İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüsayfa2/37
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

KIRSALKALKINMAVEÖRGÜTLENMEÇALIŞMALARI

 1. Kooperatifçilik ...111

 2. Bireysel Sulama Sistemleri…………………………………………………………………111

 3. 2017 yılı için gerçekleştirilen Sulamaprojelerimiz…………………………………………112

 4. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı EkonomikYatırım………………112

Projeleri…………………………………………………………………………………….112

GençÇiftçi Projesi…………………………………………………………………………112

DAP,DOKAP Projeleri…………………………………………………………………………..112

 • BİTLİS’DE TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN10 NEDEN 113

 • KURUMUN ÖNEMLİ SORUNVEİHTİYAÇLARI 114


1.BİTLİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER  1. TARİHÇESİ


Bitlis, ismini Mekadonya Kralı Büyük İskender'in (Alexander), şehirde bulunan kaleyi yaptırttığı komutanlarından “Bedlis” ’ten almaktadır. Geçmişi M.Ö. 2000 yılına kadar uzanan Bitlis'te Urartu, Asur, Med, Pers, Makedonya Krallığı, Roma ve Bizans Dönemleri' ne ait izlere rastlanılmaktadır.
Türklerin 11.yüzyılla birlikte başlayan Anadolu akınları sırasında önemi bir uğrak yeri haline gelen, bu tarihlerde Alpaslan ve ordularını Ahlat'ta konuk eden Bitlis, Türklerin Anadolu'ya açılmasında çok önemli bir rol de üstlenmiştir. 1514 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. 1929 yılında Muş iline bağlı ilçe, 1936 yılında ise il olmuştur.


  1. COĞRAFİ YAPISI


İlin en doğu hudut noktasından en batı hudut noktasına kadar 144 km, en kuzey noktasından en güney noktasına 120 km’dir. Bitlis ilinin yüzölçümü 8855 km²’dir. Bitlis ili deniz seviyesinden 1545 metre yüksekliktedir.

Arazi, Anadolu yaylasına nazaran daha yüksek ve daha girintili çıkıntılıdır. Arazisinin % 71’i dağlık, % 3’ü yayla, %10,4’ü ova, % 15,6’sı dalgalı olup, değişik bir topografisi vardır. Bölgenin en dağlık ilidir.Hatta Hizan ve Mutki ilçelerinde hiç ova bulunmamakta ve dağlık arazinin oranı % 90’ı geçmektedir. İlin doğusunda Süphan 4058 metre ile Türkiye’ nin üçüncü büyük dağıdır. Nemrut Dağı ülkemizde en son faaliyete geçen volkanik dağdır. Nemrut volkanik bir yapıya sahiptir, 1441 ile 1443 tarihleri arasında faaliyete geçerek lavları 60 km güneye atmıştır. Yüksekliği 3050 metre olan dağın üzerinde Türkiye’nin en büyük krater gölü bulunmaktadır. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis’in kuzeydoğusundan Van Gölü’ne doğru uzayan, Rahva Ovasından başka büyük düzlüklere rastlanmaz.Deniz seviyesinden 1545 metre yükseklikte bulunan Bitlis’e kış erken gelir, geç gider.Kışın çok kar yağar ve soğuk geçer.Yazları ise kısa sürer, sıcak ve kuraktır.Karasal iklim özelliğini gösterir.Van Gölü çevresinde bulunan Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde kış daha yumuşak geçer. Bitlis ili yurdumuzun en çok kar yağışı alan bölgesidir. Karasal iklimin sürdüğü ilde hakim bitki örtüsü step ve bozkırdır. Bitki örtüsü bakımından çayır otlak ve meraların geniş yer tuttuğu yayla görünümündedir.Yüksek kesimlerde yağışların artması ile genellikle meşe ağaçlarından oluşan orman koruluklarına rastlanır.Bu ormanlar, yörenin insanları tarafından bilinçsizce tahrip edilmesi ve yakacak odun olarak kullanılması nedeniyle gün geçtikçe azalmaktadır. İlde son yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında önemli mesafeleralınmıştır.


  1. İDARİ VE SOSYO – EKONOMİKDURUM


İdari Yapı: Bitlis‘teki ilçe sayısı 7, belediye sayısı 13 ve köy sayısı ise 344’dür.

Nüfus: Bitlis ilinin nüfusu, 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 341.225 kişidir. Alan: Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Bitlis ili 8.855 kilometrekare’lik alanı ile Türkiye yüzölçümünün %1’ine denk gelmektedir.

İlçeler: Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Tatvan, Merkez, Güroymak ve Hizan’dır. Nüfus bakımından en küçük ilçesi Adilcevaz’dır.


İLİN ÖNE ÇIKANÖZELLİKLERİ

Ekonomi: Bitlis ili doğal kaynaklarının yetersizliği yanında altyapı yatırımlarının yetersizliği gibi nedenlerle geri kalmış bir ekonomik yapıya sahiptir. Bitlis’in büyük bir bölümünün dağlık, kayalık ve

ormanlık olması nedeniyle bitkisel üretim yapılan alanlar çok sınırlıdır. Tarım ve hayvancılık, Bitlis halkının temel geçim kaynağıdır.İlin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık, büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır.En çok küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Bunun yanında, Bitlis’te arıcılık gelişmiş olup, Bitlis balı ülke düzeyinde tanınmaktadır. Bitkisel üretim açısından yetiştirilen önemli ürünler patates, şekerpancarı yem bitkileri, kuru fasuyle, domates,buğday arpa ve tütündür.İlde yetiştirilen en önemli meyve ise ceviz olup, yüksek verimliliği ve kalitesi ile tanınmaktadır. Tarım kolunda çalışanların toplam istihdam oranı ise Türkiye ortalamasının üstündedir.

İlde üretilen ve ticarete konu olan başlıca mallar, canlı hayvan, yem, patates,kuru fasulye,domates peynir, yün gibi hayvansal ürünler, battaniye, halı gibi dokuma sanayii ürünleri, sigara ve ceviz kerestesidir.Tatvan'da her yıl 30 Haziran-19 Temmuz arasında kurulan Doğu Anadolu Fuarı genel olarak Doğu Anadolu Bölgesinde ticaretin gelişmesine katkı yapmaktadır.

Sosyal: Nüfusun 197.747 kişisi il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, 143.478 kişisi belde ve köylerde yaşamaktadır. Toplam nüfus 341.255 dir. Şehirde yaşayanların oranı % 57.95 köyde yaşayanların oranı % 42.04 ’tür.Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre ilin nüfus yoğunluğu ise km² başına 48 kişidir.

Bitlis Eren Üniversitesi 2007 yılında kurulmuştur. Bitlis ili şehirleşme oranı, nüfus artış hızı, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, sanayi iş kolunda çalışanların toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır.  1. GENELBİLGİLERGENEL BİLGİLERNüfus (2016)

341.225

Yüzölçümü (Göl Dahil)

8.855km2

Rakım

1500 m

İl Nüfus Yoğunluğu (km2)

48

İl Nüfus Artış Hızı(2008-2013)

% 7.15

Erkek Nüfusu (TÜİK 2016)

177.088

Kadın Nüfusu ( TÜİK 2016)

164.137

Kırsal Nüfus ( TÜİK 2016)

143.478

Kent Nüfusu ( TÜİK 2016)

197.747

Van gölü Kıyı Uzunluğu

245 Km

İlçe Sayısı

7

Mahalle- Köy Sayısı

472

Toplam Tarım Alanı (Ha)

431.886

Tarla Bitkileri Alanı (Ha)

111.078

Meyve Alanı (Ha)

5.490

Sebze Alanı (Ha)

3.010

2016 Yılı Tarımsal Üretim Değeri (TL)

1.268.618.000

Tarımsal Üretim Değeri Türkiye Sıralaması

71

2016 Yılı Tarla Bitkileri Üretimi (Ton)

725.337

2016 Yılı Sebze Üretimi (Ton)

97.465

2016 Yılı Meyve Üretimi (Ton)

18.240


2.MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİLGİLERİ
  1. DÖNER SERMAYEBÜTÇESİ
YILI

BÜTÇEYE KONULAN

GERÇEKLEŞEN

2009

Gelir

209.303

Gelir

159.751

Gider

207.500

Gider

174.772

2010

Gelir

293.850

Gelir

159.397

Gider

293.341

Gider

151.824

2011

Gelir

279.903

Gelir

209.329

Gider

279.079

Gider

221.796

2012

Gelir

416.550

Gelir

262.331

Gider

416.310

Gider

259.829

2013

Gelir

436.688

Gelir

313.200

Gider

436.173

Gider

310.274

2014

Gelir

631.340

Gelir

470.823

Gider

598.269

Gider

436.408

2015

Gelir

638.295

Gelir

445.238

Gider

561.690

Gider

424.281

2016

Gelir

602.920

Gelir

488.625

Gider

572.945

Gider

375.340


2017

Gelir

514.065

Gelir

521.864

Gider

513.914

Gider

449.605
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Benzer:

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconBartin gida tarim ve hayvancilik IL müDÜRLÜĞÜ/koordinasyon ve tarimsal veriler şube müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconIsparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconBurdur IL gida,tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev