Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formukilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji SUAM

Etik Kurul Başkanlığına Tarih

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu

Aşağıda detayları verilen klinik araştırmada kullanılacak olan biyolojik materyal transfer formu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Araştırmanın açık adı:      

Araştırmaya Kurum tarafından verilen numara/kod:      

Koordinatörün / İdari sorumlunun (tek merkezli araştırmalarda sorumlu araştırmacının) adı soyadı:      

Koordinatör Merkez:           

Destekleyicinin adı:      

Varsa destekleyicinin yasal temsilcisinin adı:      

Başvuru dosyasına eklenen dokümanların aslı ile birebir aynı olduğunu ve arama yapılabilir pdf olarak hazırlandığını taahhüt ederim.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
* Bu üst yazı örneğinin elektronik olarak imzalanması gerekmektedir. Elektronik imza sahibi olmayan gerçek kişilerin üst yazıyı ıslak imzalı olarak göndermeleri gerekmektedir.
İMZA

AD-SOYAD

EKLER:

  1. İlk uygunluk yazısının bir örneği (koşullu uygunluk verilen araştırmalar için koşulun yerine getirildiğini bildiren yazının bir örneği de eklenmelidir)

  2. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinde yayımlanan biyolojik materyal transfer formu

  3. Varsa son kullanım sertifikası (end use certificate)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu iconBiyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden...

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu iconTani ve tedavi amaçli materyal alimi onam formu (Gerekli ise)

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu iconDÖVİz transfer talep formu

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu iconSesli Materyal Hazırlama Ödev

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu iconÇocuk sosyal-finansal eğİTİMİ MÜfredat dişi etkiNLİK, materyal ve eğİTİm modüLÜ geliŞTİRİlmesi

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu iconSınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik...

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu iconBİyolojik saat laboratuvari kullanim talimati

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu iconBİyolojik etkenlere maruziyet riskleriNİN Önlenmesi

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu iconEk–1 BİTKİsel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele

Konu: Biyolojik Materyal Transfer Formu icon4 İlaveli Bİyolojik-kraft kağit hamuru üretiMİ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev