İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüsayfa1/37
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

T.C. BİTLİS VALİLİĞİ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

BRİFİNG

DOSYASI2017İÇİNDEKİLER


  1. BİTLİS HAKKINDA GENELBİLGİLER

  2. TARİHÇE 8

  3. COĞRAFİYAPI 8

  4. İDARİ VESOSYO-EKONOMİKDURUM 8

  5. İLİN ÖNEÇIKANÖZELLİKLERİ 8

  6. GENELBİLGİLER 10

 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZBİLGİLERİ

  1. YATIRIMBÜTÇESİ 11

  2. DÖNERSERMAYE BÜTÇESİ 11

  3. PERSONELDURUMU 12

  4. NORMKADRODURUMU 13

  5. İL VE İLÇELER BİNATAHSİSDURUMU 14

  6. İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZLOJMANDURUMU 14

  7. ARAÇDURUMU 15

 2. TARIMSALYAPI

  1. ARAZİ VARLIĞI VE TARIMALANLARININ DAĞILIMI 15

  2. SULAMA 16

  3. KAYITLI TARIM ALANLARI VEİŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ 16

  4. ARAZİTOPLULAŞTIRMASI 17

  5. HAYVANVARLIĞI 17

   1. Yıllara Göre Koyun veKeçi Varlığı 17

   2. Yıllara GöreBüyükbaşVarlığı 18

  1. İLİMİZ YILLARA GÖREÜRETİMDEĞERİ 19

   1. İlimizin Yıllara Göre TarımsalÜretimDeğerleri 19

    1. İlimizin Yıllara Göre BitkiselÜretimDeğerleri 19

    2. İlimizin Yıllara Göre HayvansalÜrünDeğerleri 20

    3. İlimizin Yıllara Göre CanlıHayvanDeğerleri 20

4-ÜRETİM BİLGİLERİ

  1. BİTKİSELÜRETİMBİLGİLERİ 21

   1. Tahıllar 21

    1. Yıllara Göre Buğday EkilişiveÜretimi 21

4.1.1.1. Yıllara Göre Arpa EkilişiveÜretimi 22

   1. Baklagiller 22

    1. Yıllara Göre Kuru Fasulye EkilişiveÜretimi 22

   2. Endüstriyelbitkiler 23

    1. Yıllara Göre Patates EkilişiveÜretimi 23

    2. Yıllara Göre Şeker Pancarı EkilişiveÜretimi 24

   3. Yağlı TohumluBitkiler 24

    1. Yıllara Göre Ayçiçeği (Yağlık) EkilişiveÜretimi 24

   4. YemBitkileri 25

    1. Yıllara Göre Yonca (Yeşil Ot) Ekilişi veÜretimi 25

    2. Yıllara Göre Korunga (Yeşil Ot) EkilişiveÜretimi 26

   5. MeyvesiYenenSebzeler 27

    1. Yıllara Göre Karpuz EkilişiveÜretimi 27

    2. Yıllara Göre Kavun EkilişiveÜretimi 28

    3. Yıllara Göre Domates EkilişiveÜretimi 28

   6. YumuşakÇekirdekliMeyveler 29

    1. Yıllara GöreElmaÜretimi 29

   7. SertÇekirdekliMeyveler 29

    1. Yıllara GöreKirazÜretimi 30

   8. SertKabukluMeyveler 30

    1. Yıllara GöreCevizÜretimi 30

   9. ÜzümsüMeyveler 32

    1. Yıllara GöreÜzümÜretimi 32

   10. Bitlis’teOrganikTarım 32

  1. HAYVANSALÜRETİM BİLGİLERİ 32

   1. Süt Üretimi 33

    1. Yıllara GöreSütÜretimi 33

   2. Yıllara Göre Yün, Kıl veTiftikÜretimi 33

   3. Bal ve BalmumuÜretimi 34

    1. Yıllara GöreBal Üretimi 34

    2. Yıllara Göre BalMumuÜretimi 34

 1. TARIMSALDESTEKLER

  1. BİTKİSELÜRETİMDESTEKLERİ 35

   1. Mazot, Gübre, ToprakAnaliz Desteği 35

   2. FarkÖdemesi Desteği 35

   3. Sertifikalı Tohumluk ve FidanKullanımDesteği 36

   4. Sertifikalı TohumlukÜretimDesteği 36

   5. OrganikTarımDesteği 36

   6. Alternatif Ürün(Tütün)Desteği 36

   7. Küçük AileİşletmesiDesteği 37

  2. HAYVANCILIKDESTEKLERİ 37

   1. AnaçSığırDesteklemesi 37

   2. Besilik MateryalBuzağı Desteği 37

   3. Anaç Koyun veKeçi Desteği 37

   4. ArılıKovan Desteği 38

   5. Brucella Rev-1 GençAşı Desteği 38

   6. Besilik Erkek Sığır (KırmızıEt) Desteği 38

   7. ÇiğSütDesteği 38

   8. SuÜrünleri Desteği 39

   9. AnaçManda Desteği 39

   10. HastalıkTazminatDesteği 39

   11. OrganikHayvancılıkDesteği 39

   12. Aşı S-9Desteği 40

   13. DAP, GAP, KOP, veDOKAPDesteği 40

   14. Manda IslahProjesiDesteği 40

   15. YemBitkileri Desteği 41

  3. KIRSALKALKINMADESTEKLERİ 41

   1. Kırsal Kalkınma EkonomikYatırım Hibeleri 41

    1. Kırsal Kalkınma EkonomikYatırımlar Desteği 41

   2. Kırsal Kalkınma MakinaEkipmanDesteği 42

   3. Bireysel Sulama Makine EkipmanDesteği 42

  4. DİĞERTARIMSALDESTEKLER 42

   1. TarımsalYayım Danışmanlık 42

   2. Çiftlik Muhasebe VeriAğı Sistemi 42

  5. KOOPERATİF DESTEKLERİ 43

   1. KooperatiflerceKullandırılanKrediler 43

  6. İL ÖZELİDARESİDESTEKLERİ 43

 2. BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞIÇALIŞMALARI

  1. Bitkisel ÜretimDesteklemeÖdemeleri 44

   1. Tarım Havzaları Üretim veDestekleme Modeli 44

6.1.1.1.2016 Üretim Sezonu Mazot Gübre ve ToprakAnalizDesteği 45

6.1.1.2. 2016 Üretim Sezonu Mazot Gübre ve Toprak AnalizDesteğiFark 1 45

6.1.1.3.2016 Üretim Sezonu Organik Tarım Desteği………………………………46

6.1.1.4.2016 Üretim Sezonu YemBitkileri Desteği 46

    1. 2015 Üretim Sezonu Yem Bitkileri (2. Taksit) Desteği Ödemesi ………………..…. .47

    2. 2014 Üretim Sezonu Yem Bitkileri (3.Taksit) Desteği Ödemesi……………………....47

    3. 2013 Üretim Sezonu Yem Bitkileri (4.Taksit) Desteği Ödemesi……………………....48

    4. 2016 Üretim Sezonu Normal Ödemesi Desteği (Hububat Baklagil)…………………..49

    5. 2016 Üretim Sezonu 1. Fark Ödemesi Desteği (Hububat Baklagil)…………………...49

    6. 2016 Üretim Sezonu Fark Ödemeler Desteği (Yağlı Tohumlu Bitkiler)……………...49

    7. 2017 Üretim Sezonu Sertifikalı Fidan Kullanımı (Güzlük)……………………………50

    8. 2017 Üretim Sezonu Sertifikalı Tohum Kullanımı ……………………………………50

  1. OrganikTarım 51

  2. İyi TarımUygulamalarıÇalışmaları 51

  1. Gübre Bayilerinin Denetlenmesi……………………………………………………….51

  2. TohumculukFaaliyetlerimiz 52

  3. Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri ÜretimininGeliştirilmesiProjesi……… 54

  4. 2017 Yılı BitkiSağlığıUygulamaları 55

  5. Bitki Hastalık ve ZararlılarıileMücadele 58

  6. ÖzelSürveyÇalışmaları 58

  7. EntegreMücadele 59

  8. Süne Mücadelesi……………………………………………………………………….60

  9. Devlet Yardımı Mücadelesi(Çekirge Mücadelesi) 60

  10. Fidan SatışYerlerinin Kontrolü 60

  11. BitkiselÜretimdeKullanılanKimyasallarınKayıtAltınaAlınmasıÇalışmaları……… 61

  12. 2017 Yıllı Zirai İlaç Ve Zirai Alet-Makine BayilerinDenetimTablosu 61

  13. Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin KayıtAltınaAlınması 61

  14. Eğitimler 62

  15. 4342 Sayılı MeraKanunuÇalışmaları 64

   1. Mera Tespit-Tahdit veTahsisÇalışmaları 64

Çayır Mera ve Yem Bitkileri ÜretiminiGeliştirmeProjesi 65

   1. 2017 Yılı Göçere Mevsimlik MeraKiralamaİşlemleri 65

   2. 2017 Yılı Mevsimlik Kiraya Verilen Mera ve Yayla Verileri………………...65

   3. Satış ve Diğer Yapılması DüşünülenTasarruf İşlemleri 66

   4. Mera Şikayetleri (MerayaYapılanTecavüzler) 66

   5. Mera Kanunu 14. Madde Tahsis AmacıDeğişikliğiİşlemleri 66

   6. Mera Tahsis Amacı Değişikliği Verileri………………………………………66

 1. TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRMEÇALIŞMALARI

  1. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi KullanımıKanunuÇalışmaları 69

  2. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair TarımReformu

Kanunu KapsamındaYapılanÇalışmalar 70

  1. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair TarımReformu

Kanunu Kapsamında Yapılan Tarım DışıTahsisÇalışmaları 71

  1. Hazine Arazilerinin Hazinenin TasarrufunaBırakılmasıÇalışmaları 72

7.4.1.5403 ve 3083 sayılı Kanun Uygulamalarına AitDönemRaporu…………73

7.4.2.5403 ve 3083 sayılı Kanunlar Kapsamında Tarım Dışına Çıkarılan Alanların SektörelDağılım 73

  1. Nitrat Direktifinin Uygulaması Projesi Kapsamında, İlimizdeSuAnalizleri 74

 1. ARAZİ EDİNDİRMEÇALIŞMALARI

  1. Arazi EdindirmeÇalışmaları………….……………………………………….. 77

 2. GIDA VE YEMÇALIŞMALARI

  1. GıdaGüvenliğiKanunu 78

  2. İlimizde Faaliyette Bulunan İşletme Sayıları…………………………………………..79

  3. Kayıt ve Onayİşlemleri 79

  4. Gıda Maddesi Üretim, Satış ve Toplu Tüketimİşyerleri Denetimleri 80

  5. 2017 Yılında Onay Kapsamındaki İşletmelerde GerçekleştirilenDenetimSayıları 80

  6. 2017 Yılında Kayıtlı İşletmelerde GerçekleşenDenetimSayısı 81

  7. Alo 174GıdaHattı 82

  8. 2017 Yılında UygulananİdariYaptırımlar 82

  9. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi 82

 3. KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLERÇALIŞMALARI

  1. ÇiftçiKursları 83

   1. .İŞKUR Müdürlüğü ile OrtakYapılan Projeler 84

    1. Sürü Yönetimi ElemanıBenimProjesi 84

   1. Tarımsal NüfusGençleşiyor Projeleri 84

    1. ArıYetiştiriciliğiEğitimi) 84

    2. CevizYetiştiriciliğiEğitimi 84

    3. Süt Hijyeni Eğitimi 84

    4. KoyunYetiştiriciliğiEğitimi 84

    5. Besi SığırcılığıEğitimi 84

Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitimi 84

    1. Süt SığırıYetiştiriciliğiEğitimi 85

    2. Antep Fıstığı Budama Eğitimi…………………………………………………………85

    3. Meyve Ağaçlarında Budama…………………………………………………………...85

    4. Çiftçi Toplantıları………………………………………………………………………86

  1. Arazide Bilgilendirme ve UygulamalıEğitimÇalışmaları 88

   1. Bahçe Bakımıve Budama………………………………………………… 88

   2. CevizBahçeleri Denetimi 88

  2. ÇiftçilerleYapılanAnketler……………………………………………….…… 88

  3. Teknik Gezi ve Çiftçi İncelemeGezileri 89

   1. Lider ÇocukTarım Kampı…….…………………………………………... 89

   2. Bu Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhuyla Buluşuyor……………………….90

Hizmet İçi Eğitim Kursları…………………………………………………………….90

Tarım Bağkuru ve Tarımsal Gelir Raporları…………………………………………..90

  1. Tarımsal Ürünlere Ait ÜretimİzlemeRaporu…………………………………. 91

  2. Taşkın Sel Kayıt Formu………………………………………………………… 91

  3. 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması HakkındaKanun…………………………………………………………….. 91

  4. 2090 Sayılı''Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere YapılacakYardımlar

Hakkında Kanun''Kapsamında 91

10.12.1. Tabi Afet,TarımSigortası……………………………………………….. 91

  1. Web Sitesi 92

10.15.İstatistikÇalışmaları………………………………………………………….. 92

   1. İstatistikVeriAğı 92

   2. İstatistikBilgi Sistemi 92

10.15.3.Çiftçinin ElineGeçenFiyat…………………………………………………. 92

   1. ÇiftçininÖdediğiFiyatlar………………………………………………….. 92

   2. TarımsalMaliyetSistemi………………………………………..………....... 92

10.15.6. MaliyetOtomasyonSistemi……………………………………………..….. 92

10.16.1. Çiftlik Muhasebe VeriAğı……………………………………………... 92

Yeşil Masa………………………………………………………………………………..…92

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi……………………………………………………….. 93

Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi………………………………………………………….93

Tarımsal İşletme Danışmanlığı…………………………………………………………93

10.16.2. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık HizmetlerineDesteklemesi…………..….. 94

10.16.3.ÖğrenciStajları………………………………………………………… 94

10.17.FotoğrafSergisi………………………………………………………………... 95

  1. PROJELER……………………………………………………………………. 95

   1. UygulananProjeler………………………………………………………. 95

DAP Anahtar Teslimi Kapama Meyve Bahçe Tesis Projesi…………………………… 95

Kiraz Fidanı Alım Projesi……………………………………………………………….96

10.18.1.2.Ceviz FidanıAlımProjesi…………………………………………………. 96

Fıstık Yetiştiriciliği Projeler………………………………………………………… ...96

SunulanProjeler…………………………………………………..........................................99

Alımı tamamlanarak 2018 yılında uygulanacak Projeler…………………………………….99

2018 Yılında uygulama üzere DAKA’ya sunulan Projeler………………………………….99

 1. HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİÇALIŞMALARI

Hayvan Üretim Değerleri……………………………………………………………..100

  1. 2017 Yılı İl/İlçe Bazında Hayvan Varlığı……………………………………….……….100

  2. 2017 Yılı İl/ İlçe Irk Bazında Hayvan Varlığı……………………………………………100

  3. 2017 Yılı İl/İlçe Bazında Soy Kütüğü-Ön Soy Kütüğü Hayvan Varlığı…………………100

  4. 2017 Yılı İl/İlçe Bazında Köy Kanatlı Mevcutları……………………………………….100

  5. 2017 Yılı İl/İlçe Bazında Eski ve Yeni Usul Arılı Kovan Varlığı………………………..101

  6. 2017 Yılı Hayvansal Ürünler Üretimi ve Değerleri………………………………………101

  7. 2017 Yılı İl/İlçe Bazında Yapılan Suni Tohumlama Faaliyetleri…………………………101

  8. Denetimler ve Ruhsatlandırmalar…………………………………………………………102

  9. 2017 Yılı İl/İlçe Bazında Arı Konaklama Sayıları………………………………………..102

  10. 2017 Yılı İl/İlçe Bazında Isırık Vakaları………………………………………………….102

  11. Hayvanların Tanımlanması ve Tescili İşlemleri…………………………………………..102

  12. 2017 Yılı İl/İlçe Bazında Yapılan Büyükbaş ve Küçükbaş Küpe Sayıları………………..103

  13. Hayvan Sağlığı Yetiştiricliği ve Su Ürünleri Çalışmaları………………………………..103

  14. Hayvan Aşılama ve Sağlık Taramaları…………………………………………………...103

  15. 2017 Yılı İl/İlçe Bazında Yapılan Aşı Sayıları……………………………………………104

  16. 2017 Yılında İl/İlçe Bazında Yapılan Canlı Hayvan ve HayvansalÜrünSevkleri……….104

  17. 2017 Yılında İl/İlçe Bazında Çıkan SalgınHayvanHastalıkları……………....................105

  18. Su ÜrünleriYetiştiriciliği Faaliyetleri…………………………………………. 105

  19. Su Ürünleri Avcılık Denetimi ve SuKirliliğiÇalışmaları……………………… 105

11.7. BalıklandırmaÇalışmaları……………………………………………………... 106

  1. Su ÜrünleriİstihsaliKontrolü 106

  2. SuKirliliğiÇalışmalarımız…………………………………………………….. 107

  3. HayvancılıkDesteklemeleri ...107

   1. 2016 Yılı Halk Elinde Ülkesel Manda IslahıProjesiDesteklemesi ...107

   2. 2016 yılı Su Ürünleri Desteklemeleri………………………………………………….…107

   1. 2016 Yılı Soy Kütüğü ve Ön Soy KütüğüBuzağı Desteği ..108

   1. 2016 Yılı Besilik Materyal Temini AnaçSığırDesteklemesi…………………………….108

   2. 2016 Yılı Besilik Materyal TeminiSoy Kütüğü ve Ön SoyKütüğü…………………..….108

   3. 2016 yılı AnaçKoyun-KeçiDesteklemesi………………………………………………..108

   4. 2016 Yılı ArılıKovanDesteklemesi……………………………………………………...108

2016 Yılı ÇiğSütDesteklemesi…………………………………………………………. …..109

2016 Yılında Hastalık Nedeniyle Ödenen TazminatTutarları…………... …109

  1. HAYVANCILIK EĞİTİM VEYAYIMÇALIŞMALARI…………………… ..109

  2. 2017 Sürü Yönetimi Elemanı Benim Eğitimi…………………………………………....110

  3. 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere Ait Birim Fiyatları…………………110

  4. İL MÜDÜRLÜĞÜ 2017YILIÇALIŞMALARI…………………………… .110
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconBartin gida tarim ve hayvancilik IL müDÜRLÜĞÜ/koordinasyon ve tarimsal veriler şube müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconIsparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconBurdur IL gida,tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev