Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsamindaULUSAL SEFER YAPAN PETROL TANKERLERİNE, KİMYASAL TANKERLERE VE GAZ TAŞIYICILARINA EMNİYET YÖNETİMİ KODUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT KAPSAMINDA
GEMİ KONTROL LİSTESİ


GemiAdı

GemiCinsi

GrosTonu

SürveyYeri

SürveyTarihiIMONumarası

Çağrıişareti

OmurgaTarihi

AnaMakineBHP/kW

KlasKuruluşu


No
Görüş

1

Şirketin geçerli bir uygunluk belgesinin (DoC) sureti gemide mevcuttur.
2

Geminin cinsi, geçerli uygunluk belgesinde belirtilen gemi tipleri ile uyumludur.
3

Emniyet, çevre, alkol politikaları personelin göreceği yerlere asılmış durumdadır.
4

Kara ve gemi personeli arasında ve birbirleri arasında belirlenmiş yetki ve iletişim yolları EYS’te belirlenmiştir.
5

Kazaların ve uygunsuzlukların rapor edilmesi ile ilgili prosedürlerEYS’te mevcuttur.
6

Acil durumlara hazırlık ve müdahale için prosedürler oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Kayıtları düzenli olarak tutulmaktadır.
7

İç tetkik ve yönetim değerlendirmeleri ile prosedürlerEYS’te mevcuttur ve düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır.
8

DPA ismi ve iletişim bilgileri güncel olarak, tüm personelin görebileceği yerlere asılmalıdır.
9

DPA’ nin sorumluluk ve yetkileri EYS’te belirlenmiştir.
10

ISM Kodu ve ISM’ nin tarafsızlığı kaptan ve kilit personel tarafından anlaşılmış durumdadır.
11

Sorumluluk ve kaptanın otoritesi, başmühendisler ve gemideki diğer kilit personel tamamlanmış ve belgelenmiştir.
12

Gemiye yapılan denetimler DPA’a düzenli olarak rapor edilmektedir
13

Şirket politikaları doğru olarak uygulanmaktadır
14

Şirket tarafından sağlanan kaptanın emri altındaki atanmış kilit personelin dokümanları EYS’te mevcuttur
15

Tahsis edilen emirler ve talimatlar dağıtılmış(bekleme emirleri, gece emirleri v.s)
16

Kaptan, EYS ve raporlarla herhangi bir eksikliği şirkete bildirir. (Örn. emniyet

toplantıları esnasında yapılan eleştiriler)
17

Gemi adamlarına ait yeterlilik, STCW Belgeleri, Sağlık raporları gibi gerekli belge orjinalleri gemide mevcut ve sistematik olarak süreleri takip edilmektedir. Kayıtları mevcuttur.
18

İlaç ve alkol test dosyaları mevcuttur.
19

Gemiye katılan zabitler ve gemiciler için, STCW'nin bölüm A-1/6'ya göre gemi, görevlerin

tanıtımı ve eğitimin tanıtılma işlerinin kayıtları mevcuttur.
20

Tüm Prosedürlerin gemi personeline tanıtılması tamamlanmış durumdadır
21

Gemi adamlarına, gemiye katılımı sonrası, EYS’te belirlenen sürede intibak eğitimi verilmekte ve öngörülen sürede eğitim tamamlanmaktadır.
22

EYS’te yükleme, tahliye, yakıt alım gibi operasyonlar için eğitim prosedürü mevcuttur ve bu prosedürler düzenli olarak uygulanmaktadır. Kayıtları mevcuttur.
23

Limana varış/kalkış emniyet kontrol listeleri düzenli olarak kullanılmakta, mevcut gemi zabitleri tarafından onaylanmış ve güverte jurnaline işlenmiş durumdadır.
24

Gemilerin Teknik Yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenmiş bir talim planı mevcuttur, düzenli olarak uygulanmaktadır ve kayıtları mevcuttur.
25

Talim kayıtları DPA tarafından düzenli olarak incelenmekte, uygun görülmeyenleri gemilere bildirilmektedir.
26

Düzeltici/ önleyici faaliyetlerin yürütülmesi için prosedürler düzenli olarak uygulanmaktadır.
27

İdare ve Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından yapılan denetim kayıtları düzenli olarak tutulmaktadır.
28

EYS dokümanlarında belirtilmiş haberleşme ve raporlama prosedürleri uygulanmaktadır.
29

Gemide her ekipman için düzenli planlı bakım tutumları düzenli olarak yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
30

EYS’te belirlenmiş bakım ve denetleme aralıklarına uyulmaktadır.
31

Ekipman ve sistemlerin düzenli aralıklar ile testleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
32

Şirketten gönderilen sirküler ve EYS revizyonları düzenli olarak yapılmakta ve güncel takip listeleri mevcuttur.
33

Gemide EYS’ de oluşturulmuş dosyalama sistemine uyulmaktadır.
34

Eski dokümanlar imha edilerek, yeni sirküler ve düzenlemeler EYS’e eklenmektedir.
35

Gemilerin emniyeti ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili operasyonel gereklerin kontrolü için prosedürlerine uyulmaktadır.
36

Gemi sertifikaları geçerlilik tarihleri düzenli olarak takip edilmektedir.
37

Yangınla Mücadele, Can kurtarma ekipmanları, Makine bakım ve denetleme raporları, Yakıt ve yağ analiz raporları, Yedek Parçalar ve malzeme temini, Kumanya İstek ve temine ait kayıtlar düzenli olarak tutulmaktadır.
38

EYS’ ninişlerliliğin takibi için gemide kaptan tarafından yapılan Emniyet Yönetimi toplantısına ait kayıtlar şirkete gönderilmekte ve gemide muhafaza edilmektedir.
39

Yapılan denetim tipine göre denetim görevlisi tarafından gerekli görünen diğer hususlar.*
√ Evet X Hayır N/A Uygulanabilir Değildir

*Denetim yapılan diğer hususların rapor halinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

** Geminin tipi ve tonajı bakımından tabi olduğu diğer ulusal mevzuat gereği kontrol edilmesi gerekli diğer hususlar denetimde kontrol edilmelidir.

Denetim Yapan Denetim Yapan

Adı Soyadı : Adı Soyadı :

Unvanı : Unvanı :

Tarih : Tarih :

--


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsaminda iconUlusal sefer yapan petrol tankerleri, Kİmyasal tankerler ve gaz taşiyicilarina

Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsaminda iconAfet ve acil durum yönetiMİ başkanliği tarafindan, 4734 sayili kamu...

Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsaminda icon“Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama”

Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsaminda iconFaksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme

Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsaminda iconÇocuk koruma kanununun uygulanmasina iLİŞKİn usûl ve esaslar hakkinda yönetmeliK

Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsaminda iconKİmyasal, BİyolojiK, RADyolojik ve nükleer tehlikelere iLİŞKİn görev yönergesi

Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsaminda iconKİmyasal, BİyolojiK, RADyolojik ve nükleer tehlikelere iLİŞKİn görev talimati

Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsaminda iconAtik yönetiMİ genel esaslarina iLİŞKİn yönetmeliK

Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsaminda iconOlağANÜSTÜ hal kapsaminda alinan tedbirlere iLİŞKİN

Ulusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz taşiyicilarina emniyet yönetiMİ kodunun uygulanmasina iLİŞKİn talimat kapsaminda iconYabanci uyruklu gerçek kiŞİlerin tarim araziSİ NİteliĞİndeki taşinmazlari...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev