Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosusayfa1/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9ANKARA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


S.NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

İLK MÜRACAAT YERİ

TAMAMLANMA SÜRESİ

EN UZUN

EN KISA

1

Uygulama Alanı İlanına Yönelik Etüt Çalışmalarının Yapılması

1-Resmi Yazı (Üst Yazı) Aslı / Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri

- veya -

Dilekçe Aslı / Vatandaş, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

Hem Resen Hem Başvuruyla

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

6 Ay

1 Ay

2

Uygulama Alanlarında Tarım Arazisi Nitelikli Taşınmazların Satış, İpotek, Rızai Taksim Gibi Konular İçin Gerekli İzinlerin Verilmesi

1-Resmi Yazı (Üst Yazı)

Diğer Kamu Kurumları

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

7 Gün

1 Saat

3

Tarım Reformu Uygulama Alanı İlan Edilen Sahalarda Toprak Sınıflarının Tespiti Ve Arazi Kullanım Planlamasının Yapılması
Sadece Resen

3 Yıl

6 Ay

4

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesinin Hazırlanması
Sadece Resen

2 Yıl

1 yıl

5

Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesinin Kontrol Edilmesi
Sadece Resen

2 Yıl

2 Yıl

6

Tarım Reformu Uygulama Alanlarındaki Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi

1-Nüfus Cüzdanı / Vatandaş

2-Tapu Kayıt Belgesi / Özel Sektör Diğer Kamu Kurumları Vatandaş

3-Kadastro Haritası Aslı / Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Vatandaş

4-Dilekçe Aslı Özel Sektör, Vatandaş

- veya -

Resmi Yazı (Üst Yazı) Aslı / Diğer Kamu Kurumları

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

45 Gün

15 Gün

7

Tarım Reformu Uygulama Alanlarında Kiralamaya Esas Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Aplikasyonun Yapılması

Bakanlıktan gelen talimat üzerine

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

5 Ay

4 Ay

8

Tarım Reformu Uygulama Alanlarında Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesi Ve Yer Tesliminin Yapılması
Sadece Resen

4 Ay

4 Ay

9

Tarım Reformu Uygulama Alanlarında Kira Bedellerinin Tespiti, Onay Tahakkukunun Verilmesi
Sadece Resen

5 Ay

4 Ay

10

Uygulama Alanlarında Dağıtıma Esas Parsellerden Şahıslar Adına Tapu Tescili Tamamlananların Şahıslara Yer Tesliminin Yapılması

1-Dilekçe Aslı / Vatandaş

Hem Resen Hem Başvuruyla

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

5 Gün

3 Gün

11

Uygulama alanlarında Hazine Arazisi Dağıtım Projesinin Hazırlanması
Sadece Resen

5 Yıl

3 Yıl

12

Uygulama Alanlarında Dağıtıma Esas Parsellerin Şahıslar Adına Tapu Tescilinin Yapılması
Sadece Resen

6 Ay

3 Ay

13

Onaylanmış Parselasyon Planına Göre Hazırlanan Teknik Dosyanın Kontrol Ve Tescili İçin İlgili Kadastro Ve Tapu Müdürlüklerine Gönderilmesi
Sadece Resen

6 Ay

3 Ay

14

Uygulama Alanlarında Dağıtıma Esas Bedel Takdiri Yapılan Parsellerin Mahallinde İlanı ve Hak Sahiplerinin Borçlandırılması
Sadece Resen

2 Ay

2 Ay

15

Uygulama Alanlarında Dağıtıma Esas Parsellerin Bedel Tespiti Yapılması
Sadece Resen

6 Ay

3 Ay

16

Tarım Reformu Uygulama Alanlarında Hazine Arazilerinin Kiralanması
Sadece Resen

30 Gün

15 Gün

17

Uygulama Alanlarında Kesin Hak Sahipliği Listesine Esas İhbar ve İtirazların Alınması

1-Dilekçe

Sadece Başvuruyla

6 Ay

3 Ay

18

Uygulama Alanlarında, Kendilerine Arazi Dağıtımı Yapılan Hak Sahiplerinin Ödemelerinin Takip Edilmesi
Sadece Resen

14 Yıl

14 Yıl

19

Tarım Reformu Uygulama Alanlarında Kiralama İlanı, Geçici ve Kesin Hak sahipliği Listelerinin Tespit Edilerek İlan Edilmesi
Sadece Resen

15 Gün

15 Gün

20

Uygulama Alanlarında Kesin Hak Sahipliği Listeleri Esas Alınarak Dağıtım Parselasyon Planının Hazırlanması Ve Onay Alınması
Sadece Resen

6 Ay

3 Ay

21

Uygulama Alanlarında Dağıtıma Esas Parsellerin Bedel Tespitlerinin Yapılarak Mahallinde İlan Edilmesi
Sadece Resen

3 Ay

3 Ay

22

Uygulama Alanlarında Geçici Hak Sahipliği Listelerinin Hazırlanarak İlanı
Sadece Resen

9 Ay

6 Ay

23

Uygulama Alanlarında Hazine Arazisi Dağıtım İlanının Yapılması
Sadece Resen

2 Ay

2 Ay

24

Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Görüş Verilmesi

1-Resmi Yazı (Üst Yazı) Aslı / Diğer Kamu Kurumları, Mahkemeler

2-Tapu Senedi Örneği (Fotokopisi)

Diğer Kamu Kurumları, Mahkemeler

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

15 Gün

10 Gün

25

Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanım Taleplerinde, Talep Edilen Alanın Etüt Sonucu Tarım Dışı Arazi Olarak Tespit Edilmesi Durumunda Talebin Değerlendirilmesi

1-Resmi Yazı (Üst Yazı) Aslı / Diğer Kamu Kurumları

2-1/5000 Ölçekli Hali hazır Harita Aslı / Diğer Kamu Kurumları

3-Tapu Senedi Aslı / Diğer Kamu Kurumları


Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

15 Gün

10 Gün

26

Tarımsal Amaçlı Yapı Başvurularının Değerlendirilmesi

1-Resmi Yazı (Üst Yazı) Aslı / Diğer Kamu Kurumları

2-Tapu Senedi Örneği (Fotokopisi) / Diğer Kamu Kurumları

3-1/5000 Ölçekli Kadastral Pafta Aslı / Diğer Kamu Kurumları

4-Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi Aslı / Diğer Kamu Kurumları

- veya -

Çiftçi Belgesi Aslı / Diğer Kamu Kurumları

5-Mimari Proje Aslı / Diğer Kamu Kurumları

6-Toprak Koruma Projesi Aslı / Diğer Kamu Kurumları

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

20 Gün

10 Gün

27

Tarım Arazilerinin İzinsiz Doğal Yapısının Bozulmasında Cezai İşlem Uygulanması
Sadece Resen

30 Gün

10 Gün

28

Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı İçin Talep Edilen Alan İle İlgili Hazırlanan Etüt Raporlarının, Toprak Koruma Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi
Sadece Resen

10 Gün

1 Gün

29

Tarım Dışı Arazi Kullanım İzni Talebi Kabul Edilmeyen Başvuru Sahiplerinin Talep İzni Konusunda Yeniden Değerlendirme Taleplerinin Alınarak Değerlendirilmesi

1-Resmi Yazı (Üst Yazı) / Diğer Kamu Kurumları

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

30 Gün

10 Gün

30

Tarım Dışı Arazi Kullanım İzni Olumsuz Verilen Karara Yapılan İtirazların Alınması

1-Resmi Yazı (Üst Yazı) / Diğer Kamu Kurumları

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

5 Gün

2 Gün

31

Tarım Dışı Arazi Kullanım İzni Verilmesi Sürecinde Başvuruların Değerlendirilerek Etüt Raporunun Hazırlanması
Sadece Resen

10 Gün

5 Gün

32

Tarım Dışı Arazi Kullanım İzni Verilmesi Sürecinde Başvuruların Değerlendirilmesi

1-Resmi Yazı (Üst Yazı) Aslı / Diğer Kamu Kurumları

2-Tapu Senedi Fotokopisi / Diğer Kamu Kurumları

3-1/5000 Ölçekli Kadastral Pafta Aslı / Diğer Kamu Kurumları

4- Uydu Görüntüsü / Diğer Kamu Kurumları

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

3 Gün

1 Gün

33

Lisanslı Ve Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali Kurulması Amacıyla Talep Edilen Alana Tarım Dışı Amaçlı Kullanım İzni Verilmesi

1-Resmi Yazı (Üst Yazı) Aslı / Diğer Kamu Kurumları

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2 Ay

1 Ay

34

Lisanslı Ve Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali Kurulması Amacıyla Talep Edilen Alanda Etüt Raporu Hazırlanarak Arazi Sınıf Tespitinin Yapılması

1-1/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita Aslı /

Vatandaş, Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları

2-Dilekçe Aslı / Vatandaş, Özel Sektör

- veya -

Resmi Yazı (Üst Yazı) Aslı / Diğer Kamu Kurumları

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

15 Gün

7 Gün

35

Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Çerçevesinde Ölçüm İstasyonu Kurulması Amacıyla Talep Edilen Alana İzin Verilmesi

1-İlgili Kuruluşlardan Alınacak Proje Bütünlüğünün Bozulup Bozulmadığına Dair Görüş Yazısı Örneği (Fotokopisi) / Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurumları, Birlikler / Odalar

2-Dilekçe Aslı / Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

- veya -

Resmi Yazı (Üst Yazı) Aslı / Diğer Kamu Kurumları

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

30 Gün

10 Gün

36

Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Tarımsal Amaçlı Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları Yetki Belgesinin Onaya Gönderilmesi

1-Resmi Yazı (Üst Yazı) Aslı / Diğer Kamu Kurumları

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

1 Ay

15 Gün

37

Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Tarımsal Amaçlı Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluşu İçin Başvuruların Alınması

1-Ticari Sicil Gazetesi Örneği(Fotokopisi)

Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

2-Dilekçe Aslı / Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

3-Vergi Levhası Örneği (Fotokopisi)

Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları

4-Faaliyet Belgesi Örneği (Fotokopisi)

Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

5-Tapu Senedi Noter Onaylı / Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

6- Laboratuvar Organizasyon Şeması Örneği (Fotokopisi) / Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

7- Atık Bertaraf Sözleşmesi Noter Onaylı / Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

8- Laboratuvar Araç Gereç Listesi Aslı

Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

9- Laboratuvarın Çalışma Konusu ve Yapılacak Analizlerin Listesi, Analiz Yöntemlerinin Türkçe Açıklamasını Gösteren Yazı Aslı / Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

10- Laboratuvarda Yangına Karşı Önlemler Alındığına Dair İtfaiyeden Alınacak Yazı Aslı / Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

11- Zirai Eğitim Belgesi Aslı / Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

12- Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Aslı

Vatandaş, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler / Odalar

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2 Ay

15 Gün
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu iconAnkara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu iconAnkara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu iconAnkara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ doküman kontrolü ve kayit prosedüRÜ

Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu iconGıda, tarım ve hayvancılık alanlarında nitelikli hizmet sunan, bölgesinde lider ve dünyada

Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu iconİl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

Ankara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev