MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati
kmu-amblem(jpg).jpg


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ KİMYASAL DEPOSU KULLANIM TALİMATI

Doküman No

TL-276

İlk Yayın Tarihi

05.02.2018

Revizyon Tarihi


Revizyon No

00

Sayfa No

/

 1. AMAÇ:

Bu talimat, laboratuvarların daimi çalışanları olan Gıda Mühendisliği Bölüm öğretim elemanları ve lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencilerinin,hem çalışanların ve malzemelerin güvenliği hem de çalışmaların güvenilirliğini sağlayabilmek içinuyması gereken kuralları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. KAPSAM:

Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’ne ait olankimyasal deposu kapsamaktadır.

 1. SORUMLULAR:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Mühendisliği kimyasal deposunun düzeni ve kayıt altında tutulması, öğretim elemanları tarafından sağlanmaktadır.

 1. KURALLAR:

  1. ERİŞİM

  • Laboratuvarların daimi çalışanları Gıda Mühendisliği Bölüm öğretim elemanları ve lisanüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencileri kimyasal deposunu kullanabilir.Bu kişiler dışında kimyasallardan kullanmak isteyenler, laboratuvardan sorumlu öğretim üyelerinden en az birinin bilgisine başvurmalıdır.

  • Kimyasal deposunda, hangi kimyasalın hangi rafta olduğunu belirten liste kontrol edildikten sonra kimyasal alınıp depodan çıkılmalıdır. Kimyasal deposundan alınan kimyasalın adı, kodu, kullanılan kimyasal miktarı/hacmi depo içerisindeki listeye kayıt edilmelidir. Kullanılan kimyasal şişesi/kutusu alındığı rafa geri konmalıdır. Alınan kimyasal laboratuvarlarda bırakılmamalı, bina dışına çıkarılmamalıdır. Biterse laboratuvardan sorumlu öğretim üyelerinden en az birine haber verilmelidir.

  • Alınan kimyasallar, diğer araştırmacılara da lazım olduğu düşünülerek, işi bittiğinde hemen yerine konulmalıdır.

  • Kimyasallar, laboratuvar güvenliği göz önüne alınarak sıralanmıştır. Birlikte depolanmaması gereken kimyasallar, birbirinden uzak konumlandırılmıştır. Kimyasalların yerini değiştirmek güvenliği ihlal edeceğinden, kimyasallar aldığı yere konulmalıdır.

  • Laboratuvarlarda çalışma izni olmayanlar kimyasal deposuna giremezler. Çalışma izni olanlar, yetkisiz kişileri beraberlerinde kimyasal deposuna alamazlar. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve hizmetliler haricinde hiç kimseye kimyasal dolabının anahtarları verilmez.

  • Lisans öğrencilerinin kimyasal deposundan mesai saatleri içerisinde olsa dahi kendi başlarına kmyasal alması kesinlikle yasaktır. Her öğrenci, kendisinden sorumlu personel (araştırma görevlisi/uzman/tekniker/teknisyen/lisansüstü öğrenci) bilgisi ve kontrolü dahilinde kimyasal deposunu kullanabilir. Öğrenciler, sadece kendi işleriyle ilgilenmeli, kendilerine tanımlanan iş/cihaz/sarf malzemesi dışındakilerle ilgilenmemelidirler.
  1. FİZİKSEL GÜVENLİK İÇİN ALINANÖNLEMLER
   • Kimyasal deposunu kullanacak kişi çalışmaya başlamadan önce mutlaka ‘’Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Kuralları’’nı okuyarak ilgili belgeleri imzalamalıdır. Güvenlikle ilgili ortaya çıkabilecek zararlardan çalışmacının kendisi sorumludur.

   • Alınacak kimyasalın rafı listeden belirlenip alındıktan sonra depodan çıkılmalıdır. Kimyasal deposunda maskesiz uzun süre kalınmamalıdır. Kimyasal kutuları kapalı dahi olsa eldivensiz kullanılmamalıdır.

   • Depoda yabancı kişiler görülürse, ‘’kim olduğu’’ çekinmeden sorulmalıdır. İlgisiz kişilerin laboratuvarlarda dolaştığı tespit edilirse, önce laboratuvar sorumlularına gerekirse güvenliğe haber verilmelidir.

   • Ağır kimyasalları taşımak için özel araçlar kullanılmalı, üst raflardaki kimyasallar için bir kişinin daha yardımıyla merdiven kullanılmalı, sıvı kimyasallar taşınırken çok çalkalanmamalıdır.

   • Kimyasal deposunda tüketim amacıyla gıda maddeleri bulundurulamaz.

   • Laboratuvarlarda kullanılan kimyasallar, etiketlerindeki tehlike sınıfına göre dikkatle kullanılmalıdır. Tehlikeli ve solunum yoluyla zarar vermesi muhtemel kimyasallar mutlaka çeker ocaklarda tartılmalı ve kullanılmalıdır. Steril olup olmadığı kesin bilinmeyen malzeme steril değildir.  1. BAKIM

   • Herkesin çalıştığı ortamı temiz tutması ve diğer çalışanların haklarına saygı göstermesi esastır. Kimyasal kutuları/şişelerine bir kimyasal bulaşısı olması durumunda mutlaka geciktirilmeden silinmelidir.

   • Kimyasal kutuları/şişeleri ile temas eden eller yıkanmadan veya kirli eldivenlerle telefonlar, elektrik düğmeleri, bilgisayarlar ve kapı kollarına dokunulmamalıdır.

   • Sıvı kimyasal şişelerine pipet sokulmamalı, gerekli miktar bir behere veya mezüre aktarıldıktan sonra pipetle alınmalıdır.

   • Laboratuvar kurallarına uymadığı bildirilen/tespit edilen araştırmacıların çalışma izinleri iptal edilir.


Hazırlayan
Kalite Sistem Onayı


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati iconMÜhendiSLİk fakültesi makine mühendiSLİĞİ laboratuvari kullanim talimati

MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati iconHİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi

MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati iconMÜhendiSLİk mimarlik fakültesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati iconT. C. Dokuz eylüL ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi metalurji ve malzeme mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati iconSu deposu kullanim talimati

MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati iconMÜhendiSLİk fakültesi yapi laboratuvari kullanma talimati

MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati iconKimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı

MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati iconGida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati

MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati iconGida iŞleme böLÜMÜ Mİkroskop kullanim talimati

MÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati iconGida iŞleme böLÜMÜ terazi kullanim talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev