Dersin Adıkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Ders
Form IIIa ( Türkçe): DERS BİLGİLERİ

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

(a)

Teori (saat/hafta)

Uygulama

(saat/hafta)

(b)

Laboratuar

(saat/hafta)

Yerel Kredi


AKTS

Bilgi Okuryazarlığı

BBY 155

1


3

5

Önkoşul(lar)-var ise

Yok

Dersin dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu

Dersin amacı


Bu dersin sonunda öğrenci bilgi ihtiyacını tanımlama, bilgi arama, bulma, kullanma ve iletme temel becerilerine sahip olacaktır.

Dersin öğrenme çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci bilgi ihtiyacını tanımlama, bilgi arama, bulma, kullanma ve iletme temel becerilerine sahip olacaktır.

Dersin içeriği

 • Bilgi arama ve bulma: Bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri ve bilgi merkezleri

 • Bilgisayarla bilgi arama teknikleri

 • Bilgi erişim araçları

 • Bilgi kullanma: Bilginin ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi

 • Analiz ve sentez

 • Görsel bilgiyi yorumlama

 • Bilgi sunma/iletme: Yazılı sunum, sözlü sunum ve zaman yönetimi

 • Telif hakkı ve kaynak gösterme

 • Kaynak gösterme yazılımları

 • Internette bilgi sunumu ve paylaşımı
Kaynaklar


 • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association, Sixth Edition. Washington: American Psychological Association.

 • Atkinson, C. (2008). Etkili sunu tasarımı: konu başlıkları sıralamanın ötesinde: bilgilendiren, motive eden ve ilham veren sunular oluşturmak için Microsoft PowerPoint'i kullanmak (Tayfun Evyapan, Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınevi.

 • Ayşan, E. (2009). İnternet desteğinde bilimsel makale ve tez yazımı. İstanbul: Nobel Yayınları

 • Badke, W. B. (2008). Research strategies: Finding your way through the information fog (3rd ed.). New York: iUniverse.

 • Bailey, S. (2006). Academic writing: a handbook for international students. London: Routledge

 • Barzun, J. Ve Graff, H. F. (1992). Modern araştırmacı. Ankara: TÜBİTAK.

 • Cebeci, S. (1997). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri. İstanbul: Alfa

 • Demirel, İ. H., Erol, B. ve Saraç, C. (2011). Akademik yazım ihlalleri. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM

 • Distinguishing Scholarly from Non Scholarly Periodicals: A Checklist of Criteria. http://library.smc.edu/new/research/researchguide/skill20.htm

 • Dodds, J. (2003). The ready reference handbook: writing, revising, editing. New York: Longman

 • Eymen, U. E. Bilimsel bir araştırma nasıl hazırlanır? http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/Arastirma_Odevi_Nasil_Hazirlanir_.pdf

 • HÜBO: Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı. http://hubo.hacettepe.edu.tr/

 • How to Critically Analyze Information Sources. http://library.smc.edu/new/research/researchguide/skill26.htm

 • Köklü, N. (2002). Aşırmayı Önlemek. Türk Psikoloji Dergisi, 17, 49: 93-99.

 • Kurbanoğlu, S. (2002). WWW Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-25 (http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/2002191SerapKurbanoglu.pdf)

 • Kurbanoğlu, S. S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: ÜNAK

 • One minute madness. http://lisresearch.org/conference-2010/about-the-conference/one-minute-madness/

 • Pecha kucha.

http://www.pecha-kucha.org/presentations/

 • Prezi.http://prezi.com/

 • Seyidoğlu, H. (2003). Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı: araştırmacının internet rehberi; sosyal ve beşeri bilimler'de rapor, bitirme ödevi, yüksek lisans ve doktora tezi kılavuzu. İstanbul: Güzem Can Yayınları.

 • Türk Dil Kurumu. (2000). İmla Kılavuzu. Ankara: TDK

 • Uçak, N. Ö. ve Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal. Türk Kütüphaneciliği, 22, 2: 21-38. http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/2070/4100

 • Web page evaulation checklist. http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/evaluation_checklist_2008_spring.pdfÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ / INSTRUCTIONAL METHODS AND TECHNIQUES

Anlatım: Lecture

Gösteri: Demonstration

Tartışma: Discussion

Deney: Experiment

Soru-Yanıt: Question and Answer

Uygulama-Alıştırma: Drill and Practice

Gözlem: Observation

Örnek Olay İncelemesi: Case Study

Alan Gezisi: Field Trip

Sorun/Problem Çözme: Problem Solving

Takım/Grup Çalışması: Team/Group Work

Beyin Fırtınası: Brain Storming

Rol Oynama/Dramatize Etme: Role Play

Proje Tasarımı/Yönetimi: Project Design/Management

Rapor Hazırlama ve/veya Sunma: Preparing and/or Presenting ReportsForm IVa ( Türkçe):HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR

Haftalar

Tartışılacak işlenecek konular

 1. Hafta

Giriş

 1. Hafta

Bilgi arama ve bulma: Bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri ve bilgi merkezleri

 1. Hafta

Bilgi arama ve bulma: Bilgisayarla bilgi arama teknikleri

 1. Hafta

Bilgi arama ve bulma: Bilgi erişim araçları

 1. Hafta

Bilgi arama ve bulma: Bilgi erişim araçları

 1. Hafta

ARA SINAV

 1. Hafta

Bilgi kullanma: Bilginin ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi

 1. Hafta

Bilgi kullanma: Analiz ve sentez

 1. Hafta

Bilgi kullanma: Görsel bilgiyi yorumlama

 1. Hafta

Bilgi sunma/iletme: Yazılı sunum

 1. Hafta

Bilgi sunma/iletme: Sözlü sunum ve zaman yönetimi

 1. Hafta

Bilgi sunma/iletme: Telif hakkı ve kaynak gösterme

 1. Hafta

Bilgi sunma/iletme: Kaynak gösterme yazılımları

 1. Hafta

Bilgi sunma/iletme: Internette bilgi sunumu ve paylaşımı

 1. Hafta

Değerlendirme

 1. Hafta

Genel sınav


Form Va: DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl içi çalışmaları

Sayısı

Katkı Payı %**

Devam (a)LaboratuarUygulamaAlan ÇalışmasıDerse Özgü Staj (Varsa)ÖdevlerSunumProjelerSeminerAra Sınavlar*Genel sınavToplamYarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna KatkısıYarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna KatkısıToplam
*Dersin yapısına uygun olarak sunum, proje, seminer gibi çalışmalar I.arasınav olarak değerlendirme sisteminde kullanılabilir

**Değerlendirme sisteminin katkı oranları hesaplanırken Hacettepe Üniversitesi ilgili yönetmelik maddeleri geçerlidir

Form VIa: AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU

Etkinlikler

Sayısı

Süresi

Toplam İş Yükü

Ders Süresi (X14 )


Laboratuvar


Uygulama


Derse özgü staj (varsa)


Alan Çalışması


Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)


Sunum / Seminer Hazırlama


Proje


Ödevler


Ara sınavlara hazırlanma süresi


Genel sınava hazırlanma süresi


Toplam İş YüküForm VIIa (Türkçe): DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Program yeterlilikleri


Katkı düzeyi*


1

2

3

4

5

PY1
PY2
PY3
PY4
PY5
PY6
PY7
PY8
PY9
PY10
PY11
PY12

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin Adı


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev