Pv-01 formu tvf plaj voleybolukilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

tvf antetli-1PV-01 FORMU - TVF PLAJ VOLEYBOLU

2018 SPORCU TAAHHÜTNAMESİ

 1. Sağ altta ismi yazan SPORCU, bu taahhütnameyi 2018 SEZONU PLAJ VOLEYBOLU KULÜPLER LİGİ’nde müsabakalara katılacağını beyan eder, burada yer alan yükümlülükleri, taahhüt ederek, gönüllü olarak imzalarlar hem de “SPORCU” şu aşağıdakileri beyan eder;

 2. SPORCU, bu taahhütnamede belirlenen hak ve koşullar çerçevesinde TVF ve onayladığı plaj voleybolu organizasyonlarındaki kuralları yerine getirmekle yükümlü olurken, TVF Plaj Voleybolu Etkinliklerinde (her türlü turnuva, gösteri maçı ve şenlikler ) ya da TVF Onaylı Plaj Voleybolu etkinliklerinde oynama ve varsa bu etkinliklerin sunduğu imkanlarından faydalanma hakkına da sahip olur.

 3. Plaj Voleybolu Lisansı bireysel olarak alınır ve sporcu her sezon için TVF’nin belirlediği vize ücretini TVF hesabına yatırır. Bu ücret dekontu sporcu sezon öncesi lisans ve ilk turnuva kayıt işlemleri öncesi TVF’ye ibraz eder.

 4. SPORCU, bu taahhütnameyi imzalayarak TVF’ye bağlı Plaj Voleybolu oyuncusu olduğunu, TVF’nin düzenleyeceği ya da TVF’nin onayladığı plaj voleybolu organizasyonlarında/turnuvalarında/liglerinde oynayacağını, TVF’nin talimat ve kararlarına uyacağını, TVF’nin onaylamadığı hiç bir profesyonel ya da amatör plaj voleybolu turnuvasında, gösteri maçında ya da plaj voleybolu/voleybol şenliğinde oynamayacağını, TVF’nin ulusal plaj voleybolu talimatına, Disiplin Yönetmeliğine, Plaj Voleybolu Ligi ve Plaj Voleybolu Türkiye Serisi (Pro Beach Tour) statüsüne (el kitapçığına ) ve bunlarda yer almayan konularda, TVF’nin kabul ettiği uluslararası (FIVB, CEV, BVA) oyun kuralları ve talimatlarına uyacağını kabul eder. Bu taahhütname ile TVF talimatları arasında aykırılık/ayrılık olması halinde, TVF talimatları ve statüleri (el kitapçıkları) (en son yayınlanan) geçerli olacaktır. TVF talimatlarının belirtmediği konularda FIVB kuralları ve El Kitapçığı geçerli olacaktır.

 5. SPORCU, TVF organizasyonlarında iletişim araçları ile (afiş, broşür, web sitesi vb.) ilan edilen tüm haklara sahip olur. SPORCU’nun, TVF etkinliklerinde oynama hakkının şunları içerir: Türkiye Plaj Voleybolu Ligleri, Türkiye Plaj Voleybolu YAŞ GRUPLARI ŞAMPİYONALARI, TVF Pro Beach Tour (TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi), TVF onaylı özel turnuvalar, gösteri maçları ve şenlikleri. (bu müsabakalar yeniden adlandırılabilirler)

 6. SPORCU, TVF tarafından onay almamış yerli ve yabancı plaj voleybolu turnuvalarında veya gösteri maçlarında, plaj voleybolu şenliklerinde, plaj voleybolu liglerinde veya uluslararası başka bir Federasyon bünyesinde yer alan organizasyonlarda oynayabilmek için, TVF’den önceden yazılı izin alacağını kabul eder. İzin almaması halinde TVF ve FIVB Mevzuat Çerçevesini ciddi bir şekilde ihlal etmiş olur ve TVF Plaj Voleybolu Talimatına, talimatta bulunmayan durumlar için FIVB Plaj voleybolu El kitabında (“El kitabı”) ve Disiplin yönetmeliklerinde ayrıntılı olarak belirtilen para cezalarına, uzaklaştırma ve ihraç edilme cezalarına maruz kalabileceğini kabul eder.

 7. SPORCU, Herhangi bir TVF plaj voleybolu etkinliği ve TVF onaylı diğer etkinlik esnasında karşılaşabileceği herhangi bir sağlık problemi için tüm sorumluluğu kabul eder ve oyuna bağlı yaralanmalarla ilgili riskleri kabul eder.

 8. SPORCU, FIVB, TVF, Milli Olimpiyat Komitesi ve benzeri kuruluşların anti doping kurallarına uymayı ve yükümlülüklerini aynen kabul eder.

 9. SPORCU, FIVB Sports Regulations kitapçığını, TVF’nin internet sitelerinde (www.tvfbeach.com, www.tvf.org.tr) ilan ettiği Organizasyon El Kitapçıklarını, oyun kurallarını ve TVF Plaj Voleybolu talimatını okumak, anlamak ve uygulamakla yükümlüdür. TVF’nin tüm plaj voleybolu etkinlikleri için, el kitapçığında ya da internet sitesinde ilan ettiği kural ve talimatları uyguladığını, bu kural ve talimatlarda yer almayan durumlarda FIVB SPORTS REGULATIONS (FIVB Spor Yönetmeliğini) ve buradaki kurallara göre ceza yönetmeliğini uyguladığını kabul eder, maddi yükümlülükleri yerine getirir.

 10. SPORCU, TVF’nin organizasyonları için belirlediği ödül ve deplasman harcırahı ödeme planını peşinen kabul eder.

 11. SPORCU, TVF onaylı bile olsa özel kişi ve firmaların yaptığı organizasyonlardaki ödül tutarlarının kendisine ödenmemesi ve diğer haklarından faydalanamaması durumunda TVF’yi sorumlu tutmayacağını ve TVF’den hak talebinde bulunmayacağını kabul eder.

 12. SPORCU, TVF Plaj Voleybolu Liglerinde TVF tarafından ilan edilen para ödülü ve varsa ödenen deplasman destek harcırahı dışında (özel/bireysel takım oluşturdu ise), TVF’den herhangi bir ad altında ödeme talep edemez.

 13. SPORCU, Sponsor Firma, Kulüp ve bireysel kişilerden oluşan takımlar tarafından SPORCU’ya yapılan mali taahhütlerden dolayı TVF’yi sorumlu tutmayacağını kabul eder.

 14. SPORCU, bu dosyanın ekindeki imzalarıyla ekteki tabloda gösterdikleri antrenör ve yöneticileri kabul ettiklerini taahhüt ederler.

 15. TVF’nin yayınladığı programa uyacağını, yoklama ve teknik toplantılara katılacağını beyan eder. Katılmazsa uygulanacak cezaları kabul eder.

 16. SPORCU, Plaj Voleybolu Liginde bir kulüp takımı adına oynarsa TVF Deplasman harcırahlarının ve ödül paralarının o kulübün hesabına yatacağını kabul eder.

 17. SPORCU, eğer 18 yaşının altında ise Velisinin bur formun altını doldurması gerekmektedir.

 18. SPORCU, bu sözleşmeyle, turnuvalar boyunca çekilecek ya da kayıt edilecek tüm fotoğraflarının, videolarının, seslerinin, biyografik bilgilerinin promosyon, pazarlama ve iletişim çalışmaları için kullanım hakkını TVF’ye devretmiş sayılır. Bu madde, bir yıllık lisans süresinin bitmesiyle son bulur.

 19. TVF’nin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, ölümlü terör olayları, doğal afetler,halk harekatı harp, seferberlik, yangın, grev, ağır fırtına ve hava koşulları ve lokavt vb. gibi mücbir sebepler ile hükümet tarafından alınmış kararlar gibi, TVF’nin kontrolü haricinde ortaya çıkan haller TVF için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında TVF organizasyonun iptalinden ya da ertelenmesinden sorumlu olmayacaktır. TVF’nin sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Mücbir sebebin ortaya çıkışı derhal yazılı olarak TVF web sitelerinden bildirilecektir. TVF taahhütname hükümlerinin ifa edilmesi için birbirilerine makul bir süre tanıyabilir veya Taahhütname’nin feshine karar verebilirler. Taahhütname’nin ya da bir organizasyonun iptali / ertelenmesi durumunda SPORCU, TVF’den hak talebinde bulunamaz. Bu sayfada (SPORCU Taahhütnamesi) yazan maddeleri okuyup, anladığımı ve bu sözleşmede yer alan maddelerin içeriğini kabul ettiğimi yukarıdaki ve aşağıdaki imzamla beyan ederim.

 20. SPORCU’nun hak ve yükümlülüklerinde bulunan tüm maddelerden ve yaptırımlardan sorumludur. Statü gereği kesilen para cezaları varsa katılacağı ilk müsabaka maçı öncesi, Plaj Voleybolu liginde ise Deplasman Harcırahlarından ve para ödüllerinden düşüleceğini kabul eder. Eğer TVF’den ödül ya da deplasman harcırahı alacağı yok ise kesilen para cezalarını bir sonraki resmi müsabakadan önce TVF’ye ödeyeceğini ödemezse maçlara çıkamayacağını ve sonuçlarını kabullenir.

 21. Sporcu 18 yaşından küçükse: Velisi:

Velisinin Adı Soyadı:............................................Cep Telefonu:................................ Veli IBAN:......................................... İmzası:.............................
Sporcu Ad Soyad: …………………………………………
Kimlik No: ………………………………….......…………
GSM: ………………………………………………………
E-posta: ………………………………………….…………TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU PLAJ VOLEYBOLU
1


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Pv-01 formu tvf plaj voleybolu iconPv-01 formu tvf plaj voleybolu

Pv-01 formu tvf plaj voleybolu icon2016-2017 sezonu tvf üNİLİg voleybol yarişma talimati

Pv-01 formu tvf plaj voleybolu icon2016-2017 sezonu tvf üNİLİg voleybol yarişma talimati

Pv-01 formu tvf plaj voleybolu icon2016-2017 voleybol sezonu tvf üNİLİg final müsabakalari talimati

Pv-01 formu tvf plaj voleybolu iconAraştırma kapsamında verilerin toplanmasında web site değerlendirme...

Pv-01 formu tvf plaj voleybolu iconGenel hükümler 24 tir karnelerini iade etmeme 25 kayip biLDİRİm formu...

Pv-01 formu tvf plaj voleybolu icon5- Çalışan Temsilcisi Görev Tebliğ Formu/Görev Talimat Formu kurumda...

Pv-01 formu tvf plaj voleybolu iconDers biLGİ formu

Pv-01 formu tvf plaj voleybolu iconDers Bilgi Formu

Pv-01 formu tvf plaj voleybolu iconEk 1 raportör değerlendirme formu


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev