Erenler belediye başkanliğI


T.C.

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü


Sayı

Konu

:

:

26928321 301.03 E.235

Meclis Toplantısı

27/04/2016

SAYIN : DOSYAYA


                         Bld. Meclis Üyesi

            Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02/05/2016 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda  toplanacaktır.

            Toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M              :

       Bir evvelki Meclis Toplantısına ait

       Tutanağın okunarak kabulü

   1. Devir İşlemleri İçin Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine Yetki Verilmesi

   2. Emirler Mahallesi İmar Planına Yapılan İtirazlar  

   3. Kamışlı Mahallesi İmar Planına Yapılan İtirazlar

   4. Sarıcalar Mahallesi İmar Planına Yapılan İtirazlar

   5. 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı

  Cavit ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli imza ile imzalanmıştır.

Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No:28 Erenler/SAKARYA

Tel:(0264) 241 48 00 (4 Hat) Faks: (0264) 242 05 34

www.erenler.bel.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: G. BİBİNOĞLU Dahili: 1215

Doğrulamak İçin:http://78.189.185.96:85/ebys/EvrakKontrol.aspx

Pin Numarası: 257716

E mail: gultenbibinoglu@erenler.bel.tr

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Erenler belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

Erenler belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

Erenler belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

Erenler belediye başkanliğI iconT. C. Kandira belediye başkanliğI

Erenler belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

Erenler belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

Erenler belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

Erenler belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

Erenler belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

Erenler belediye başkanliğI iconTc alaca belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev