Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneğisayfa1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Satın Alma Rehberi

EKLER LİSTESİ
SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu
SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu
SR EK 3: Teklif Dosyası

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

Söz. Ek-4: Mali Teklif

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Bölüm C: Diğer Bilgiler

Kısa Liste

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu (SR EK7’den sonra)

Teknik Değerlendirme Tabloları (İdari uygunluktan sonra)

Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Beyanname Formatı

Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü
SR EK 4: Değerlendirme Komitesi Tayini
SR EK 5: Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
SR EK 6: Teklif Alındı Belgesi Örneği
SR EK 7: Teklif Açılış Kontrol Listesi
Bölüm C: Diğer Bilgiler

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu (SR EK7’den sonra)

Teknik Değerlendirme Tabloları (İdari uygunluktan sonra)
SR EK 8: Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı
SR EK 9: Teklif Değerlendirme Raporu
SR EK 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği
SR EK 11: Seçilmeyen İstekliye Mektup
SR EK 12: Sözleşmeye Davet Mektubu


İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

c:\users\hasanolum\desktop\13620267_156595048094261_8939718692882840865_n.png


açıklama: c:\users\dulac\desktop\ankaraka.jpg
Mal Alımı/Hizmet Alımı İçin İhale İlanı
Nallıhan Kalkınma Vakfı, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı Keşfedilmeyi Bekleyen Hazine: Nallıhan 2016 Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 2 Lottan oluşan mal alımı/hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Lot 1: Gezi Teknesi Yapımında Kullanılacak Ekipman/Malzeme/Donanım Alımı

Lot 2: Gezi Teknesi Yapımı Ustalık Hizmet Alımı
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Aliağa Mah. Bursa Cad. No: 24/B Nallıhan/ANKARA adresinden veya www.ankaraka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 25.11.2016 14:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ankaraka.org.tr adresinde yayınlanacaktır.
Teklifler, 25.11.2016 tarihinde, saat 14:00’da ve Aliağa Mah. Bursa Cad. No: 24/B Nallıhan/ANKARA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.


<Sözleşme Makamı (Mali Destek Yararlanıcısı) (Mali Destek Yararlanıcısının anteti) >

İHALEYE DAVET MEKTUBU

…./…./20..

Sayın:

________________

Proje Adı : __________________

1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz:

(i) ____________________

(ii) ____________________

(iii) ____________________

2. İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir.

3. Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün olarak ihale edilecektir.

4. İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

______________

Telefon: Faks:

5. Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconSr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconMal alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconBİLGİ teknolojileri değerlendirme tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconKamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconOnline Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconHİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconEk-2 sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconStrateji geliŞTİrme daire başkanliği hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconSosyal biLİmler enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconEk-2 sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev