Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yokturkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
2017- ÖSYS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN İŞLEMLERİ

(KAYIT DUYURUSU)

ÜNİVERSİTE E-KAYIT 

Üniversitemize 2017-ÖSYS ile yerleşen adaylar 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresine E-Devlet şifresiyle girerek ‘e-Hizmetler’ sekmesinden açacağı sayfanın sonunda yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altındaki ‘Üniversite E-Kayıt’ sekmesinden kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur. (Tıp Fakültesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu “Otobüs Kaptanlığı” Programı, Sağlık Yüksekokulu “Hemşirelik” ve “Ebelik” Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu “ Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümlerine yerleşen adaylar bu yöntemi kullanamazlar.)

E-Devlet şifresi almamış olan aday en yakın PTT şubesinden nüfus cüzdanı ile şahsen müracaat ederek 2 TL hizmet bedeli karşılığında e-devlet şifresi alabilir.

Üniversite e-Kayıt Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.


ÜNİVERSİTEMİZE ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYIT 

Tıp Fakültesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu “Otobüs Kaptanlığı” Programı, Sağlık Yüksekokulu “Hemşirelik” ve “Ebelik” Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu “Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümlerine yerleşen adaylar ile “Üniversite E-Kayıt” yöntemiyle kayıt yapamayan adayların kayıtları, 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında kayıt hakkı kazandıkları birimlerce yapılacak olup, aşağıda yazılı birimlere şahsen başvurarak kayıt yaptırabilir.

ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYITTA İSTENECEK BELGELER 

1-Şahsen müracaat ile kayıt yaptıracak adayların öncelikle http://obs.bozok.edu.tr/ogrenci/ogr0216/default.aspx?lang=tr-TR adresinden TC Kimlik No ile sorgulama yapıp Öğrenci Nolarını ve şahsen veya e-devlet üzerinden kayıtlanmalarına engel teşkil eden bir durum var mı öğrenebilirler.

2-Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Programına yerleşen adaylar; tam teşekküllü hastaneden “ Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; boyu 1,65 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teşekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almak gerekir.” (rapor yeni tarihli olacaktır)

3-Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümüne yerleşen adaylar; tam teşekküllü hastaneden “Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.” (rapor yeni tarihli olacaktır)

4-Tıp programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 40 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır, (Okul birincisi kontenjanları dahil). Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam

teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
5- Raporlar, yukarıda yazılı (2. 3. ve 4 üncü) maddelere uygun olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, uygun olmayan raporlar birimlerce kabul edilmeyerek adayların kaydı yapılmayacaktır.

6-E-Kayıt sisteminde sorunu olmayan adaylardan kayıtlarda diploma, ösys sonuç belgesi, fotoğraf gibi kayıt belgeleri istenmemektedir.

6-E-Kayıt sisteminde durumları sorunlu olan adaylar;

a)Mezuniyeti ile ilgili sorunu olan adaylar, ortaöğretim diplomanın aslı veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslını getireceklerdir.

b)Askerlikle ilgili sorunu olan adaylar, askerlik şubelerinden ilişiği olmadığını gösteren belge getirecektir

c)Eş değer bir yükseköğretim kumunda kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptıramayacaklardır.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

1-Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir.

2-İkinci öğretim öğrencileri, öğrenim ücretlerini akademik takvimde belirlenen ders kayıtları döneminde (05-17 Eylül 2017 tarihleri arası) obs.bozok.edu.tr adresinden edindikleri 11 rakamlı öğrenci numaraları (öğrenci numarasının başında bulunan (o) harfi hariç) ile herhangi bir Halkbank şubesinden ödeyeceklerdir.

3-Katkı payını/ikinci öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin ders kayıtları yapılmaz ve kaydı yenilenmez.

4-Öğrenim ücreti/katkı payları iki eşit taksitte ödenir.

5-Kayıt donduran/izinli sayılan öğrencilerden kayıt dondurduğu dönemler için katkı payı/ikinci öğretim ücreti alınmaz.

6-Öğrenciler aşağıdaki durumları belgelendirmeleri halinde;

a) “ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacaktır.
b)Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

KATKIPAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Katkı payı/öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulunca açıklandığında yayınlanacaktır.
KAYIT TARİHİNDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olmayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarının yapılmasına, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

DERS KAYITLARI

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kayıtlarını 05-17 Eylül 2017 tarihleri arası öğrenci bilgi sistemi (obs) üzerinden yapacaklardır.

KAYIT MERKEZLERİ

FAKÜLTE/YÜSEKOKUL

ADI

KAYIT BAŞLANGIÇ
TARİHİ


KAYIT BİTİŞ

TARİHİ

ADRESİ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

14.08.2017

18.08.2017

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Binası Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Yozgat

Fen-Edebiyat Fakültesi

14.08.2017

18.08.2017

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Yozgat

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

14.08.2017

18.08.2017

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Binası Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Yozgat

Ziraat Fakültesi

14.08.2017

18.08.2017

Ziraat Fakültesi Binası Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Yozgat

İlahiyat Fakültesi

14.08.2017

18.08.2017

İlahiyat Fakültesi Binası Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Yozgat

Eğitim Fakültesi

14.08.2017

18.08.2017

Eğitim Fakültesi Binası Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Yozgat

Tıp Fakültesi

14.08.2017

18.08.2017

Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Fen Edebiyat Fakültesi Binası C/Blok Yozgat

İletişim Fakültesi

14.08.2017

18.08.2017

İletişim Fakültesi Binası Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Yozgat

Sağlık Yüksekokulu

14.08.2017

18.08.2017

Sağlık Yüksekokulu Binası Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Yozgat

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

14.08.2017

18.08.2017

Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Sağlık Yüksekokulu Binası Yozgat

Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu

14.08.2017

18.08.2017

Akdağmadeni / Yozgat

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

14.08.2017

18.08.2017

Bahçeşehir Mahallesi Esentepe Mevki / Yozgat

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

14.08.2017

18.08.2017

Bahçeşehir Mahallesi Esentepe Mevki / Yozgat

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

14.08.2017

18.08.2017

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu Yozgat

Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu

14.08.2017

18.08.2017

Akdağmadeni / Yozgat

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu

14.08.2017

18.08.2017

Yerköy / Yozgat

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu

14.08.2017

18.08.2017

Boğazlıyan / Yozgat

Sorgun Meslek Yüksekokulu

14.08.2017

18.08.2017

Sorgun / Yozgat

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur iconSınav için ayrıca bir kayıt yaptırma işlemine gerek yoktur

Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur iconNot: Konu ile ilgili yeni gelişmeler olması durumunda kayıt tarihleri...

Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur iconSınavla öğrenci alacak özel okullara kayıt işlemini yaptıran öğrenciler tercihte bulunamazlar
...

Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur iconKullanıcıların cihaz ile herhangi bir temasına gerek olmamalıdır

Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur iconOtel ve benzeri konaklama tesislerinde kalmak için gelen müşterileri...

Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur iconEk yerleşTİrme sonuçlarina göre kayit hakki kazanan adaylarin kayit iŞlemleri

Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur iconKayit sirasinda diĞer kayit evraklari ile biRLİkte doldurularak getiRİlecek matbu formlar

Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur iconPansiyona kayit ile iLGİLİ AÇiklamalar

Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur iconEcas üyeliK – kurum kayit – pic numarasi alma – Sİsteme belge yükleme

Kayıt işlemlerini yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev