Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar


Dok.Kodu

 YÖN.TL.59

Yürürlüğe Gir. Tar.

 Temmuz 2015
TEKNİK HİZMETLER ÇALIŞMA TALİMATI

Revizyon No

 00

Revizyon Tarihi

 

Sayfa No

/2


1. Amaç

Talimatın amacı; “Teknik Hizmetler Biriminde yürütülen faaliyetleri tanımlamak.” ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. Uygulama Alanı (Kapsam)

Teknik Hizmetler Birimini kapsar.

3. Sorumluluklar

Bu talimatın uygulanmasından Teknik Hizmetler Birimi Personeli sorumludur.

4. Tanımlar

5. Uygulama

5.1. “Bakım/Onarım/Kalibrasyon İstek Formu” ile teknik hizmetlere bildirilen ve yapılan kontrollerde tespit edilen arızaları önem ve aciliyet sırasına göre sıralanıp ilgili teknisyen tarafından müdahale edilir.

5.2. İlgili birim sorumluları formu imzalar.

5.3. Yapılan işler ve işlerde kullanılan malzemeler dosyalanan bu formlarla yapılır.

5.4. Fakültenin herhangi bir biriminde oluşan arıza giderilemediyse ilgili bölüm başkanına bildirilir. Dekan ve fakülte sekreteri konu hakkında bilgilendirilir. Satın alma birimi aracılığıyla malzeme alımı ilgili firmadan temin edilir. Büyük parçalar için ihale yoluyla alım yapılır. Cihazların garanti süreleri, cihaz sicil dosyasının takibi satın alma birimi ile birlikte yapılır. Dosyalar satın alma biriminde dosyalanır.

5.5.Cihaz ve makinelere ait bakım-onarım ve arıza işlemleri “ Cihaz Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatları ”na göre yapılır.

5.6. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, “YILLIK BAKIM PLANI” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

5.7. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise “BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU” ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU ”na işler.

5.8.Cihazın tamir edilip edilmediği ve kuruma intikali ile ilgili, birimde birim sorumlusu, teknik birimde teknik personel sorumludur.

5.9.Cihazların bakım ve arıza kayıtları teknik birim tarafından dosyalanır ve takip edilir.

6. Referans Dokümanlar

6.1. YILLIK KALİBRASYON PLANI

6.2. BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU

6.3. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU

6.4. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ


Hazırlayan


Kontrol Eden

Kal. Yön. Direkt.

Onaylayan

Dekansosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 40 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 41 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 109 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 110 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 107 Yürürlüğe Gir. Tar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev