Tedarikçi Seçme Değerlendirme Sürecikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar


f:\1 belgelendirme 27.07.2016\12 iqm formlar\1 iqm logo marka\yeni logolar 10.10.2016\iqm1-2.jpg

BGYS Yeterlilik Analizi

(EA-39 / Diğer Sosyal Hizmetler)

Doküman No

LS.27-39
PROSESLER

 • Üretim

 • Mezbaha

 • Üretim Planlama

 • Kalite Kontrol

 • Bakım Onarım

 • Laboratuvar

 • Lojistik

 • Kalite

 • Finans

 • Muhasebe

 • Satınalma

 • Teknik


BİLGİ VARLIKLARI

 • Üretim Bilgi Varlıkları

 • Ürün şartları

 • Ürün bileşenleri

 • Laboratuvar test yöntemleri

 • Hammadde şartları

 • Müşteri Etiketleri

 • Üretim Hijyen Kontrol Formu

 • Üretim Takip Programları

 • Üretim Hazırlama Süreci

 • Paketleme Süreci

 • Üretim teknik ve parametreleri

 • Paletleme Deposu Sevk Süreci

 • Etiket Hazırlama Süreci

 • Lojistik Bilgi Varlıkları

 • Sözleşmeler

 • İrsaliyeler

 • Çeki Listesi

 • Konşimento

 • Beyannameler

 • Ödeme Emirleri

 • Lojistik Raporları

 • CMR Poliçesi

 • Antrepo Defteri

 • Mühür Defteri

 • Yükleme Emirleri

 • Gümrükleme Süreci

 • Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci

 • Depolama Süreci

 • Sevkiyat Süreci

 • Teslim Tesellüm Süreci

 • İade Süreci

 • Antrepo Süreci

 • Mal Kabul Süreci

 • Sayım Süreci

 • Satınalma Süreci

 • Üretim Planlama Süreci

 • Kalite Bilgi Varlıkları

 • İç Denetim Planları

 • Denetim Raporları

 • Sistem Dokümantasyonu

 • DÖF'ler

 • YGG Toplantı tutanakları

 • Standartlar

 • İç Denetim Kayıtları

 • Şirket Yönetim Sistemleri Sertifikaları

 • Dış Kaynaklı Doküman

 • Hedeflerle Yönetim

 • Dış Yazışmalar

 • Müşteri Şartları

 • Kalite Kontrol Süreci

 • Kalite Yönetim Süreci

 • Müşteri Şikayetleri Değerlendirme Süreci

 • Finans Bilgi Varlıkları

 • Alınan Teminatlar (Teminat Mektubu / Çek / Senet)

 • Verilen Teminatlar (Teminat Mektubu / Çek / Senet)

 • Finans Arşivi

 • Kredi Sözleşmeleri

 • Müşteri Ve Tedarikçilere Ait Hesap Bilgileri

 • Banka Bilgileri

 • Kredi Kartları

 • Ödeme Vekaletnameleri

 • Finansman Raporları

 • Müstahsil Makbuzları

 • Müstahsil Ödeme Talimatları

 • Müstahsil Raporları

 • Müstahsil Bilgileri

 • Müstahsil Süreci

 • Yurtiçi ve Yurtdışı ödemeler Süreci

 • Yurtiçi ve Yurtdışı Tahsilat Süreci

 • Kridilendirme Süreci

 • Muhasebe Bilgi Varlıkları

 • Elektronik Faturalar

 • Matbu Faturalar ve Evrakları

 • Beyannameler

 • Müşteri Faturaları

 • Tedarikçi Faturaları

 • Mali İşler Arşiv

 • Müşterilere Ait Fatura Bilgileri

 • E-Devlet Erişim Bilgileri

 • Mali Mühür

 • Elektronik İmza

 • E-Defter

 • Envanter Defteri

 • İmza Sirküleri

 • Resmi Gazete

 • Vekaletnameler

 • Sözleşmeler

 • Ön muhasebe (fatura işleme) Süreci

 • Beyanname Hazırlama Süreci

 • Satıcı/Müşteri mütabakatları Süreci

 • E-Devlet Süreci

 • Finansal Denetim (Bütçe ve Raporlama) Süreci

 • Satınalma Bilgi Varlıkları

 • Satınalma Analiz Raporları

 • Sözleşmeler

 • Ürün Alım Formu

 • Üretici Listeleri

 • Dahili Tır Yükleme Formu

 • Dahili İrsaliye

 • Ürün Alım Süreci

 • Teknik Bilgi Varlıkları

 • Sözleşmeler

 • Teklifler

 • Arıza Tutanak Formu

 • Bakım Formları

 • Bakım Takvimleri

 • Yerleşim Planı

 • Bakım Süreci


BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ

 • Üretim Programına Yetkisiz Müdahale Yapılması

 • Etiket Sistemine Yetkisiz Müdahale

 • İthalat/İhracat Orijinal Evrakların Kaybolması

 • İthalat/İhracat Birimler ve kurumlar arası Eksik / yanlış bilgi transferi

 • Tanımlanan Ürün Miktarlarından Fazla veya Eksik Ürün İhraç/ithal Edilmesi

 • Gümrükleme Sürecimize yetkisiz müdahale edilmesi

 • Güvenli Sahalara Yetkisiz Erişim

 • Netsis Programına Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Netsis Programının Bütünlüğünün Bozulması

 • Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması

 • Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim

 • Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması

 • Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim

 • Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması

 • Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim

 • Antrepo Defterinin bütünlüğünün bozulması

 • Antrepo bilgilerine yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim

 • Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması

 • Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim

 • Sayım Kayıtlarının Bütünlüğünün Bozulması

 • Satınalma Kayıtlarına Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Üretim Kayıtlarının Bütünlüğünün Bozulması

 • Üretim Kayıtlarının Yetkisiz Değiştirilmesi

 • Kalite ve BG Hedeflerine yetkisiz erişim

 • Varlık envanteri ve Risk analizlerine yetkisiz erişim

 • Varlık envanteri ve risk analizi bütünlüğünün bozulması

 • Resmi Kurumlar ve Labarotuardan Alınan Raporların bütünlüğünün bozulmasın

 • Resmi Kurumlar ve Labarotuardan Alınan Raporların Yetkisiz Erişim/Erişim

 • Denetim Raporlarının Bütünlüğünün Bozulmasın

 • Denetim Raporlarına Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Dokümanlara Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Dokümanların Bütünlüğünün Bozulması

 • Müşteri Bazlı Kontrol Raporlarına Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Müşteri Bazlı Kontrol Raporlarının Bütünlüğünün Bozulması

 • Müşteriden Gelen Ürün ve Ambalaj Şartlarına Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Müşteriden Gelen Ürün ve Ambalaj Şartlarının Bütünlüğünün Bozulması

 • Uygun Olmayan Ürün Kontrol Raporlarına Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Gelen Şikayetlerin Bütünlüğünü Bozulmasın

 • Gelen Şikayetlere Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Müşteri Şikayetlerinin Yanlış Müşteriye Cevaplanması

 • Şikayet Raporlarını Bütünlüğünün Bozulması

 • Yanlış Firmaya Ödeme Yapılması

 • Hatalı Tutarda Ödeme Yapılması

 • Sözleşmelerin bütünlüğünün bozulması

 • Sözleşmelere Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Müstahsil Bilgilerine Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Faturaların mükerrer girişinin yapılması

 • A firmasının faturasının B firmasına gitmesi

 • A firmasına kesilecek faturanıın B firmasına kesilmesi

 • Yanlış beyanda bulunma

 • Beyannamelere Yetkisiz İfşa / Erişim

 • Beyannamelerin Bütünlüğünün Bozulması

 • Mutabakat Yapılmaması

 • Şifrelerin Kaybolması

 • Yetkisiz Erişim

 • Denetim raporlarının bütünlüğünün bozulması

 • Yetkisiz Bilgi İfşa / erişimi

 • Sözleşmelere Yetkisiz Erişim/İfşa

 • Formların bütünlüğünün bozulması

 • Formara Yetkisiz Erişim/İfşa


SEKTÖRE ÖZGÜ YASAL ŞARTLAR VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER

 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi

 • 5846 Sayılı Fikir ve SaNat Eserleri Kanunu

 • 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

 • 5809 Sayılı Elektroniotomok Haberleşme Kanunu

Yay.Tarihi

02.01.2018

Rev.No

00

Rev.Tarihi

--
IQM Uluslararasi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.


SEKTÖR

YARDIM DERNEKLERİ VE KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR

SEKTÖR KODU

B - D / D.07

SEKTÖRE DAHİL EA KODLARI

39
PROSESLER

 • Üst yönetim

 • İdari işler

 • Finans / Muhasebe

 • İnsan kaynakları

 • Bilgi işlem

 • Müşteri ilişkileri

 • Satış ve pazarlama

 • Satış sonrası destek ve pazarlama

 • Satınalma
BİLGİ VARLIKLARI

 • Müşteri Özel Kişisel Bilgileri

 • Müşterilerin kullandıkları ürün ve hizmetlere ait bilgiler

 • Bilgi İşlem varlıkları ( Sunucular, Sistem Logları, Kamera kayıtları, Yedekleme Üniteleri, Pc, Tablet, Notebook, Akıllı Tel. Firewall, Modem, Switch, Access Point, Kablolama, vb.)

 • İdari kayıtlar

 • İnsan Kaynakları Kayıtları (Personel Özlük Dosyaları, Performans sonuçları)

 • TİB kayıtları

 • Devlet kurumlarıyla olan iletişim ve anlaşma kayıtları,

 • Aracı kurumlarla yapılan anlaşmalar,

 • Tedarikçi ve alt yüklenici anlaşmaları

 • Telekom ve diğer Servis sağlayıcılarla (Turkcell, vodafone, İşnet, vb.) olan anlaşmalar
BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ

 • Muhasebe kayıtlarına yetkisiz erişim

 • Muhasebe Kayıtlarının çalınması,

 • Muhasebe kayıtlarının yanması,

 • Muhasebe kayıtlarının sabote edilmesi

 • Muhasebe Kayıtlarının su altında kalması,

 • İ.K., İdarı Ve Üst Yönetım kayıtlarına yetkisiz erişim

 • İ.K., İdarı Ve Üst Yönetım Kayıtlarının çalınması,

 • İ.K., İdarı Ve Üst Yönetım kayıtlarının yanması,

 • İ.K., İdarı Ve Üst Yönetım kayıtlarının sabote edilmesi

 • İ.K., İdarı Ve Üst Yönetım Kayıtlarının su altında kalması,

 • Bilgi İşlem varlıklarına yetkisiz erişim

 • Bilgi İşlem varlıklarının çalınması,

 • Bilgi İşlem varlıklarının yanması,

 • Bilgi İşlem varlıklarının sabote edilmesi

 • Bilgi İşlem varlıklarının su altında kalması,

 • Bilgi İşlem varlıklarınına Siber saldırı yapılması

 • Müşteri Kayıtlarının çalınması,

 • Müşteri kayıtlarının yanması,

 • Müşteri kayıtlarının sabote edilmesi,

 • Müşteri Kayıtlarının su altında kalması,

 • Müşteri kayıtlarına yetkisiz erişim,

 • Faturlandırmanın yanlış yapılması

 • Müşteriye yanlış ürün veya hizmetin gönderilmesi veya etkinleştirilmesi,

 • Genel Elektrik kesintisi,

 • Genel İnternet kesintisi,

 • Yangın Söndürme sistemlerinin( FM-200 vb.) arızalanması

 • Datacenter soğutan Klimanın arızalanması,

 • Datacenter’ besleyen UPS ‘in arızalnması veya devre dışı kalması

 • Datacenter içindeki yangın sensörünün arızalanması,

 • Datacenter içindeki nem ölçerin arızalanması,
SEKTÖRE ÖZGÜ YASAL ŞARTLAR VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER

 • İnterneti Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

 • Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları yönetmeliği

 • Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair usul ve esaslar ile telekomünikasyon iletişim başkanlığının kuruluş, görev ve yetkileri hakkında yönetmelik

 • Telekomünikasyon kurumu tarafından erişim sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara faaliyet belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik

 • Elektronik Haberleşme Yönetmeliği

 • Kalite Yönetim Sistemleri ( 9001,14001, 27001, 22301, 20000) – Şartlar

 • Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri- Genel Bakış ve TSE Sözlük

 • Lisanslı Yazılım Kullanılması

 • E-İmza Kanunu

 • Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hk. Kanun

 • Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hakkında yönetmelik

 • Elektronik haberleşme sektöründe hizmet kalitesi yönetmeliği

 • Elektronik haberleşme cihazlarından kaynaklanan elektromanyetik alan şiddetinin uluslararası standartlara göre maruziyet limit değerlerinin belirlenmesi, kontrolü ve denetimi hakkında yönetmelik

 • Elektronik haberleşme altyapısı ve bilgi sistemine ilişkin yönetmelik

 • Elektronik imza kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik

 • Elektronik ticarette hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar hakkında yönetmelik

 • Kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin elektronik haberleşme hizmeti içinde kodlu veya kriptolu haberleşme yapma usul ve esasları hakkında yönetmelik

 • 5253 Sayılı Dernekler Kanunu

 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi

 • 5846 Sayılı Fikir ve SaNat Eserleri Kanunu

 • 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

 • 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

HAZIRLAYAN

Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

Genel Müdür

Sayfa /

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci iconTedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci

Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci iconYayın Değerlendirme Kurulu Üyeliği (Hakem) Kabul Süreci

Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci iconGenel tedariKÇİ prosedüRÜ (kisa liste) ve yeterliLİk kriterleri

Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci iconÖLÇME, seçme ve yerleşTİrme merkezi başkanliğinin

Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci iconT. C. ÖLÇME, seçme ve yerleşTİrme merkezi UŞak sinav koordinatöRLÜĞÜ

Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci iconİŞİtsel karşilaştirmali iŞİtme cihazi seçme ve uyarlama aygiti lo-pro3

Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci iconAraştırma kapsamında verilerin toplanmasında web site değerlendirme...

Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci iconTedarikçi Seçim Problemi, ahp, topsis supplier selection with multi...

Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci iconTez Savunma Süreci

Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci iconOnline başvuru süreci


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev