanlari zorunlu ferdi kaza sigortasi

Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI iconATÖlye çalişanlari risk analiZİ (1 adet 11 Sayfa)

Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI iconSinirli sorumlu elektriK Çalişanlari tüketim ve yardimlaşma kooperatiFİ

Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI iconUyum haftasi güNLÜk eğİTİm akişi gün

Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI iconUyum haftasi güNLÜk eğİTİm akişi gün

Radyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI iconUyum haftasi güNLÜk eğİTİm akişi gün


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev