HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜsayfa1/32
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
untitled-1.jpgT.C.

HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI

HÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLAN

2015-2019NİSAN - 2015
bayrak_3d

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.


Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.


Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;


O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!


Mehmet Akif ERSOY


ataturk1

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

                                                          ataimza
                                                 Mustafa Kemal ATATÜRK

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconPlan erdek iLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ sunuş (İlçe Kaymakamı)

HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconT. C. İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

HÜYÜK İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev