Ders Kayıt İşlemlerisayfa1/38
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Ders
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


SİİRT ÜNİVERSİTESİ
18

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SÜREÇ YÖNETİMİ KİTAPCIĞI

Kalite Komisyonu Yönetim Alt Kurul BaşkanlığıİÇİNDEKİLER …………………………………………………………………………………. 3

KISALTMALAR ……………………………………………………………………………….3

ŞEKİL LİSTESİ………………………………………………………………………………… 3
1. GİRİŞ

1.1. Kitabın Amacı

1.2. Kapsam

1.3. Süreç Yönetim Esasları

2. SÜREÇ BELİRLEME VE GÖZDEN GEÇİRME

2.1. Süreç Belirleme

2.2. Gözden Geçirme

3. ÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇLERİ

3.1.Kayıt İşlemleri

3.1.1 ÖSYM Kayıt İşlemleri

3.1.2 Yatay Geçiş ile Gelen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

3.1.3 Merkezi Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

3.1.4 Af İle Gelen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

3.1.5 YÖK Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

3.1.6 Birim İçi Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

3.1.7 Çift Anadal Yapan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

3.1.8 Yan Dal Yapan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

3.2. Kayıt Silme İşlemleri

3.2.1 Kendi İsteği İle Kayıt Silme İşlemleri

3.2.2 Yatay Geçiş Nedeniyle Kayıt Silme İşlemleri

3.2.3 Merkezi Yatay Geçiş Nedeniyle Kayıt Silme İşlemleri

3.2.4 Kayıt Dondurma İşlemleri

3.3. Ders Kayıt İşlemleri

3.3.1 ÖBS / Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri

3.4. ÖBS Veri Giriş İşlemleri

3.4.1 Öğrenci Danışman Atama İşlemleri

3.4.2 Öğrenci Bilgi Güncelleme İşlemleri

3.5.Program İşlemleri

3.5.1 Ders Programlarının Girilme İşlemleri

3.5.2 Tek Ders İşlemleri

3.5.3 Sınav Programlarının Girilme İşlemleri

3.6. Mazeret Sınav İşlemleri

3.7. Not İşlemleri

3.7.1 Değişim Programları Not girişi

3.7.2 İntibak Komisyonları Not girişi

3.7.3 Mazeret Sınavları Not girişi

3.7.4 Not İtirazları İşlemleri

3.7.5 Not Teslimi İşlemleri

3.8. Mezun Öğrenci Tespit Etme ve Mezuniyet İşlemleri

3.9.Belge İşlemleri

3.9.1 Öğrenci Belgesi Verme İşlemleri
3.9.2 Başarı Durum Belgesi Verme İşlemleri

3.9.3 Geçici Mezuniyet Belgesi Verme İşlemleri

3.9.4 Diploma İşlemleri

3.9.5 Duplika İşlemleri

3.9.6 Diploma Defterleri İşlemleri

3.9.7 Önlisans Diploma İşlemleri

3.9.8 Diploma Eki İşlemleri

3.10. Yazışma İşlemleri

3.10.1 Gelen Yazı İşlemleri

3.10.2 Giden Yazı İşlemleri

3.10.3 Öğrenci Dilekçe İşlemleri

3.11. İstatistik İşlemleri

3.11.1 Öğrenci Sayıları Tespit İşlemleri

3.11.2 Öğrenci Başarı Sıralamaları

3.12. Burs İşlemleri

3.13. Disiplin Cezası İşlemleri

3.14.1 Mezun Öğrenci İşlemleri

3.14.2 İ.İ.T.İ. Akademisi’ne Bağlı Birimlerin İşlemleri

4. BÖLÜM SEKRETERLİĞİ SÜREÇLERİ

4.1. Kayıt İşlemleri

4.1.1 Yatay Geçiş İle Gelen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

4.1.2 Dikey Geçiş İle Gelen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri 136

4.1.3 Merkezi Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

4.1.4 Af ile gelen öğrencilerin kayıt işlemleri

4.1.5 YÖK Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

4.1.6 Birim İçi Yatay geçiş

4.1.7 Çift Ana Dal

4.1.8 Yan Dal

4.2. BYS Veri Giriş İşlemleri

4.2.1 Öğrenci Danışman Atama İşlemleri

4.3. Program İşlemleri

4.3.1 Ders Programlarının Girilmesi

4.3.2 Sınav Programlarının Girilmesi

4.4. Mazeret Sınav İşlemleri

4.5. Mezuniyet İşlemleri

4.5.1 Mezun Öğrenci Tespiti

4.6. Yazışma İşlemleri

4.6.1 Gelen Yazı İşlemleri

4.6.2 Giden Yazı İşlemleri

4.6.3 Öğrenci Dilekçe İşlemleri

4.7.Burs İşlemleri

4.8. Disiplin Cezası İşlemleri

4.9. Akademik Kadro İşlemleri

4.10. Akademik Personel Yeniden Atama İşlemler

4.10.1 Yrd. Doç. Dr Atama İşlemleri

4.10.2 Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri

4.11. Görevlendirme İşlemleri

4.11.1 2547-31 madde Görevlendirme İşlemleri

4.11.2 2547-40/a madde Görevlendirme İşlemleri
4.11.3 2547-40/d madde Görevlendirme İşlemleri

4.12. İzin İşlemleri

4.13. Haftalık Ders İmza Çizelgesinin Takibi

4.14. Akademik Personele E-Posta Gönderilmesi

5. HALKLA İLİŞKİLER SÜREÇLERİ

5.1. Tercih ve Tanıtım Günleri

5.2.Fakülteye Kayıt Olacak Öğrenciler İçin Promosyon Ürünleri (Çanta, Kalem), Tanıtım

5.3. Broşürü, Öğrenci Bilgilendirme Formu Hazırlanması.

5.4. Oryantasyon Toplantısı

5.5. Öğrenci Kulüplerinin Başvuruları ve Güncellenmesi

5.6. Derslik Kullanımı

5.7. Konferans Salonları Kullanımı

5.8. Öğrenci Kulüpleri Etkinlikleri

5.9. Seminer Dersleri

5.10. Çevre Güzelleştirmesi Amacıyla Belediyelerle Yazışmalar

5.11. Mezuniyet Töreni

6. PERSONEL İŞLERİ SÜREÇLERİ

6.1. Akademik Kadro İşlemleri

6.1.1 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadro Talep İşlemleri

6.1.2 Doçent Kadro Talep İşlemleri

6.2. Akademik Personel Atama İşlemleri

6.2.1 Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İşlemleri

6.2.2 Bölüm Başkanlığı Atama İşlemleri

6.2.3 Anabilim Dalı Başkanlığı Atama İşlemleri

6.3. Fakülte Kuruluna Üye Seçim İşlemleri

6.4. Görevlendirme İşlemleri

6.4.1 2547 Sayılı Kanunun 40/A Maddesi Uyarınca Görevlendirilme İşlemleri

6.4.2 2547 Sayılı Kanunun 38.Maddesi Uyarınca Görevlendirilme İşlemleri

6.5. Akademik ve İdari Personel Terfi İşlemleri

6.6. Kademe İlerleme

6.7. İstifa İşlemleri

6.8. Nakil İşlemleri

6.9. Emeklilik İşlemleri

6.10. Görev Süresi Uzatma

6.11. Hususi Pasaport İşlemleri

7. EVRAK KAYIT BİRİMİ SÜREÇLERİ

7.1. Gelen Evrak

7.1.1 Diploma/Öğrenci belgesi teyidi ile ilgili gelen evrak

7.1.2 Tez Jürisi Görevlendirme İle İlgili Gelen Evrak

7.1.3 Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuru

7.1.4 Soruşturma İle İlgili Gelen Evrak

7.1.5 Profesörlük Başvuruları İle İlgili Gelen Evrak

7.1.6 Öğrencilerin Şikâyet Dilekçesi

7.1.7 Bölümlerden EBYS İle Gelen Evrak

7.1.8 Bölümlerden ÇAP/YAP Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları İle İlgili Gelen Evrak

7.2. Giden Evrak
7.2.1 Kurumdan EBYS Üzerinden Giden Evrak

7.2.2 Kurumdan Posta Yoluyla Giden Evrak

7.3. Resmi Evrakları Mühürleme İşlemleri

7.4. Mali İşler Yazışmaları

7.4.1 Seminer Katılımı Araç Tahsisi

8. BÜTÇE VE MALİ İŞLER SÜREÇLERİ

8.1. Maaş İşlemleri

8.1.1 Memur Maaş İşlemleri

8.1.2 Maaş İade Fark İşlemleri

8.1.3 14 Günlük Memur Maaş Farkı Ödeme İşlemleri

8.1.4 Fazla Mesai Ödeme İşlemleri

8.1.5 Avans Kapama İşlemleri

8.2. Ek Ders İşlemleri

8.2.1 Ek Ders Ödeme İşlemleri

8.2.2 Kadrosuz (31. Madde) Ek Ders Ödeme İşlemleri

8.3. Sınav İşlemleri

8.3.1 Sınav Ödemeleri İşlemleri

8.4. Jüri Ödemeleri İşlemleri

8.5. Taşınır İşlemleri

8.5.1 Satın Alınan Taşınır Kayıt İşlemleri

8.5.2 Doğrudan Temin İşlemleri

8.5.3 Doğrudan Temin Ödeme İşlemleri

8.5.4 Taşınır Devralma İşlemleri

8.5.5 Taşınır Devretme İşlemleri

8.5.6 Taşınırın Personele Çıkış İşlemleri

8.6. Yolluk İşlemleri

8.6.1 Yurtdışı Yolluk İşlemleri

8.6.2 Yurtiçi Yolluk İşlemleri

8.7. Öğrenci Staj Giriş Çıkış İşlemleri

9. TEKNİK DESTEK SÜREÇLERİ

9.1. Tadilat İşleri

9.2. Fotokopi Çoğaltma İşleri

9.3. Malzeme İhtiyaçlarının Belirlenmesi
KISALTMALAR

  1. GİRİŞ

    1. Kitabın Amacı

Süreç Yönetimi El Kitabı’nın amacı; SİÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun, kalite yönetim sisteminin ilgili standartlara uygun olarak oluşturulması, sürekli geliştirmeye istinaden ihtiyaç duyduğu ve uyguladığı tüm süreçleri tanımlamak ve bu süreçlerin birbiri arasındaki etkileşimlerini açıklamaktır.

    1. Kapsam

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri, topluma hizmet faaliyetleri ve idari personelin görev, yetki, sorumluluklarını, kurum içi iletişim faaliyetlerini ve belgeleri kapsamaktadır. Her bir faaliyet içindeki birim personelinin görevleri; detaylı olarak işlem, süreç ve kalite planlarında tanımlanmıştır.

    1. Süreç Yönetim Esasları

Süreç: Kaynakların kullanılmasıyla, girdilerin çıktılara dönüşümünü sağlayan sıralı faaliyetler bütününü ifade eder.

Ana Süreç: Kurumda, müşteri taleplerinden itibaren, ürün ya da hizmet temini faaliyetlerini yürüten ana fonksiyonlardır.

Alt Süreç: Başlaması ve yürütülmesi ana süreçlerin kontrolünde olan, ana süreçlere destek veren süreçlerdir.

Akış Şeması: Süreçleri oluşturan faaliyetlerin sırasını, faaliyetler, belgeler ve bölümler/birimler arası ilişkilerin gösterilebilmesi için kullanılan simgelerdir.

Süreç Sorumlusu: Sürecin başlamasından itibaren bitişine kadar yönetilmesinden, doğru uygulandığının kontrolünden, süreç performans ölçümü için veri toplanmasından, toplanan verilerin analiz edilerek toplantılara getirilmesinden sorumlu kişidir.


SEMBOL

TANIM

ANLAM
BAŞLANGIÇ-BİTİŞ

Sürecin başlangıç ve bitiş noktalarını gösterir
FAALİYET-İŞLEM


Faaliyet yada işlemi gösterir
KARAR


Karar noktasını gösterir
BELGE


İşlemde kullanılan belgeyi gösterir
BEKLEME


Süreçteki beklemeyi yada gecikmeyi gösterirVERİ KAYDI

Bilgisayarın hard diski gibi doğrudan erişilebilen veri ambarını temsil ederALT SÜREÇ

Daha önceden çizilmiş olması gereken akış şemesını gösterirMANUEL GİRDİ

Kullanıcı tarafından manuel olarak sistemde alınacak aksiyon adımlarını anlatırTAŞIMA HAREKET
AKIŞ YÖNÜ


KONTROL-ONAY

Yetkili amir tarafından kontrol edilip onaylanan noktayı ifade eder.DEPOLAMA

Uzun Süreli Depolama
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Kayıt İşlemleri iconDers kayit iŞlemleri

Ders Kayıt İşlemleri iconDers Kayıt İşlemleri

Ders Kayıt İşlemleri iconDers Kayıt İşlemleri

Ders Kayıt İşlemleri iconDers Kayıt, Ekleme ve Çıkarma İşlemleri

Ders Kayıt İşlemleri iconEk yerleşTİrme sonuçlarina göre kayit hakki kazanan adaylarin kayit iŞlemleri

Ders Kayıt İşlemleri iconNot: Konu ile ilgili yeni gelişmeler olması durumunda kayıt tarihleri...

Ders Kayıt İşlemleri iconKullanici kayit iŞlemleri

Ders Kayıt İşlemleri iconE-devlet kapisi kayit iŞlemleri

Ders Kayıt İşlemleri iconFakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri

Ders Kayıt İşlemleri iconOrmandan tahsisli araziler kayıt işlemleri ( Veri Giriş Görevlisi...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev