Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktorasayfa1/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


T.C.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU

2015

BİTLİS

ÖNSÖZ


Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanmasında biçim ve içerik bakımından uyulması gereken kuralları düzenlemek ve tezlerin bilimsel sunuş bakımından aynı kalite ve standartlarda olması amaçlanmıştır. Kullanılmakta olan tez yazım kılavuzunun güncellenerek uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar ile eksikliklerin giderilmesi hedeflenmiştir.
Kılavuzun hazırlanmasında Enstitümüz anabilim dalı başkanlıkları ile öğretim üyelerinin görüşleri alınmış ve gelen değişiklik istekleri tarafımızdan değerlendirilerek, kılavuz son haline getirilmiştir.
Kılavuzda yer alan kurallar ve tez yazım standartları yazarlara uygulamada kolaylık sağlaması için Enstitümüz web sayfasına yerleştirilmiştir. Hazırlanan bu kılavuzun tezlerin hazırlanmasında öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize faydalı olacağı düşünülmekte olup, kılavuzun hazırlanmasında emeği geçenler ile önerileri ve eleştirileri ile yol gösteren tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.

Bitlis, Ocak 2015
Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ

Enstitü Müdürü

Tez yazım kılavuzunun hazırlanmasında katkıda bulunanlar

Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ (B.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

Yrd. Doç. Dr. Kubilay TOYRAN (B.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Alper DEMİRCİ (B.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Sultan ŞAHİN BAL (B.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik A.D. Öğretim Üyesi)


Bu kılavuzun hazırlanmasında Kırıkkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri Tez Yazım Kılavuzlarından faydalanılmıştır.

İÇİNDEKİLER DİZİNİÖNSÖZ 2

1. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 5

1.1. Kullanılacak Kâğıdın Özelliği 5

1.2. Yazı Özelliği 5

1.3. Satır Aralıkları ve Boşluklar 6

1.4. Sayfa Düzeni 7

1.5. Yazı Dili 7

1.6. Ortalama 8

1.7. Sayfa Numaraları 8

1.8. Tezin Ciltlenmesi 8

2. BÖLÜMLER 11

3. ÖN SAYFALAR 12

3.1. Tez Ön Kapak ve İç Kapak Sayfası 12

3.2. Onay Sayfası 12

3.3. İthaf Sayfası 15

3.4. Özet Sayfası 17

3.5. Abstract 19

3.6. Teşekkür/Önsöz 21

3.7. İçindekiler Dizini 23

3.8. Şekiller Dizini 25

3.9. Çizelgeler Dizini 27

3.10. Şekiller ve Çizelgeler 29

3.10.1. Şekil ve Çizelgelerin Yerleştirilmesi 29

3.10.2. Şekil ve Çizelge Açıklamaları 29

3.11. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini 31

4. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ 33

4.1. Giriş 33

4.2. Tez Ana Metni 33

4.3. Sonuç ve Öneriler 34

5. KAYNAKLAR 35

5.1. Kaynağın bilimsel periyodik dergi olması halinde 35

5.2. Kaynak kitap ise 36

5.3. Kaynak kitaptan bölüm ise 36

5.4. Kaynak tebliğ ise (Tam metni basılmış olmak kaydıyla) 37

5.5. Kaynak internette (www…...), elektronik kitap ise 37

5.6. Kaynak Tez ise 37

5.7. Kaynak Rapor ise 37

5.8. Atıf Şekilleri 37

6. ALINTILAR 39

7. DİPNOTLAR 40

8. EŞİTLİKLER 41

9. EKLER 42

10. ÖZGEÇMİŞ 43


1. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI1.1. Kullanılacak Kâğıdın ÖzelliğiTez yazımında ve çoğaltılmasında en az 80 gram en çok 100 gramlık, birinci hamur kalitesinde ve A4 boyutunda (21×29,7 cm) beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Yazımda ve çoğaltmada kâğıdın sadece tek yüzü kullanılmalıdır. Çoğaltma yoluyla ile oluşturulan kopyaların orijinal tez kalitesinde olması gerekmektedir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconBitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconBu kılavuz, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconSinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dalları’nda...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconKapsam bu kılavuz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora icon153/1 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Üniversitemiz...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconYÜkseköĞretim kurumlarinda hazirlanan yüksek lisans, doktora, tipta...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora icon“Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconTezli YÜksek lisans/tezsiz yüksek lisans doktora/BÜTÜnleşİk doktora

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconÇukurova üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ’NÜn temmuz / 2015...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev