Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilirsayfa1/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

T.C.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜTEZ YAZIM KILAVUZU

ADIYAMAN, 2018
AMAÇ ve KAPSAM
Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir.

Bu kılavuzun amacı, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE)’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanmasında uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Yüksek lisans tezi ve doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur.

Tezini tamamlayan öğrencinin tez savunma tarihini belirlemeden önce 1 adet ciltlenmemiş tezi ilk kontrolün yapılması Enstitüye vermesi ve kontrol sonucunda tespit edilen hataları gidererek tez savunması için gereken işlemlere başlaması gerekmektedir. Tez savunması sonrasında tezi kabul edilen öğrencinin savunma jürisi tarafından tespit edilen hataların düzeltmesi nedeniyle biçimde bir değişiklik olabileceğinden hareketle tezin ciltlenmesinden önce, öğrencilerin enstitüdeki ilgili personele tezlerini yeniden yazım kurallarına biçimsel kurallara uygunluğunu kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin aldıkları onay sonrasında tezlerini ciltlemeye göndermeleri oluşabilecek sorunların geçmelerine yardım edecektir. Tez sayfalarında grafik, resim, şekil gibi renkli nesnelerin olması durumunda çıktıların da mutlaka renkli olarak alınması gereklidir.

Öğrenciler kılavuzda belirtilen temel kurallara (yazım biçimi, kapak ve ilk bölümden önceki sayfalar ve benzeri gibi bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında özellikle 6. Bölümde yer alan kurallara) uymak koşulu ile kendi anabilim dallarının akademik farklılıklarından gelen çeşitliliği bütünlükten uzaklaşmadan tezlerine uygulayabilirler.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİTEZ ADI BURAYA YAZILACAKTIR


ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI


……………… ANABİLİM DALI

ADIYAMAN, 2018

T.C.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


TEZ ADI BURAYA TÜM HARFLER BÜYÜK OLACAK ŞEKİLDE YAZILMALIAd SOYAD
Yüksek Lisans Tezi
………… Anabilim Dalı
……….. Bilim Dalı (yoksa silinecek)

Bu tez / /2018 tarihinde aşağıdaki jüri üyeleri tarafından oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Ünvanı Adı SOYADI

Danışman

Ünvanı Adı SOYADI Ünvanı Adı SOYADI

Üye Üye
Prof. Dr. Refet KARADAĞ

Enstitü Müdürü

Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki hükümlere tabidir.

ÖZETYüksek Lisans Tezi


TEZ ADI BURAYA TÜM HARFLER BÜYÜK OLACAK ŞEKİLDE YAZILMALIAdı SOYADI
Adıyaman Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

……………… Anabilim Dalı
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Adı SOYADI

Yıl : 2018, Sayfa sayısı: ??
Jüri : Prof. Dr. Adı SOYADI

Doç. Dr. ………………

Yrd. Doç. Dr. …………..
Bu alana tez çalışmasının özeti yazılmalıdır. Özet sayfası bir sayfayı geçmemelidir. Özet metni 1 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

Tez hakkında verilen bilgiler kısa ve net olmalı fakat çalışmanızın tüm aşamalarını ve bilgilerini içermelidir. Bu kısımda herhangi bir yorum yapmayın ve çıkarımda bulunmayın. Kendi yaptığınız ve bitirilmiş bir çalışmanın özeti olması nedeniyle kendi ağzınızdan geçmiş zaman kullanılarak yazılmalıdır.

Savunma Jürisinde yer alarak bilgileri yukarıda verilen üyelerin ünvanları için kısaltmalar Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr. şeklinde olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler ; ile ayrılmalıdır. Anahtar kelimelerin sayısı 5’i geçmemelidir. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük yazılacaktır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir iconBitirme Çalışması Kapak Sayfası (çıktı alırken bu kutucuğu siliniz)

Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir iconEem bitirme Çalışması Kapak Sayfası (çıktı alırken bu kutucuğu siliniz)

Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzunun

Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzunun

Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzunun

Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzunun

Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzunun

Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir iconTez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak,...

Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir iconBu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır

Tez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek tez çalışması için şablon olarak kullanılabilir iconA) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev