1 High- carbonhydrate diet-induced myocardial remodelling in rats Esma n okatan, Şule Kızıl, Hilal Göktürkkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
ÖZGEÇMİŞ

Düzenlenme Tarihi: 16.06.2016
ADI: HİLAL
SOYADI: GÖKTÜRK

YAZIŞMA ADRESİ: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji- Embriyoloji ABD
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Temel Bilimleri ve Araştırma Laboratuvarları Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı 6000. Cadde Lodumlu Mevkii, (Atatürk Hastanesi Yanı) Bilkent/ Çankaya/Ankara TEL: 0312 324 15 55


YABANCI DİL:
İngilizce (YDS:90 (Güz-2013))
ELEKTRONİK POSTA: gokturkhilal@gmail.com
EĞİTİM:
İlkokul: Seyranbağları İlkokulu-Ankara

Ortaöğretim: Ankara Atatürk Anadolu Lisesi/ Beşevler-ANKARA (1994-2001)

Lisans: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ( Mezuniyet Tarihi: Haziran 2007)

Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji ABD (Temmuz 2009- Temmuz 2012) (Tez Başlığı: Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Beta Blokerlerin Böbrek DokusuÜzerine Etkilerinin Yapısal Düzeyde İncelenmesi)
İŞ DENEYİMİ-Ünvan:
1) Sağlık Bakanlığı- Laçin Sağlık Grup Başkanı( Kasım 2007-Ocak 2009)(Mecburi Hizmet)

2) A.Ü.T.F Histoloji- Embriyoloji AbD- Araştırma Görevlisi( Temmuz 2009- Temmuz2012)
3) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi-Histoloji-Embriyoloji AD-Uzman Doktor (Aralık 2012-2015)

4) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi-Histoloji-Embriyoloji AD-Yardımcı Doçent Doktor (2015-Halen)
Yayınlanan Makaleler:


1) High- carbonhydrate diet-induced myocardial remodelling in rats

Esma N Okatan, Şule Kızıl, Hilal Göktürk, Belgin Can, Belma Turan

Current Research Cardiology Vol:2 No:1 Spring 2015
2) Long-term treatment with a beta-blocker timolol attenuates renal-damage in diabetic rats via enhancing kidney antioxidant-defense system.

Gokturk H, Ulusu NN, Gok M, Tuncay E, Can B, Turan B.

Mol Cell Biochem. 2014 Jun 20 (SCI)

PMID: 24947049 [PubMed - as supplied by publisher]

3) The Histopathological and Ultrastructural Effects of Topical Application of Bacitracin on to the Cerebral Cortex in Rats
Erdal Reşit Yılmaz, Bora Gürer, Hayri Kertmen, Aşkın Esen Hastürk, Oya Evirgen, Nazlı Hayırlı, Hilal Göktürk, Belgin Can, Yusuf Şükrü Çağlar, Zeki Şekerci

Journal of Turkish Neurosurgical Society (SCI-Expanded)(Epub ahead of print)
Date Accepted: Feb 19, 2014 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.10175-13.1

4) Comparison of the effects of systemic sildenafil, tadalafil, and vardenafil treatments on skin flap survival in rats.

Burak Kaya, Cem Çerkez, Servet Elçin Işılgan, Hilal Göktürk, Zeynep Yığman, Savaş Serel, Belgin Can, Hakan Ergün

Journal of plastic surgery and hand surgery, 2015 Feb, (SCI-E), Vol:49, No: 6, sf: 358-362
Yazılan/Çevirilen Kitap ya da KİTAP BÖLÜMLERİ:
1) Essential Biological Psychology, Author: Jim Barnes Publisher: SAGE kitabının 4. Chapter çevirisi,(4.Bölüm: Beyin Gelişimi ve Plastisitesi, Edt: Prof.Dr. Ahmet Altındağ)

ISBN: 978-605-133-850-7, 1. Basımdan Çeviri, Eylül 2014,sayfa: 79-102, Nobel Yayınevi
2)Tıbbi Histoloji-Embriyoloji Uygulama Kılavuzu, Ankara 2014. Edit: Prof.Dr. Canan Akbay,
ISBN: 978-605-4649-54-9, Akademisyen Tıp Kitabevi
ULUSAL-ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN/BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDA YAYINLANMIŞ BİLİMSEL YAYIN/BİLDİRİ/POSTER:
Uluslararası Kongreler:
1) Ultrastructural effects of nicotine exposure on peripheric nevre repair- Oral Presentation (4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy-ISCAA)(Ankara,2012)
2) Morphometric and ultrastructural analysis of corpus luteum granulosa cells after repeated gonadotropin administration –Poster Presentation (4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy-ISCAA)(Ankara,2012)
3) Beta-blocker timolol has important beneficial action on diabetes-induced kidney tissue damage by enhancing the activities of some antioxidant enzymes. – Poster Presentation ( FEBS EMBO PARIS 2014 Conference,)(30 Aug-4 September 2014, France,)
4) An animal study on the effect of geometric shape on healing in cartilage defects.-Oral Presentation (2016 ERC+EPSRC Joint meeting) (25-26 May 2016, Belgium)
Ulusal Kongreler:
1) Nikotin MaruziyetininPeriferik Sinir Onarımı Üzerime Etkisi- Sözlü Sunum (X. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi(17-20 Mayıs 2010-İzmir)
2) İnsan Böbrek Biyopsi Örneklerinde Transmisyon Elektron Mikroskop(TEM) Bulgularının Tanıdaki Yeri ve Önemi: AÜTF Histoloji-Embriyoloji ABD TEM Laboratuvarı Gözlemleri-Poster Sunumu (20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Antalya,2011)
3) Glomerül Hastalıklarının Tanısında Geçirimli (Transmisyon) Elektron Mikroskobunun (TEM) Rolü Ve Önemi -Poster Sunumu (20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Antalya,2011)
4) Periferik Sinir Onarımı Üzerine Nikotin Etkisinin İnce-Yapısal Düzeyde İncelenmesi- Poster Sunumu (21.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Elektron Mikroskopi Kongresi, Mersin,2013)
5) Diyabetes Mellitus Oluşturulmuş Sıçanların Böbrek Dokusuna B-Bloker Etkilerinin İnce-Yapı Düzeyinde İncelenmesi- Poster Sunumu (21.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Elektron MikroskopiKongresi,Mersin,2013)


6) Flep Yaşayabilirliği Üzerine Dimetiloksalilglisin Etkisinin Histolojik Olarak Değerlendirilmesi- Poster Sunumu (21.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Elektron Mikroskopi Kongresi,Mersin,2013))
7) Yüksek Karbonhidrat Diyeti Etkisinin Sıçan Kalbi İnce-Yapı Bulguları İle Gösterilmesi-Poster Sunumu (21.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Elektron Mikroskopi Kongresi,Mersin,2013)

8) Lokal Basitrasin Uygulamasının Rat Serebral Korteksine Etkilerinin Histopatolojik ve İnce Yapı Düzeyinde İncelenmesi- Poster Sunumu (21.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Elektron Mikroskopi Kongresi,Mersin,2013)
9) Pre-Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Kardiyomiyositlerin Işık Mikroskobunda Değerlendirilmesi-Poster sunumu (XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (27-30 Mayıs 2014-Ankara)

10) Deneysel diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Timolol'ün böbrek üzerine etkilerinin ışık mikroskobu ile değerlendirilmesi-Poster sunumu (XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (27-30 Mayıs 2014-Ankara)
11) Sıçan Sırtında Oluşturulan Cilt Flep Modelinde Tadalafil’in Flep Yaşayabilirliği Üzerine Olan Etkisinin Histopatolojik Yönden Değerlendirilmesi-Poster sunumu (XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (27-30 Mayıs 2014-Ankara))
12) Maküler Kornea Distrofisi Tanısında Elektron Mikroskopinin Yeri: Olgu Sunumu-Poster Sunumu -22.Elektron Mikroskopi Kongresi ( 4-6 Eylül 2015, İstanbul) *Poster 1.lik Ödülü
13) Deneysel Kafa Travması Sonrası Sirkümventriküler Organ Kapiller Yapılarının İnce Yapı Düzeyinde İncelenmesi -Poster Sunumu -22.Elektron Mikroskopi Kongresi ( 4-6 Eylül 2015, İstanbul)
14) Çocukluk çağı akut myeloid lösemilerinde kemik iliğinden köken alan mezenkimal stromal hücrelerin biyolojik ve immunolojik özellikleri –Sözlü sunum- 13. Uluslararası Katılımlı Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (30 Nisan-3 Mayıs 2016)
15) Travmaya subfornikal organ penceresinden bakış – Poster sunumu- 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi (26-29 Mayıs 2016)

KATILDIĞI KURSLAR/KONGRELER/SEMPOZYUMLAR:
Kurslar:
1) Deney Hayvanları Kullanımı Eğitim Programı ( 31 Mayıs-08 Haziran 2010-ANKÜSEM)

2) 1.Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Teknikleri Kursu (02-04 Şubat 2011-Denizli)

3) Mikroskobi, Görüntüleme ve Stereoloji Kursu (14- 15 Ocak 2012-Hacettepe Üni.Tıp Fakültesi)

4) 1. Kök Hücre Üretiminde Yeni Teknikler Kursu –TÜBA (25-26 Nisan 2014- Antalya)

5) Biyoistatistik Çözümleme Kursu (26 Mayıs 2014- Hacettepe Üni.Tıp Fakültesi)

6) Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi Kursu: THED-Ankara-2014(30 Mayıs-01 Haziran 2014-Ankara Üniversitesi-TÜBİTAK Kursu)

7) Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Çalıştayı: Klinik Kullanım İçin Kök Hücre (10-12 Eylül 2014- Manisa)

8) 1. Hacettepe Writing Workshop (01-02 October 2014-Ankara)

9) Hücre Ölümüne Biyoinformatik Yaklaşım Kursu (12-13 Şubat 2015,İzmir)

10) Güncel İyi Üretim Uygulamalarında (cGMP) Hücresel Tedavi Ürünleri Kalite standartları Kursu-TÜBA ( 10 Nisan 2015-Antalya)

11) Hematolojik Onkolojide İnovatif Hücresel Tedaviler Kursu-3.Uluslararası Kök Hücre Kursu-TÜBA (19-22 Mayıs 2016, Antalya)

Kongre/Sempozyum:
1) X. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi(17-20 Mayıs 2010-İzmir)

2) I. Kök Hücre Kursu ve V.Kök Hücre Sempozyumu( 25-26 Haziran 2010-TUBA)

3) II: TUBA Kök Hücre Kursu ve VI. Kök Hücre Sempozyumu (25-26 Haziran 2011-Ankara)

4) I. Kök Hücre Öğrenci Sempozyumu (23 Eylül 2011-Ankara)

5) 20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Elektron Mikroskopi Kongresi (25-28 Ekim 2011-Kemer)

6) 1st International Conference/Workshop on Stem Cell Researchand Applications ( October 7-9,2011-Kayseri)

7) XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi ( 16-19 Mayıs 2012-Denizli)

8) 14. Ulusal Anatomi Kongresi (28 Haziran-1Temmuz 2012-Ankara)
9) 4th International Symposium of ClinicalandAppliedAnatomy-ISCAA(28 June- 1 July 2012-Ankara)
10) 21.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Elektron Mikroskopi Kongresi (28-31 Mayıs 2013-Mersin)

11) Multidisipliner Araştırma Günleri (8-9 Mart 2014, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)

12) 5. Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi (25-27 Nisan 2014,Antalya)

13) XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (27-30 Mayıs 2014-Ankara)

14) 6. Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi (09-12 Nisan 2015,Antalya)

15) 22. Elektron Mikroskopi Kongresi (04-06 Eylül 2015, İstanbul)

16) XIII. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (30 Nisan-03 Mayıs 2016, İzmir)
Sertifikalar:

1) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (2010)

2) Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (2016)

3) İş Sağlığı ve İş Yeri Güvenliği Sertifikası (2016)
Görev Aldığı Kurs/ Çalıştay/ Sempozyum/ Kongreler


  • XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (27-30 Mayıs 2014-Ankara) – Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği


Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar


  • Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

(Dernek Yeterlilik Sınavı: BAŞARILI (2015) )
Yürütülen-Tamamlanmış Bilimsel Çalışmalar/PROJELER
1) A.Ü.T.F Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi ABD’ da Arş.Gör.Dr. Volkan Serdar Otrakçı’ nın “Sıçanlarda Dorsal Random Paternli Fleplerde Sistematik Olarak Verilen Dimetiloksalilglisin’in Yaşayabilirlik Üzerine Etkisi” isimli tez çalışmasının histolojik inceleme kısmında araştırıcı (Çalışma tamamlandı.-2010)
2) A.Ü.T.F Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi ABD’ da Arş.Gör.Dr. Sinan Ulusoy’ un “İskemi-Reperfüzyonun ve Canasol Etken Maddeli İlacın Kas Üzerine Etkisi” konulu tez çalışmasının histolojik inceleme kısmında araştırıcı (Çalışma tamamlandı.-2011)
3) A.Ü.T.F Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi ABD’ da Arş.Gör.Dr. Cem Çerkez’in “Sildenafil’ in FlepYaşayabilirliği Üzerine Etkisi” konulu tez çalışmasının histolojik inceleme kısmında araştırıcı (Çalışma tamamlandı.-2012)
4) A.Ü.T.F Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi ABD’ da Uzm. Dr. Burak Kaya’ nın “Çeşitli Vazodilatatör Ajanların Flep Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi” konulu çalışmasının histolojik inceleme kısmında araştırıcı (Çalışma tamamlandı.-2013) (Yayına kabul edildi.-2015)
5) A.Ü.T.F Biyofizik ABD’ da yürütülmekte olan “Metabolik Sendromun sıçanlarda kardiyomiyositler üzerine etkilerinin histolojik ve morfolojik olarak incelenmesi” konulu çalışmasında histolojik inceleme kısmında araştırıcı (Çalışma tamamlandı,yayına kabul edildi-2014,Yayınlandı-2015.)


6) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bilim Dalı ile birlikte yürütülen “Topikal Basitrasin uygulamasının Rat Serebral Korteksi Üzerine Etkilerinin Morfolojik ve Ultrastrüktürel Olarak İncelenmesi” konulu çalışmada araştırıcı (Çalışma yayına kabul edilmiştir.2014)


7) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bilim Dalı ile birlikte yürütülen “Sistemik olarak verilen Etanercept’in, kafa travması oluşturulmuş Sıçan beyinleri üzerine Etkisinin Araştırılması” konulu çalışmada histolojik inceleme kısmında araştırıcı (Çalışma tamamlandı.-2014)


8) A.Ü.T.F Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi ABD’ da Doç. Dr. Savaş Serel’in “Kıkırdak Defektlerinde Geometrik Şeklin İyileşmeye Etkisi” konulu projesinin histolojik inceleme kısmında araştırıcı (Proje tamamlandı.) ((Ankara Üniversitesi BAP Projesi- Bağımsız Proje (SAĞLIK) P.No: 12B3330029)
9) A.Ü.T.F Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi ABD’ da Arş. Gör. Dr. Servet Elçin Işılgan’ın “ Yanık modeli oluşturulmuş sıçanlar üzerinde Vitamin A ve Dermal Roller kullanımının Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi” konulu tez çalışmasının histolojik inceleme kısmında araştırıcı (Çalışma ve tez tamamlandı, yayın aşamasında.).
10) A.Ü.T.F Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi ABD’ da Arş. Gör. Dr.M. Hameed ve Doç. Dr.Savaş Serel’in “Heparin ve Metamizol Sodyum’un Yağ Grefti Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi” konulu araştırma çalışmasında histolojik inceleme kısmında araştırıcı ( Çalışma tamamlandı. Yayın aşamasında.)
11) A.Ü.T.F Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi ABD’ da Arş. Gör. Dr. Bahadır Çelik’ in “Desferroksaminin Yağ Grefti Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi” konulu tez çalışmasında histolojik inceleme kısmında araştırıcı ( Çalışma tamamlandı.)

12) A.Ü.T.F Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi ABD’ da Arş. Gör. Dr. Polat Yiğit’ in “Alıcı Sahanın Hirudin ile Ön hazırlığının Yağ Grefti Yaşayabilirliğine Etkisi: Ratlarda Deneysel Çalışma”
konulu tez çalışmasında histolojik inceleme kısmında araştırıcı ( Çalışma tamamlandı.)
13) Proje Adı: Melatoninin diyabetik kardiyomiyopatideki etkisinin incelenmesi. Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK. Projedeki görevi: Yardımcı Araştırmacı
14) Proje Adı: “P97/VCP(Valosin İçeren Protein) nin ve SVIP (Küçük VCP ile Etkileşen Protein) nin Sertoli Hücre Otofajisi ve Protein Yıkımındaki Rolü” Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK. Projedeki Görevi: Yardımcı Araştırmacı
15) Proje Adı: “Fare Modelinde C-Tipi Natriüretik Peptid’in Osteoartrit Gelişimi Sürecindeki Potansiyel Koruyucu Etkisinin ve Osteoartrit Tedavisindeki Olası Rolünün Histopatolojik Olarak Analizi” Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK(1001) Projedeki Görevi: Yardımcı Araştırmacı
16) Proje Adı: “İnsan testis dokusu tümörlerinde SVIP (Küçük VCP ile etkileşen protein) ve etkileşimde olduğu proteinlerin ekspresyonlarının immunohistokimyasal olarak incelenmesi” Destekleyen Kuruluş: YBÜ BAP Ofisi. Projedeki Görevi: Yürütücü

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 High- carbonhydrate diet-induced myocardial remodelling in rats Esma n okatan, Şule Kızıl, Hilal Göktürk iconDalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl

1 High- carbonhydrate diet-induced myocardial remodelling in rats Esma n okatan, Şule Kızıl, Hilal Göktürk iconHigh-performance liquid chromatography (shimadzu)

1 High- carbonhydrate diet-induced myocardial remodelling in rats Esma n okatan, Şule Kızıl, Hilal Göktürk iconDalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl Olsun artık, dökülen kanlarımın hepsi helâl

1 High- carbonhydrate diet-induced myocardial remodelling in rats Esma n okatan, Şule Kızıl, Hilal Göktürk iconDeveloping Attitude Scale towards Turkish Language and Literature...

1 High- carbonhydrate diet-induced myocardial remodelling in rats Esma n okatan, Şule Kızıl, Hilal Göktürk iconYüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Teknik Şartnamesi ybh (hpc-high...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev