Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaçsayfa1/4
  1   2   3   4

YÖNETİM KURULU : TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU

KARAR TARİHİ : 27 OCAK 2008

KARAR NO : 22

DEĞİŞİKLİK

YÖNETİM KURULU : TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU

KARAR TARİHİ : 31 OCAK 2010

KARAR NO : 17

DEĞİŞTİRİLEN MADDELER : 11.2.3. – 14.1. – 14.2. – 16.3. – 16.18. – 27.8. – 27.14. – 27.17. – 28. – 33.1. MADDELER ile TALİMATIN ADI.

EKLENEN MADDELER : 9.1.2.2. – 11.2.5. – 11.2.6. – 24.5. – 24.6. – 24.7. – 24.8. – 25.11 – 25.12 – 25.13. – 25.14. 25.15. – 25.15. – 25.16. – 25.17. – 25.18. – 26.14. – 27.11. – 27.12.– 27.15. – 27.16. –33.2.


VÜCUT GELİŞTİRME, FİTNESS, WELLNESS VE KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME

YARIŞMA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


Madde – 1 Bu Talimatın amacı; Ülkemizde yapılacak tüm Vücut Geliştirme, Fitness, Wellness ve Klasik Vücut Geliştirme yarışmalarının uluslararası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda Federasyonumuzca uygulanacak kural ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde – 2 Bu Talimat; Ülkemizde yapılacak Vücut Geliştirme, Fitness, Wellness ve Klasik Vücut Geliştirme yarışmalarında uygulanacak kuralları kapsar.
Dayanak

Madde – 3 Bu Talimat; 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9’uncu Maddesi ile 19/07/2012 Tarih ve 28358 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile Federasyonun Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde – 4 Bu Talimatta geçen
Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu : Federasyonun Yönetim Kurulunu,

İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İlçe Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

İI Temsilcisi :Bulunduğu ilde, Federasyonu temsil eden ve Federasyonun Spor Dalı faaliyetlerini yürüten kişiyi,

Temsilci : Federasyonun Resmi Temsil Görevini Üstlenen Kişiyi,

MHK : Federasyonun Merkez Hakem Kurulunu,

Gözlemci :Yurt içinde yapılan tüm yarışmalarda federasyon adına yarışmaları gözlemleyen ve rapor eden kişiyi,

Hakem : Federasyonun yarışmalarını yöneten ve puanları veren belgeli kişileri,

Yönetici : Federasyona bağlı, Spor kulüplerinin yönetici ve kulüp yönetimindeki

kişileri,

Teknik Kurul : Antrenörlerden oluşan ve Genel Kurulda Seçilerek gelen kişileri,

Organizasyon Kurulu: Federasyon faaliyetlerinin organizasyonunda görevli kurulu,

Disiplin Kurulu :Federasyonun Disiplin Talimatını uygulamakla görevli kurulu,

Antrenör :Federasyonun düzenlemiş olduğu antrenörlük kursunu başarı ile tamamlamış, belge almaya hak kazanmış kişiyi,

Sporcu :Federasyonun, Sporcu Lisans, Vize, Tescil ve Transfer Talimatına göre lisanslı olan sporcuları,

Usta Erkek ( Master ) Sporcu: 40 yaş ve üzerinde olan erkek sporcuyu,

Usta Bayan ( Master ) Sporcu: 35 yaş ve üzerinde olan bayan sporcuyu,

Kulüp : Tescilli spor kuruluşlarını,

IFBB : Uluslar Arası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,

EBFF : Avrupa Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

Yarışma Sezonu

Madde – 5 IFBB, EFBB ve Federasyon tarafından düzenlenen Vücut Geliştirme, Fitness, Bikini Model ve Klasik Vücut Geliştirme resmi ve özel Yarışma Sezonu; 01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasıdır.

Yarışmalara Katılacak Kulüplerin ve Sporcuların Katılma Koşullar:

Madde – 6 Yarışmalara tescilleri yapılmış spor kulüpleri ile tescili yapılmış veya lisansı vize edilmiş sporcular katılırlar.

Yarışma Türleri

Madde – 7 Vücut Geliştirme, Fitness, Bikini Model ve Klasik Vücut Geliştirme dallarında yapılacak olan yarışmalar; resmi ve özel olmak üzere iki türde düzenlenir

  1. Resmi Yarışmalar; IFBB, EFBB ve Federasyonca yapılan yarışmalardır. Bunlar; ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yarışmalar olmak üzere:

    1. Ferdi Yarışmalar,

    2. Kulüpler arası yarışmalar.

    3. Bölgesel Yarışmalar,

    4. Adanmış Kupa Yarışmaları,
  1. Özel Yarışmalar: Resmi yarışmalar dışında kalan tüm yarışmalardır.


Yarışmaların Düzenlenmesi

Madde – 8 Yarışmalar Resmi ve Özel olmak üzere 2 türde düzenlenir.

 1. Resmi yarışmalar:

 1. Resmi yarışmalar; IFBB, EFBB ve Federasyonca düzenlenir.

 2. Türkiye'de yapılacak Vücut Geliştirme, Fitness, Bikini Model ve Klasik Vücut Geliştirme resmi yarışmaları; IFBB' nin belirlediği kurallar ile bu Talimat ilkelerine göre yapılır.

 1. Özel yarışmalar:

    1. Türkiye'de, Vücut Geliştirme, Fitness, Bikini Model ve Klasik Vücut Geliştirme branşlarında yapılacak özel yarışma ve şovların düzenlenebilmesi için Federasyon'dan izin alınması ve bu Talimat ilkelerine göre yapılması zorunludur.

    2. İzinsiz yapılan yarışmalar Federasyonun isteği doğrultusunda yerel yetkililer aracılığıyla

durdurulur.

    1. Bu yarışmalar; il spor dalı temsilcilerinin başkanlığında kurulacak bir yarışma düzenleme

kurulunca yapılır.

    1. Bu yarışmaların gözlemcileri; Federasyonca belirlenir ve görevlendirilir.

    2. Özel yarışma düzenleme kurulunun yarışma için hakem istemesi durumunda; Merkez

Hakem Kurulunca yeter sayıda hakem görevlendirmesini yaparak gerekli yazışmaları büro

aracılığıyla tamamlar.

    1. Özel yarışmalarda; Federasyon gerek gördüğü takdirde bir Temsilci ve bir Temsilci

yardımcısı olmak üzere iki kişiyi görevlendirebilir.

    1. Özel yarışmalar için Federasyondan görevlendirilecek kişilerin; yarışma ile ilgili tüm

kanuni ve zorunlu giderleri, özel yarışma düzenleyicilerince karşılanacaktır.

    1. Federasyon il temsilcisi özel yarışmaları denetler ve kontrol altına alır, ayrıca gözlemcinin

vereceği anlık raporlar doğrultusunda gerekiyorsa yerel yetkililer aracılığıyla yarışmayı

durdurabilir.

    1. Bu yarışmaların sonuçları resmi nitelik taşımaz ve resmi yarışma sonuçları ile

bağdaştırılamaz. Ancak; yarışma sonuçları, yarışma raporlarıyla birlikte Federasyona

verilmek zorundadır.

    1. Federasyon; izinsiz yarışma düzenleyenler hakkında her türlü yasal işlemi başlatır.

    2. Yukarıdaki kurallara uymayan özel yarışmaların yapılmasına kesinlikle izin

verilmeyecektir.

    1. Federasyonca yurt içinde düzenlenmesine izin verilen özel yarışma ve şovlara katılmak

için lisanlı sporcuların federasyondan izin almasına gerek yoktur.
Yarışma Şekli

Madde – 9 Tüm yarışmalar podyumda yapılır, ancak bedensel engelli sporcular ise tekerlekli sandalyede ve oturarak yarışmak zorundadırlar.
Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak şartlar.

Madde – 10

  1. Türkiye Birinciliği Yarışmalarında, T.C. Vatandaşı olmayan sporcular yarışamaz. Özel ve kulüpler arası yarışmalar bu kuralın dışındadır.

  2. Lisansı olmayan sporcu; yarışmaya katılamaz.

  3. Lisans, tescil, vize ve benzeri konularda Federasyonun Sporcu Lisans, Vize, Tescil ve

Transfer Talimatı İlkeleri uygulanır.

  1. Sporcunun cezalı olmaması ve durumunun yarışma genelgesinde belirtilen koşullara

uygun olması zorunludur.

  1. IFBB’ye Bağlı olmayan, onaylanmamış, diğer herhangi bir organizasyonun düzenlediği

yarışmalara katılmış fakat ömür boyu yarışmalardan men cezası almamış olan sporcu;

Federasyonunun düzenlediği yarışmalara katılmak istediğinde, yazılı olarak Federasyona

başvurmak zorundadır. Başvurular, Federasyon tarafından değerlendirilir.
İzne Bağlı Yurt Dışı Görev

Madde – 11

    1. IFBB ve EBFF’nın tanıdığı yurt dışında yapılacak olan her türlü özel yarışmalara bireysel

veya takım halinde katılmak, Federasyonumuzun iznine bağlıdır.

    1. Bu kararlara uymayanlar suç işlemiş sayılır ve disiplin kuruluna sevk edilirler. Ayrıca

ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurlar.
Profesyonellikten Amatörlüğe Dönme;

Madde – 12 Bir sporcunun profesyonel olduktan sonra amatör spora dönmesi söz konusu ise; bu

konuda IFBB’nın vereceği karar uygulanır.
Yabancı Ülkelere Giden veya Yabancı Ülkelerden Gelen Sporcular

Madde – 13

 1. Yabancı ülkelere giden sporcular, o ülkede bir kulüp adına yarışmaya katılacaklar ise,

mutlaka kulüplerinde ve federasyondan ilişiksiz belgesi olmak zorundadır.

 1. Yabancı uyruklu sporcular ise Federasyonun sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer

Talimatlarına göre lisans çıkarttıktan sonra sadece özel ve kulüpler arası yarışmalara

katılabilirler.

 1. Türk uyruklu olup ta yurt dışında spor yaşamını sürdüren sporcular yurda döndüklerinde; yine Federasyonun Lisans Tescil, Vize ve Transfer talimatı ilkelerine göre lisans çıkarttıktan sonra ulusal, uluslararası, özel ve kulüpler arası yarışmalara katılabilirler.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik İlkeler
Sporcu Yaş Grupları

Madde – 14 Bay ve bayan sporcu yaş grupları hesap edilirken Doğumun gün, ay, yıl olarak tarihi değil de doğum yılı belirleyicidir. Kategoriler aşağıdaki gibidir.

Vücut Geliştirme ve Fitness Dallarında;

 1. Çocuk Fitness ErkekYaş Kategorisi :7-12 yaş ve 13-15 yaş

 2. Çocuk fitness Kızlar Yaş Kategorisi: 7 yaş,8-9 yaş,10-11 yaş,12-13 yaş,14-15 yaş

 3. Gençler yaş kategorisi: 16 - 23 yaş

 4. Büyükler yaş kategorisi: Erkekler 24 - 39 yaş.Bayanlar 24-35 yaş ,

 5. Ustalar(Masterler) arasında; Bayanlar 35-44 yaş, 45 yaş ve üstü erkekler 40–49 yaş aralığı 50-59 yaş aralığı , 60 -64yaş aralığı ve 65 yaş üstü yarışmaları düzenlenir,

 6. Yukarda belirtilen yaş ve kategorilerde bir sporcu birden fazla sıklet ve kategoride yarışamaz; ancak sporcu isterse kendi sıklet ve kategorisinde yarışmayıp ,yaşının uygun olduğu bir üst siklette yarışabilir.


Yarışma Sıkletleri

Madde – 15

 1. Vücut geliştirme sıkletleri;

 1. Genç baylar yarışmalarında:

 1. < 75 kg. ve altı,

 2. 75 > kg. üstü olmak üzere 2 sıklettir.
 1. Büyük baylar yarışmalarında:

 1. Sıklet : < 65 kg. ve altı,

 2. Sıklet : < 70 kg. ve altı,

 3. Sıklet : < 75 kg. ve altı,

 4. Sıklet : < 80 kg. ve altı,

 5. Sıklet : < 85 kg. ve altı,

 6. Sıklet : < 90 kg. ve altı,

 7. Sıklet : < 95kg.ve altı

 8. Sıklet : < 100 kg. ve altı,

 9. Sıklet : 100 > kg. üstü olmak üzere sıklettir

Vücut Geliştirme Çiftler: Açık sıklet olarak yapılır. Kilo sınırlaması yoktur


 1. Usta baylar(Masterler), 40 ↔ 49 yaş aralığı yarışmalarında:

 1. < 70 kg. ve altı,

 2. < 80 kg. ve altı,

 3. < 90 kg. ve altı,

 4. 90 > kg. ve üstü olmak üzere 4 sıklettir.
 1. Usta baylar(Masterler), 50 ↔ 59 yaş aralığı yarışmalarında:

 1. <80 kg ve altı

 2. 80 >kg ve üstü olmak üzere iki siklettir.
 1. Usta Baylar(Masterler) 60-64 yaş aralığı yarışmalarında;

Açık sıklet olarak yapılır. Kilo sınırlaması yoktur.


 1. Usta baylar(Masterler), 65 yaş ve üstü yarışmalarında:

Açık sıklet olarak yapılır. Kilo sınırlaması yoktur. 1. Klasik vücut geliştirme ( classic body building ) sıkletleri;

  1. Büyük baylar yarışmalarında:

a. < -1.68 cm.boy için kilo eklenmez = en çok 68 kg

b. < -1.71 cm. boy için 71 + 2 kg. eklenir = en çok 73 kg.

c. < -1.75cm. boy için 75 + 4 kg. eklenir = en çok 79 kg.

d. < -1.80 cm. boy için 80 + 6 kg. eklenir = en çok 86 kg.

e. > +1.80 cm. üstü boy için >+1.80-1.90cm boy arası +8kg eklenir

f. >+1.90-1.98cm boy arası +9kg eklenir

g. >+198cm.boy üzeri+10kg eklenir


  1. Genç baylar yarışmalarında:

a. < -1.68 cm.boy için kilo eklenmez = en çok 68 kg

b. < -1.71 cm. boy için 71 + 1 kg. eklenir = en çok 72 kg.

c. < -1.75cm. boy için 75 + 2 kg. eklenir = en çok 77 kg.

d. < -1.80 cm. boy için 80 + 3 kg. eklenir = en çok 83 kg.

e. > +1.80 cm. üstü boy için>+1.80-1.90cm boy arası +4kg eklenir

f. >+1.90-1.98cm boy arası +4.5 kg eklenir

g. >+198cm.boy üzeri +5kg eklenir

3. Usta Baylar (Master) Klasik Vücut Geliştirme: Açık sıklet olarak yapılır. Kilo sınırlaması yoktur. 1. Fitness sıkletleri;

 1. Fitness Genç baylar yarışmalarında:

 1. <-1.70 cm. boy için 70 + 1 kg. eklenir = en çok 71 kg.

 2. <-1.75 cm. boy için 75 + 2 kg. eklenir = en çok 77 kg.

 3. <-1.80 cm. boy için 80 + 3 kg. eklenir = en çok 83 kg.

 4. >+1.80 cm. üstü için 80 + 4 kg. eklenir = en çok 84 kg. ağırlığında olabilir.
 1. Fitness Genç bayanlar yarışmalarında:

 1. <-163 cm. boy için kilo sınırı yoktur.

 2. >+163 cm. üstü boy için kilo sınırı yoktur.

 3. <-1.70 cm. boy için 70 + 1 kg. eklenir = en çok 71 kg.

 4. <-1.75 cm. boy için 75 + 2 kg. eklenir = en çok 77 kg.

 5. <-1.80 cm. boy için 80 + 3 kg. eklenir = en çok 83 kg.

 6. <-1.90 cm. boy için 90 + 4 kg. eklenir = en çok 94 kg.

 7. <-198 cm boy için 98+4,5kg eklenir = en çok 102,5kg

 8. >+198cm boy üstü için 98+5 kg eklenir = en çok 103 kg
 1. Fitness Büyük bayanlar yarışmalarında:

 1. <- 1.63 cm. boy için kilo sınırı yoktur.

 2. >+1.63 cm. üstü boy için kilo sınırı yoktur
 1. Bikini Fitness genç bayanlar yarışmalarında;

 1. <-1.56cm boy için kilo sınırlaması yoktur.

 2. <- 1.60 cm. boy için kilo sınırı yoktur.

 3. < 1.64 cm. boy için kilo sınırı yoktur

 4. <1.68 cm. boy için kilo sınırı yoktur.

 5. >+1.68 cm. üstü boy için kilo sınırı yoktur 1. Bikini Fitness büyük bayanlar yarışmalarında;

 1. <-1.60 cm. boy için kilo sınırı yoktur.

 2. <-1.63 cm. boy için kilo sınırı yoktur.

 3. <-1.66 cm. boy için kilo sınırı yoktur.

 4. <-1.69 cm. boy için kilo sınırı yoktur.

 5. <-1.72 cm boy için kilo sınırı yoktur

 6. >+1.72 cm üstü boy için kilo sınırı yoktur
 1. Bikini Fitness Usta Bayanlar 35 yaş üzeri : Açık sıklet olarak yapılır. Kilo sınırlaması yoktur.


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev