Sİvas belediye başkanliğIsayfa1/20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015-2019 STRATEJİK PLANI

25.09.2014

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi
BAŞKAN’IN SUNUŞU

Sayın Meclis üyeleri,

Değerli Hemşehrilerim;

Bir medeniyet şehri olan Sivas’ımızın bugünü daha yaşanabilir ve geleceği daha aydınlık bir kent olarak inşa etme yolunda, ikinci kez hizmet etmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum.

Biliyoruz ki, kurumsal olarak Belediyemizin, başkan ve üyeler olarak bizlerin görevi ve önceliği şehrimize ve insanımıza hizmet etmektir.

Muhakkak ki, hizmetlerin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi ve sorunların etkin bir biçimde çözümündeki ana esas planlamadır. Bu doğrultuda, katılımcı belediyecilik ve birlikte yönetme anlayışımızla, beş yıllık stratejik plan hazırlanırken şehrimizdeki kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmış ve bu planın uygulayıcısı konumundaki belediye yöneticilerimizle birlikte analiz edilerek uzun ve yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, stratejik amaç ve hedeflerimizi, modern, gelişmiş ve imrenilen bir şehir inşa etmek üzere hem günümüzde hem de yarınlarda kentin doğabilecek ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde belirlemeye çalıştık.

Bu çalışmayla, altyapı ve üstyapısını çağın koşullarına göre tamamlayan, kentsel kalkınma ve gelişmeye katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini sağlayan; tarihi ve kültürel kodlarından beslenerek modern şehircilik anlayışıyla imar sorunlarını çözen, geleceğe miras bırakacağımız çevreyi koruyan ve yaşatan, sosyal donatılara sahip bir şehir için planlama yapılmıştır. Yine, merkezinde insan olmak üzere yaşam kalitesi ve refah düzeyi yüksek, toplumun her kesiminin özellikle dezavantajlı kesimlerin hayat standartlarının yükseltilmesi, eğitim, spor, sanat ve kültürel etkinliklere katılmasının sağlanması, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yaygınlaştırılması, şehir aidiyet ve mensubiyetinin kazandırılması ve herkesin yaşamaktan mutluluk ve huzur duyduğu cazibe merkezi bir şehir haline getirecek bir planlama esas alınmıştır.

Bu dönemde, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle kaynakların etkin ve verimli kullanılması hedeflenmektedir. Yine plan hedeflerine ulaşmak için belediyemizin mali, yönetim ve insan kaynakları açısından güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

Sürdürülebilir bir büyümeyi hedefliyoruz. Hak ettiğimizi düşündüğümüz Büyükşehir Belediyesi olma yolunda çalışmalarımıza siz değerli meclis üyelerimiz ve mesai arkadaşlarımızla başlamış bulunuyoruz. Hazırladığımız bu stratejik plan bunun yol haritası olacak şekilde çalışılmıştır.

Sivas’ımızı göç veren bir şehir olmaktan çıkarıp göç alan, yaşamaktan tüm bireylerinin memnuniyet duyacağı bir şehir haline getirmenin gayretinde olarak projeler geliştirilmiştir.

Tüm çalışmalarımızın odağında insan vardır. Şehrimizde halen yaşayanların değil gelecek nesillerin de ihtiyaç ve yaşam kaliteleri düşünülerek planlanan çalışmalarımızın herkes için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu stratejik plana katkı veren tüm kesimlere, hazırlanmasında emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sami AYDIN Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

III.2.1.GİRİŞ 6

III.2.2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 7

III.2.3.DURUM ANALİZİ 11

III.2.4.SİVAS GENEL BİLGİLER 11

III.2.5.TARİHTE SİVAS 11

III.2.6.COĞRAFİ YAPI 28

III.2.7.DEMOGRAFİK YAPI 30

III.2.8.SOSYO- EKONOMİK DURUM 32

III.2.9.ULAŞIM 36

III.2.10.KÜLTÜR VE TURİZM 38

III.2.11.KAYAK VE TERMAL TURİZM 45

III.2.12.EĞİTİM VE ÖĞRETİM 45

III.2.13.KURUM İÇİ ANALİZ 47

III.2.14.SİVAS BELEDİYESİ’NİN TARİHİ 47

III.2.15.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 50

III.2.16.YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 57

III.2.17.ÖRGÜT YAPISI 60

III.2.18.İNSAN KAYNAKLARI 61

III.2.19.FİZİKİ KAYNAKLAR 65

III.2.20.MAKİNE VE ARAÇ PARKI 66

III.2.21.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 67

III.2.23.HİZMET ALANI 70

III.2.24.SİVAS İLİ MAHALLE HARİTASI 72

III.2.25.SUNULAN HİZMETLER 73

III.2.26.MALİ YAPI 84

III.2.27.GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 86

III.2.28.GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 86

III.2.29.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 88

III.2.30.PAYDAŞ ANALİZİ 90

III.2.31.İÇ PAYDAŞ/ÇALIŞAN ANKETİ SONUÇLARI 91

III.2.32.DIŞ PAYDAŞ ANKETİ SONUÇLARI 92

III.2.33.VATANDAŞ ANKETİ SONUÇLARI 97

III.2.34.SWOT ANALİZİ 100

III.2.35.ÜST POLİTİKA BELGELERİ 103

III.2.36.GELECEĞE BAKIŞ 108

III.2.37.MİSYONUMUZ (VARLIK NEDENİMİZ) 108

III.2.38.VİZYONUMUZ (GELECEK ÖNGÖRÜMÜZ) 108

III.2.39.ANA HİZMET TEMALARI 111

III.2.40.STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYET/PROJELER 114


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sİvas belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

Sİvas belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

Sİvas belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

Sİvas belediye başkanliğI iconT. C. KÜÇÜKÇekmece belediye başkanliğI

Sİvas belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

Sİvas belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

Sİvas belediye başkanliğI iconTc alaca belediye başkanliğI

Sİvas belediye başkanliğI iconT. C. Kirikkale belediye başkanliğI

Sİvas belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

Sİvas belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev