ElektriKLİ yanma testi Cİhazikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > TestELEKTRİKLİ YANMA TESTİ CİHAZI

KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No

TL-113

İlk Yayın Tarihi

11.06.2014

Revizyon Tarihi


Revizyon No

00

Sayfa

1/


  1. AMAÇ

Boyaların alev alma özelliklerinin kontrolü.

  1. KAPSAM

Bu talimat Tekstil Laboratuvarında bulunan Elektrikli Yanma Testi Cihazının kullanımını kapsar.

  1. TANIMLAR

  2. SORUMLULUKLAR

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

4.1. Laboratuar Sorumlusu

4.2. Laboratuar Personeli

  1. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

*Boya sürmek için ince sac levha

*50’ şer gramlık ağırlıklar

*Numunenin baskı sağlaya bilmesi için tekerlekli numune tutucu

*Numune tutucusuna bağlı 2 adet kefe

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

*Sac levha üzerine 600 mikron kalınlığında boya sürülür

5.3. KULLANIM

*Sac levha numune tutucuya yüzeyi cihazın rezistansına bakacak şekilde takılır

*Numune tutucusuna bağlı kefelere 50şer gram ağırlıklar konularak 1 N yük uygulanması sağlanır

*Cihaz çalıştırılır ve rezistans 1000 dereceye kadar ısınır

*Isınma tamamlandığında numune tutucusu yavaşça bırakılır ve boya bu yükle rezistansa 1 N yük uygulayarak yanmaya başlar

*1 dakika zaman tutularak bu zaman çerçevesinde oluşan alev yüksekliği cihaza bağlı cetvel yardımıyla kaydedilir.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

*Yanma işlemi sırasında cihazdan uzak durmak ve ortamı havalandırmak gerekir.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

*Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir.Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

  1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Havva DEMİRCİ

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN
Prof.Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU

(Form No : FR-146;Revizyon Tarihi:01.11.2013; Revizyon No:01)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ElektriKLİ yanma testi Cİhazi iconElektrikli El Matkabı Kullanma Talimatı

ElektriKLİ yanma testi Cİhazi iconElektriKLİ mobil lift sistemi tekniK Şartnamesi

ElektriKLİ yanma testi Cİhazi iconEndodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi

ElektriKLİ yanma testi Cİhazi iconMetropolitan okul olgunluğu testi

ElektriKLİ yanma testi Cİhazi iconKanmak makina km 200 seyyar elektriKLİ pres kullanim kilavuzu

ElektriKLİ yanma testi Cİhazi iconProgrami portfolyo Hazırlık ve Tasarım Testi Prosedürü

ElektriKLİ yanma testi Cİhazi iconElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim...

ElektriKLİ yanma testi Cİhazi iconAraştırmanın değişkenlerinden cinsiyet faktörü için" f" testi uygulanmıştır

ElektriKLİ yanma testi Cİhazi iconKayıt için gerekli olan evraklar (Hepatit testi, Spor yapabilir ibareli sağlık raporu)

ElektriKLİ yanma testi Cİhazi iconAzot- protein tayin cihazı 1 2 Otomatik yağ tayin cihazı


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev