Madde Kısaltmalar ve Tanımlar
el-altı/logo-yeni.png

TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU

TÜRKİYE KADINLAR 7’Lİ RAGBİ ŞAMPİYONASI TALİMATNAMESİ
Madde 1. Amaç ve Kapsam

Bu Talimat, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “KADINLAR 7’Lİ Ragbi Şampiyonası” na katılım koşullarının; kulüp yöneticilerinin, teknik sorumluların, oyuncuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve KADINLAR 7’Lİ Ragbi Şampiyonası kapsamında oynanacak olan müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar

Bu talimat metninde geçen;

KADINLAR 7’Lİ: KADINLAR 7’Lİ Ragbi Şampiyonası’nı,

TRF: Türkiye Ragbi Federasyon u’nu,

TBSF: Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonunu,

Federasyon Temsilcisi: TRF adına görev yapan yetkiliyi,

Tertip Komitesi: Şampiyonayı Tertip Eden Komiteyi,

İl Temsilcisi: Türkiye Ragbi Federasyonu İl Sorumlularını,

Takım: Kulüpler bünyesinde kurulmuş olan Ragbi takımlarını,

MHK: Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nu,

Disiplin Kurulu: TRF Disiplin Kurulu’nu

Yarışma Talimatı: TRF Yarışma Talimatını

İfade eder.
Madde 3. Katılım Koşulları

(1) KADINLAR 7’Lİ’ne katılmak isteyen takımlar;

a. Kulüplerin yöneticileri ve teknik sorumlular tarafından eksiksiz olarak doldurup imzalanmış KADINLAR 7’Lİ Katılım Formu ve Taahhütnamesini (Bkz. Ek-1);

b. Bu Talimat’ın 10. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan ve Şampiyona süresince en az 7, en çok 25 oyuncudan oluşan takım Listesi ve eklerini (Bkz. Ek-2); vermek zorundadırlar. Ancak, bir müsabakada en fazla 12 sporcu yer alır.

(2) KADINLAR 7’li ye katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan takımlar, TRF Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
Madde 4. Organizasyon ve Sorumluluklar

(1)Müsabakaların oynanacağı saha, müsabaka alanının düzeni, müsabakanın genel organizasyonu ve gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri TRF tarafından alır.

(2) Müsabakalar, TRF’nin belgeli hakemleri ile yönetilir.

(3) Federasyon Temsilci ve gözlemcisi, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını TRF’ye göndermekle yükümlüdür.

(4) KADINLAR 7’liye ilişkin müsabaka planlaması, fikstür düzenlemesi, müsabaka ertelemeleri, gün ve saha değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında TRF yetkilidir.
(5) Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar TRF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirimde bulunulur.

Madde 5. Oyun Kuralları ve Toplar

(1) Müsabakalarda; IRB Uluslararası Ragbi Oyun Kuralları uygulanır.

(2) Müsabakalarda, TRF tarafından belirlenen toplar kullanılır.

Madde 6. Müsabaka Sistemi

(1) TRF tarafından başvuruları kabul edilen takımlar arasından kurra ile guruplar oluşturulur.

(2) TRF tarafından yapılacak kura çekimi ile KADINLAR 7’Lİ Ragbi Türkiye Finali tek maç usulü ile oynanır.

(3) Müsabakalarda galibiyete 3 puan, beraberliğe 2 puan ve mağlubiyete 1 puan verilir. KADINLAR 7’Lİ’de katılımcı takımlardan biri, herhangi bir maçını oynamayı reddeder veya devam etmekte olan bir maçtan (Hakemin veya yetkili komitenin maçı bitirme kararından önce) çekilirse o takım Şampiyona'dan men edilir.

(4) KADINLAR 7’Lİ’deki puan ve averaj usulleri;

a. Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 2’şer (ikişer), kaybeden takıma ise 1 (bir) puan verilir.

b. KADINLAR 7’Lİ’de nedeni ne olursa olsun maça çıkmayan yada maçın her hangi bir bölümünde müsabakayı terkeden takım puan almamış, sayı veya geçiş sayısı kaydetmemiş kabul edilir, bu takımla yapılan maçlar gruplarda sıralamalar belirlenirken göz önüne alınmaz (yapılmamış kabul edilir), yani bu takıma karşı kazanılmış maçlar, kaydedilen geçiş sayıları ve sayılar dikkate alınmaz.
(5) “Müsabaka Talimatlarında” aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki sayı averajına bakılır.

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve sayı eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki sayı averajına bakılır.

IV. Takımların sayı averajları da eşit ise daha fazla sayı atmış olan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz. )

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki sayı averajına bakılır.

IV. Sayı averajı da eşit ise daha fazla sayı atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile pozitif ve negatif sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla sayı atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir.
Madde 7 - Eleme Usulü

(1) Yenilenlerin elenmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibi belirlenen sisteme eleme usulü denir.

(2) TRF, müsabakaların tek veya çift maç eleme usulü üzerinden oynanmasına karar vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.

(3) İlgili yarışma talimatında ayrıca düzenlenmediği müddetçe, eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde, müsabaka 5’er dakikalık iki devre halinde uzatılır. Her beş dakikanın sonunda iki takım oynadığı yarı sahayı ara olmaksızın değişir ve maça başlar. İlk sayı kaydeden takım maçın galibi olur.
Madde 8. Sahalar

(1) KADINLAR 7’Lİ müsabakaları, TRF tarafından uygunluğu tescil edilen sahalarda oynanır. Kapalı alanda müsabaka yapılamaz.

(2) Müsabakaların yapılacağı sahalar, Kulüpler veya İl Spor temsilcisi tarafından önerilir ve TRF’nin onayına sunulur.

(3) Sahalar, IRB Oyun Kuralları’na mümkün olduğu kadar uygun olmalıdır.

(4) Uluslararası müsabakalarda, IRB Ragbi Oyun Kuralları’nda belirtilen ölçülere uyulması zorunludur.
Madde 9. Sahaya Girebilecek Kişiler

(1) Takımların İdari veya Teknik Sorumluları, en geç müsabakadan 30 dakika önce isim listelerini imzalarlar ve TBSF tarafından ataması yapılmış müsabakayı yönetecek hakemlere teslim ederler.

(2) Müsabakalarda, isim listesinde yer alan yedek oyuncular dışında Tertip Komitesine isimleri önceden bildirilmiş olması koşuluyla, her takıma mensup aşağıdaki görevlilerden en fazla üç kişi sahaya girebilir:

a) 1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör

b) 1 İdari Sorumlu

c) 1 Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist
Madde 10. Oyuncuların Uygunluğu

(1) Müsabakalara katılacak sporcular TRF’nin Yarışma Talimatında belirtilen yaş sınırında olmalıdırlar.

(2) Sporcular TRF’nin Yarışma Talimatında belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

(3) Sporcular, taaddüt namelerine ve TRF Lisansına sahip olmalıdırlar.

(4) Bu maddelerde belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet ve Şampiyonadan ihraç kararı vermeye TRF müsabaka tertip komitesi yetkilidir.

(5) Sporcular rakip oyuncuya zarar vermeyecek koruyucu kıyafetler giyebilir. Yüz maskesi kullanan sporcular üzerini yumuşak bir nesne ile kaplamalıdır.

(6) en fazla 1 yabancı oyuncu maç kadrosunda ve sahada bulunabilir.
Madde 11. Disiplin Hükümleri

(1) Bu Talimata ve TRF’nin diğer talimatlarına aykırı davranan oyuncular, teknik sorumlular, yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililer hakkında TRF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

(2) Olaylı müsabakaların raporları, Federasyon Temsilcisi tarafından toplanarak 24 saat içinde faks, E-mail, vb. iletişim araçlarıyla TRF’ye gönderilir.

(3) KADINLAR 7’Lİ müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, TRF Disiplin Kurulu’na sevki gerektirmeyen durumlarda bir sonraki müsabakada takım kadrosunda yer almayarak cezalarını infaz ederler.
Madde 12. Takımların Renkleri ve Formalar

(1) KADINLAR 7’Lİ’ye katılan takımlar, KADINLAR 7’Lİ Katılım Formu ve Taahhütnamesinde belirtilen kulup renklerinden oluşan formaları giyerler.

(2) Takımların, biri açık renk olmak üzere en az iki farklı tip formayı müsabakalara gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur.

(3) İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Fikstürde ismi önce yazılı olan takım ev sahibi takım sayılır.

(4) Kulüpler, forma sırt numaralarını 1 – 99 rakamları arasında sporcu isimlerine göre belirler ve hangi sporcu kaç numaralı formayı giyeceğini müsabakaların başlamasından önce yazılı olarak müsabaka hakemlerine verirler.
Madde 13. Kupa ve Madalyalar

(1)TRF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde KADINLAR 7’Lİ Müsabakaları sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan takıma kupa ve madalyalar verilir.

(2) Kupaların ve madalyaların tasarımına ve üretimine TRF karar verir.

(3) Kupa töreni organizasyonu TRF tarafından yapılır.

(4) Kulüpler TRF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak zorundadırlar.

(5) Her takıma en fazla 15 adet madalya verilir.

(6) Şampiyona sonunda Şampiyonanın en değerli sporcusu komite tarafından seçilerek madalya verilir.
Madde 14. İtirazlar

(1) KADINLAR 7’Lİ müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz TRF Yarışma Talimatına uygun olarak yapılır

(2) İtirazların dikkate alınması için, 300,00.-TL. (ÜçYüzTürkLirası) tutarındaki itiraz ücretinin Tertip Komitesine verilmesi zorunludur.
Madde 15. Müsabaka Sonuçlarının Tescili

Düzenlenen müsabakaların sonuçları, TRF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.Madde 16. Yol Masrafları

Takımların deplasmanda (mücavir alan dışı) oynayacakları müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini karşılamak üzere, TRF harcırah yönetmeliği uygulanacaktır.(Belgesi veya lisansı olmayan kişilere harcırah ödemesi yapılmayacaktır)Madde 17. Gözlemci ve Hakemler

(1) Müsabakalarda, TBSF tarafından atanan 1 gözlemci ve 4 hakem görev yapar. 1 hakem sahada (orta) görev yaparken, 2 hakem çizgi tutulmasında, 1 hakem de müsabaka cetvelini yazar.

(2) Müsabakalarda yer alacak temsilci, gözlemci, hakem vb. görevlilerin ücretleri, TRF İcra Kurulunun belirlediği miktarlar üzerinden ödenir.Madde 18. Tertip Komitesi

TRF Yarışma Talimatına uygun olarak aşağıdaki şekilde oluşur.

(1) Türkiye Ragbi Federasyon Temsilcisi.

(2) Türkiye Ragbi Federasyon Gözlemcisi.

(3) TRF İl Temsilcisi.

(4) TBSF İl Spor Dalı Temsilcisi veya TBSF tarafından görevlendirilen bir kişi.
Madde 19. Sponsorluk ve Gişe Gelirleri

(1) KADINLAR 7’Lİ müsabakalarından elde edilecek gişe gelirleri salonu tahsis eden Kulüpye aittir.

(2) Sponsorlardan ve ticari hakların satışından ve benzeri yollardan elde edilecek gelirler, TRF’ye aittir. Bu gelirler TRF tarafından takımların yol masrafları, hakemlerin konaklama, yol masrafları, ücretleri ve diğer organizasyon giderlerinin karşılanması amacıyla kullanılır.

(3) Saha içindeki reklam alanlarının gelirleri TRF ye aittir.

(4) Sahayı tahsis eden Kulüp veya kuruluşlar, TRF tarafından yapılmış KADINLAR 7’Lİ’ne ilişkin sponsorluk anlaşmalarına taraf olan şirketlerin rakibi konumundaki firmalar ile saha içi reklamları konusunda anlaşma yapamazlar.

(5) Kulüpler, her müsabakada Şampiyona Sponsoruna tesis kapasitesinin toplam %5’i oranında bilet tahsis etmekle yükümlüdürler.

(6) Sahaları tahsis eden Kulüp veya kuruluşlar, tesislerin içerisinde veya çevresinde, müsabakaların öncesinde esnasında veya sonrasında Şampiyona Sponsoru tarafından yapılacak tanıtım amaçlı her türlü etkinliğin ve TV çekiminin sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlar.

(7) KADINLAR 7’Lİ’ne katılan kulüplerin giydikleri formanın ön yüzünde bulunacak reklamın boyutu en fazla 200 cm², formanın arka yüzünde bulunacak reklamın boyutu en fazla 150 cm², şortlardaki reklam boyutu en fazla 100 cm² olacaktır. Reklam geliri kulübe aittir.
Madde 20. Ticari Haklar

KADINLAR 7’Lİ müsabakalarına ilişkin yayın hakları, bütün diğer ticari haklar ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerden doğan fikri ve sınai haklar TRF’ye ait olup, bu hakların üçüncü kişilere pazarlanması, satışı ve lisanslanmasına münhasıran TRF Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde 21. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar

(1) Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi TRF’ ye aittir.

(2) Yürürlük
MADDE 22- Bu talimat TRF web sayfasından yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 23- Bu Talimat hükümlerini TRF Başkanı yürütür.

MURAT PAZAN
Federasyon BaşkanıAdres : Gazi Mh. Bolat Sk. No:12 Yenimahalle / Ankara Telefon: 0.312.309 86 46
Faks: 0.312.312 39 92 E-posta: info@trf.gov.tr – www.trf.gov.tr

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde Kısaltmalar ve Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde Kısaltmalar ve Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde Kısaltmalar ve Tanımlar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde Kısaltmalar ve Tanımlar iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde Kısaltmalar ve Tanımlar iconTanimlar ve kisaltmalar

Madde Kısaltmalar ve Tanımlar iconTanımlar ve kısaltmalar

Madde Kısaltmalar ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde Kısaltmalar ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Madde Kısaltmalar ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Madde Kısaltmalar ve Tanımlar iconTanimlar madde 4


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev