Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludurSAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

…………………………….. Müdürlüğü

Doküman No : TL-33

Yayın No : 01

Yayın Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Sayısı : 00..

Sayfa No : 1/2

Ambar Güvenlik Talimatı


KAPSAM: Bu talimatın amacı, ambar güvenliğini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde en iyi şekilde çalışanlara sağlanmasını tanımlamaktır. Bu talimat tüm santral ve saha faaliyetlerini kapsar.

SORUMLULUKLAR: Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve DEPO GÖREVLİSİ sorumludur.

PROSEDÜR AKIŞI:

Malzeme ambarında görevli kişilerin uyması gereken kurallar,


 1. Ambarda çalışanlar burada görevli amirin vereceği emir ve talimatlara uyacaktır.

 2. Ambarda, muhtelif bulunan uyarı levhalarına gerekli uyum gösterilecektir.

 3. Ambarda muhafaza edilecek malzeme belirli esaslar çerçevesinde istif edilecektir.

 4. Ambarda muhafaza edilecek malzeme genel olarak raflarda muhafaza edilecektir.

 5. Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır. Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen, kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır.

 6. Ambarda yapılacak istiflerin yüksekliği en fazla 3 metre olacaktır.

 7. Çubuk ve borular, uygun raf ve sehpalar üzerine veya bunların sağlanamadığı hallerde, kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenecek ve istifin her ikitarafı, dayanıklı kazıklarla desteklenecektir.

 8. Ambarlarda istif edilen yarı mamul, mamul ve malzemeler arasında rahatça hareket edebilecek boşluklar bırakılmalıdır.

 9. Ambarda istif edilen yarı mamul, mamul ve malzeme cinsleri birbirine uygun olmalıdır.

 10. Ağır çuval ve torbalar, dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok beş sırada bir torba eksik konularak parlayıcı, patlayıcı ve kendi kendine yanabilecek malzeme kesin olarak ambarda bulundurulmayacaktır. Bu gibi malzemeler malzemenin özelliğine göre özel ambarlarda muhafaza edilecektir.

 11. KuNarnlmış ambalaj malzemesiyle boş sandıklar ve buna benzer yanmaya müsait artıklar depo dahilinde bulundurulmayacaktır. Bahis konusu bu malzemeler ambardan alınarak, dışarıda bu işe özgü yerlerde muhafaza edilecektir.

 12. Bu bölmelerin içinde kullanılacak ısıtma araçlarının çok düzenli olmasına dikkat edilecektir. Mesai saati sonunda bunların tamamen söndürüldüğü ambar amiri veya ambar sorumlusu tarafından tek tek kontrol edilecektir.

 13. Ambarlarda çalışma saati sonunda, buradaki görevliler ambar amiri veya ambar sorumlusunun nezaretinde gerekli kontrolü yapacak ve sonrada ambar kapıları kilitlenerek, ambar terk edilecektir. Duruma göre ambar kapıları kilitlendikten sonra mühürlenecektir.

 14. Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine veya amirinize haber veriniz.

 15. Sorumlu ve salahiyetli elektrikçiden başkası elektrik işi ile uğraşamaz. Yasak ve tehlikelidir.

 16. Ambarlarda istif edilen yarı mamul, mamul ve diğer malzemeler kablo, buvat, anahtar, priz, lamba tablo ve panolardan uzak tutulmalıdır. Bu elektrik tesis veya tesisatı sık sık kontrol edilmelidir.

 17. Elektrik panosu veya tablosuna, çevresine su dökmek, su sıkmak kati surette yasaktır.


SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

…………………………….. Müdürlüğü

Doküman No : TL-33

Yayın No : 01

Yayın Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Sayısı : 00..

Sayfa No : 2/2

Ambar Güvenlik Talimatı 1. Ambarda vukua gelebilecek yangını söndürebilecek nitelikte, yeterli miktarda ve görünür yerlerde yangın söndürme cihazları ile yangın söndürme tesisatı bulundurulacaktır.

 2. Ambara ait seyyar yangın söndürme cihazları ile yangın söndürme tesisatı en az altı ayda bir kez periyodik kontrole tabi tutulacaktır.

 3. Ambarda çalışanlar seyyar yangın söndürme cihazları ile yangın söndürme tesisatının kullanılmasını öğrenmiş olmalıdır.

 4. Muhtemel bir yangın başlangıcında aşağıda açıklanan hususlara uyulacaktır.

Ambarda yapılmaması gerekenler
 1. Burada çalışanlar tehlike yaratacak veya herhangi bir kazaya sebebiyet verebilecek hususlara girişmeyeceklerdir.

 2. Ambarda görevli kişilerden başkasının girmesi yasaktır.

 3. Ambar dahilinde uyumak yasaktır.

 4. Ambar dahilinde ateş yakılmamalı ve sigara içilmemelidir.

 5. Ambarların giriş - çıkış kapıları önleri ile imdat çıkış kapısı önlerine, merdivenlere, koridor ve geçitlere gidip gelmeyi güçleştirecek veya zorlaştıracak malzeme koyulmayacaktır.

 6. Su ile söndürülmesi gerekli malzeme ambarına karpit, akaryakıt, boya, sıvılaştırılmış petrol gazı, asetilen tüpü ve buna benzer malzemeler kati surette koyulmamalıdır.

Ambarında olası yangın tehlikesi durumunda yapılması gerekenler


 1. Alınan bütün tedbirlere rağmen ambarda yangın çıktığı takdirde, ambardaki seyyar yangın söndürme cihazları ile yangına derhal müdahalede bulunacaktır. Bu sırada da ambar içerisinde tehlike arz edebilecek herhangi bir şey varsa derhal dışarıya çıkarılacaktır. Ayrıca, durum en seri şekilde ilgili ve sorumlulara bildirilecektir. Seyyar yangın söndürme cihazları ile yangın söndürülemiyorsa yangın tesisatı kullanılacaktır.

 2. Akaryakıt, karpit, elektrik ve buna benzer malzemelerin yangınlarında kati surette su kullanılmayacaktır. Bunun yerine bu tip yangınları söndürebilecek nitelikte yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.

 3. Yangının büyüme ihtimali olduğu takdirde en seri bir şekilde en yakın mahalli itfaiye haber verilecektir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur iconSoru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve...

Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur iconRadyoloji birimi çalışanları faaliyet akişI

Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur iconSoru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev