Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 24. SINIFLAR BİLGİ YARIŞMASI SORULARI

TÜRKÇE

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur?

Cevap 1:Tekir

Soru 2:”Çocuk iri,büyük gözleriyle etrafı seyrediyordu.” Cümlesindeki anlam bozukluğu nasıl giderilir?

Cevap :İri ya da büyük kelimelerinden biri cümleden silinerek.

Soru 3:Kişinin kendi görüşü olmayan ,herkesçe aynı olan,değişiklik göstermeyen yargılara ne ad verilir?

Cevap : Nesnel Yargı

Soru 4:”Yaşta,baştadır,akıl,değil” atasözünün kelimeleri doğru sıralandığında baştan 2. kelime hangisidir?

Cevap : Yaşta

Soru 5: “Ak gün ağartır,kara gün karartır.” Atasözündeki ağartır-karartır kelimeleri anlam bakımından nasıl bir ilişki içindedirler?

Cevap : Zıt anlamlı

Soru 6: “Hata” kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Cevap : Yanlış

Soru 7: “Bahçe sana,bağ bana,

Değme zincir kar etmez,

Zülfün teli bağ bana.”

Dizelerde geçen ‘bağ ’ kelimesi ne tür bir kelimedir?

Cevap: :Eş sesli kelime

Soru 8:”Armut piş, ağzıma düş.” Atasözünde anlatılmak istenen nedir?

Cevap : Hazırcılık.

Soru 9: “Serpil eve yürüyerek gitti.” Cümlesinde ‘ yürüyerek’ kelimesini hangi soru kelimesi ile sorarız?

Cevap : Nasıl

Soru 10: “ Küplere binmek” deyimi ile anlatılmak istenen durum nedir?

Cevap : Öfkelenmek.

Soru 11:Ablam ince uçlu kalem sever. Cümlesinde geçen ince kelimesi mecaz anlamda mı yoksa mecaz anlamda mı kullanılmıştır?

Cevap:Gerçek

Soru 12.Çorba çok sıcaktı. Cümlesindeki sıcaktı kelimesinde hangi dilbilgisi kuralı vardır?

Cevap:Sert ünsüz benzeşmesi

Soru 13.Annem burnundan soluyordu.Cümlesindeki hangi kelimede hangi ses olayı vardır?

Cevap:Burnundan kelimesi – ünlü düşmesi

Soru 14. TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldı. Cümlesi yargı bakımından hangi cümle çeşididir?

Cevap: Nesnel yargı

Soru 15.”Burası çok tenha bir yer. “Cümlesinde altı çizili kelimenin zıttını söyleyiniz.

Cevap:Kalabalık

Soru 16.” Benim sadık yârim kara topraktır.” Cümlesi kaç kelime kaç hece ve kaç sesten oluşmuştur?

Cevap:

Soru 17. “Yarışmayı kazanana mükâfat olarak bir miktar para verilecekmiş.“

Yukarıdaki tümcede “mükâfat“ sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

CEVAP: ÖDÜL

Kişiden kişiye değişmeyen yargılara ………….» yargılar ve kişiden kişiye değişen yargılara «………..» yargılar denir.

Soru 18- “Bu hafta eve de çok misafir geldi.” Cümlesinde ismin hal eklerinden hangileri kullanılmıştır?

Cevap:- yalın ve -e hali.

Soru 19- kişinin kendi görüşü olmayan ,herkesçe aynı olan, değişiklik göstermeyen yargılar ne tür yargılardır?

Cevap : nesnel yargı.

Soru 20- anlamları aynı yazılışları farklı olan kelime gruplarına ne ad verilir?

Cevap:eş anlamlı kelimeler.

Soru 21- “ Çocuk iri, büyük gözleriyle etrafı seyrediyordu .” cümlesinde anlam bozukluğu nasıl giderilebilir?

Cevap:iri yada büyük kelimelerinden biri cümleden silinerek.

Soru 22- “Maç başladı mı başlamadı mı bilmiyorum” cümlesinde cümle sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

Cevap:nokta

Soru 23- kelimeden kelime türeten ekler hangileridir?

Cevap: -li, -lik, -cı,-sız

Soru24- “yeşil ağaçların, berrak suların aktığı köyde şirin bir kız yaşarmış” cümlesinde hangi varlık birden fazla özelliği ile nitelenmiştir?

Cevap:kız. (şirin ve bir)

Soru 25- temel- teker –tekme- tekir kelimeleri sözlük sırası göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur?

Cevap:tekir

Soru 26- çok ve gereksiz konuşan, konuşmadan duramayan insanlar için kullanılan deyim hangisidir?

Cevap: çenesi düşük.

Soru 27- “sağlıklı toplum sağlıklı bireylerden oluşur” cümlesinde birey kelimesinin yerine hangi kelimeler kullanılırsa cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?

Cevap: şahıs- fert

Soru 28-Bul,diz,kara,dolu sözcüklerinden hangisinin sesteşi yoktur.

Cevap:Bul

Soru 29-asfalt,aile,çenber ,lanmba sözcüklerinden hangisinin yazmış yanlıştır.

Cevap:Çenber

Soru 30-‘’Sorgusuz,bilgisizlik,sağlıklı,yolculardan ‘’sözcüklerinden hangisinin aldığı yapım eki sayısı diğerlerinden fazladır.

Cevap: Bilgisizlik

Soru 31- Armağan sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

Cevap:Hediye

Soru 32-Güneş,Masa,Türkçe,Ankara sözcüklerinden hangisi özel ad değildir?

Cevap:Masa

Soru 33-Ova,dağa,yama,deli sözcüklerinden hangisi durum eki almıştır

Cevap:Dağa

Soru 34-Ağrı Dağı’na,Özcanlar,İstanbulda,Çukurova’nın özel adlarından hanginsin yazımış yanlıştır.?

Cevap:İstanbulda

Soru 35-Pencere,Aliler,Mavişi,Perdeciler,sözcüklerinden hangisi hem yapım eki hem çekimalmıştır

Cevap:Perdeceiler

Soru 36-A). B): C); D) … Noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonunda kullanılmaz ?

Cevap: C şıkkı ;

Soru37: Aşağıda verilenlerden hangisi deyim değildir?

A. ikişer ikişer dağıtmak B. göz kulak olmak C. el ele vermek D. boş bulunmak

Cevap:A

Soru38: Bu davranışı yüzünden ondan soğudum. Cümlesinde ^soğudum’ kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

Cevap:Mecaz Anlamda

Soru39: ’Evde kelimesi adın hangi durumuyla ifade edilmiştir?

Cevap:Bulunma

Soru40:Şuradakiler nereye bakıyor?’Cümlesinde altı çizili sözcüğün türü nedir?

Cevap:Zamir

Soru41: Taş –çı sözcüğünde görülen (-çı) ekinin türü nedir?

Cevap:Yapım eki

Soru42: - kişinin kendi görüşü olmayan ,herkesçe aynı olan, değişiklik göstermeyen yargılar ne tür yargılardır?

Cevap : nesnel yargı.

Soru 43- anlamları aynı yazılışları farklı olan kelime gruplarına ne ad verilir?

Cevap:eş anlamlı kelimeler

Soru44:kelimeden kelime türeten ekler hangileridir?

Cevap:-li, -lik, -cı,-sız

Soru45:“ Ali, sıra benim resimlere gelince, dudak büküp geçti.” cümlesinde duygu hangi vardır?

Cevap:küçümsemek

Soru46:Ağaç yaş iken eğilir atasözü ne ile ilgilidir?

Cevap:Eğitim

Soru47: İnsanların "dosdoğru olması" ne demektir?
Cevap: Kimseyi kandırmaması

Soru48: Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü ne anlatıyor?
Cevap:Çevre temizliği

Soru49: Anneciğim, sana yardım edeyim mi?” cümlesinden hangi sözcük çıkarılırsa cümle soru anlamı taşımaz?

Cevap:”Mİ

Soru50: “mıknatıs, cisim, madde, malzeme, eşya kelimelerini sözlük sırasına koyalım.

Cevap: CİSİM, EŞYA, MADDE, MALZEME, MIKNATIS

Soru51: Şiirin her bir satırına ne denir?

Cevap: DİZE VEYA MISRA

Soru52: Bir olumsuz cümle söyleyin.

Cevap: Defterimi getirmedim.

Soru53: Kekik, yavşan kokar dağda;

Kayısı, elma, üzüm bağda…

Hele bugün, yeni çağda…

Ne güzeldir, Türkiye’miz!

Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?

Cevap:Yurt sevgisi

Soru54: İnsanlar, dış görünüşüne önem verenleri daha fazla önemsemektedir. Bunun sonucu olarak saygının kişilik özellikleri yerine giyim ve kuşamına verilmesi ne kadar acıdır?

Yukarıdaki anlatım Nasrettin Hoca’nın hangi sözü ile özetlenir? Cevap:Ye kürküm ye
Soru55: lık” eki sonuna gelirse bir meslek ismi olduğunu anlatan bir örnek veriniz?Cevap:çiftçi -lik         

Soru56: Üzüm,temiz,aşık,yavaş kelimelerinden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?

Cevap:Üzüm

Soru57: ‘Sınıfta ağır bir koku var’,cümlesinde ağır sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?

Cevap:Mecaz anlamda

Soru58: ‘Annesi ve üç kardeşine bakma görevi onundu. ‘ cümlesinde ‘bakma’ kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

Cevap:Beslemek,geçindirmek

Soru59: Yurdumdan ayrılalı tam on iki yıl oldu, ailem ve arkadaşlarım burnumda tütüyor.”

Bu cümledeki burnumda tütüyor deyimi, cümleye hangi anlamı katmıştır?
Cevap:Çok özlemek


Soru60:Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun Bu şiirin şairi için ne söyleyebiliriz?

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun”

Cevap:Umutlu,istekli

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 2 iconSınav süresi 40 dakikadır. Cevaplarınızı cevap anahtarına işaretleyiniz....

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 2 iconSoru 101: tc. Anayasasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 2 iconTekiR İLK/ortaokulu müDÜRLÜĞÜ

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 2 iconTemel Kavramlar Bu bölümde; noktalama işaretlerinin neler olduğu,...

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 2 icon2- testte en az 30 soru bulunmalıdır

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 2 iconBİTİrme projesi soru ve cevaplari

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 2 iconİz ek örnek İç Kontrol Sistemi Soru Formu

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 2 iconKys üst yönetiM İÇ tetkik soru listesi

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 2 iconDersler soru bankasi 2547 sayili yükseköĞretim kanunu

Soru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre dizilirse sondan üçüncü kelime hangisi olur? Cevap 1: Tekir Soru 2 iconA-kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev