ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesisayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖRLERE İLİŞKİN KORUYUCU PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE : 1- Bu teknik şartnamenin konusu; G.L.İ Müdürlüğü açık ocaklarında çalıştırılmakta olan 7820 Marion elektrikli ekskavatör ile 1900 AL P&H, 2300 XP P&H showel elektrikli ekskavatörlerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyodik koruyucu bakımları ve her türlü tamirleri ile bakım operasyonları esnasında çıkan her türlü arızaların tamirleri, dişli, manyetork, filtre v.b. diğer modüler komponentlerin yıkama yağlama tamir, bakım ve temizliklerinin yaptırılmasına ilişkin hizmet alımı işidir.
MADDE : 2- Satın alınacak hizmetin kapsamı;
Kapsama dahil olan Makineler;

7820 Marion Dragline Elektrikli Ekskavatör (40 Yd3) - 1 Adet

2300 XP P&H Showel Elektrikli Ekskavatörler (20 Yd3) - 5 Adet

1900 AL P&H Showel Elektrikli Ekskavatörler (10 Yd3) - 7 Adet

İşletmemiz makine parkına satın alma, diğer işletmelerden nakil veya ihtiyaç fazlası olarak tespit edilmiş olmasına rağmen sonradan tekrar ihtiyaç duyulması v.b gibi durumlarla daha sonra dahil olabilecek elektrikli ekskavatörlerin makine imalatçı bakım katalogları, servis bültenleri ve bakım talimatları doğrultusunda hazırlanan kestirimci bakım yöntemlerinin uygulanması, kontrol ve testlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması hizmetleridir. Koruyucu periyodik bakımlara ilişkin; elektrik, mekanik, elektromekanik, klima, pnömatik, hidrolik, metal işleri, kaynak, yağlama ve temizlik işlerinin ve her türlü arızalarının yapılmasıdır.
MADDE : 3- ÇALIŞACAK PERSONELLERİN ÖZELLİKLERİ
İhale konusu işlerde çalıştırılacak elemanlarda aranılan vasıflar aşağıdaki gibidir.
MÜHENDİS (MEKANİK-ELEKTRİK):

Mekanik birimi için; Makine Mühendisi olmak.

Elektrik birimi için; Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak.


TEKNİKER (MEKANİK-ELEKTRİK) :
Mekanik bölümü için; Meslek Yüksek Okullarının Makine, Otomotiv/Motor, İş Makineleri Bölümü mezunu olmak.

Elektrik bölümü için; Meslek Yüksek Okullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak.
MEKANİK TAMİR VE BAKIMCI :
Aşağıda belirtilen ( 4 madde ) özelliklerden en az birine sahip olması gerekir.

 1. E.M.L. motor, makine, tesviye, iş makineleri bölümlerinin birinden veya Meslek Yüksek Okullarının Makine, Motor, Otomotiv İş Makineleri Bölümü mezunu olmak.

 2. İş makinelerinin tamir bakımı ile ilgili Tamir Bakım ustalık belgesine sahip olmak.

 3. Çıraklık Eğitim Merkezi’nden en az kalfalık seviyesinde motor, makine, iş makineleri bakım onarımcılığı belgelerinden birine sahip olmak.

 4. 13.07.2013 tarih ve 28706 no’lu Resmi Gazetede yayınlanan, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamına uygun ustalık belgesine sahip olmak.

ELEKTRİK TAMİR VE BAKIMCI :
Aşağıda belirtilen ( 4 madde ) özelliklerden en az birine sahip olması gerekir.

 1. E.M.L. elektrik, elektrik-elektronik, bölümlerinin birinden veya Meslek Yüksek Okullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak.

 2. İş makinelerinin tamir bakımı ile ilgili Elektrik Tamir Bakım ustalık belgesine sahip olmak.

 3. Çıraklık Eğitim Merkezi’nden en az kalfalık seviyesinde Elektrik bakım onarımcılığı belgelerinden birine sahip olmak.

 4. 13.07.2013 tarih ve 28706 no’lu Resmi Gazetede yayınlanan, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamına uygun ustalık belgesine sahip olmak


İŞ MAKİNE YAĞCISI :

Aşağıda belirtilen özelliklerden en az birine sahip olması gerekir.

 1. E.M.L. Otomotiv, Motorlu Araçlar Teknolojisi, İş Makineleri, Makine, Torna, Tesviye bölümlerinin birinden mezun olmak.

 2. Yıkama yağlama usta, iş makinesi yağcı ve yağcı usta veya servis elemanı olarak EN AZ 2 YILLIK deneyim sahibi olduğuna ilişkin belgeye sahip olmak.

 3. 13.07.2013 tarih ve 28706 no’lu Resmi Gazetede yayınlanan, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamına uygun ustalık belgesine sahip olmak


KAYNAKÇI :  1. E.M.L. metal işleri, kaynakçılık bölümlerinin birinden mezun olmak.

  2. İş makinelerinin tamir bakımı ile ilgili Kaynakçı Ustalık belgesine sahip olmak.

  3. Çıraklık Eğitim Merkezi’nden en az kalfalık seviyesinde Kaynakçı belgelerinden birine sahip olmak.

  4. 13.07.2013 tarih ve 28706 no’lu Resmi Gazetede yayınlanan, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamına uygun ustalık belgesine sahip olmakMADDE : 4- YETKİLİ PERSONEL BULUNDURMA :
Yüklenici; kendisini temsilen sözleşmenin yürütülmesi, işlerin takibi, kontrolü, iş prevüsü, vardiyaların çalışma organizasyonu, gerekli İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği tedbirlerin alınması ve Kontrol Teşkilatı ile gerekli iletişimi kurabilecek düzeyde iş gününde vardiya II de ( 08:00 – 16:00 ) 1(bir) makine mühendisi ve 1 (bir) elektrik mühendisini işin devamı boyunca iş yerinde bulunduracaktır. 3 (Üç) adet Teknikeri 6 (altı) gün elektrikli ekskavatörler ile ilgili olarak işlerin takibi, kontrolü ve gerekli tedbirlerin alınması için ; işin devamı boyunca iş yerinde bulunduracaktır. Teknikerlerin vardiyeleri işin durumuna göre Kontrol Teşkilatı tarafından belirlenecektir.
MADDE : 5- TEKNİKERİN GÖREVLERİ :
İdarece verilecek (günlük, haftalık, aylık, yıllık) bakım formlarında bildirilen işler için gerekli işçi, araç tertibi ve iş organizasyonunu yaparak;

 1. İş ile ilgili gerekli İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği tedbirleri alma ve kontrollerini yapar.

 2. Yapılan işleri, işe tertipli elemanları Kontrol Teşkilatının tutanakla vereceği ve sayfa numaraları belirlenmiş vardiya defterlerine kaydeder ve imzalar. Makinelerde yapılan işlemler (parça değişimi, tamir işi v.s.) ; bilgisayara kaydeder ve bu bilgileri Kontrol Teşkilatına dijital (elektonik posta v.b.) ortamda iletir.

 3. Bakım formlarını işi yapan elemanlar ile birlikte imzalayarak düzenli bir şekilde Kontrol teşkilatına günlük olarak teslim eder.

 4. İdarece verilen bina ( uygun görülmesi halinde ) , baraka, araç ve gereçlerin kullanılmasından, tertip, düzen ve temizliklerinden sorumludur.

 5. Elektrikli ekskavatörlerin bakımlarında Kontrol Teşkilatının onayı olmadan, sistem değişikliği veya başka makinelerden parça sökerek tamir/bakım yaptıramaz.

 6. Bakımı yapılan makineleri; G.L.İ. yetkililerince (operatörü) çalıştırıldıktan sonra bakım formuyla Kontrol Teşkilatına bildirir.

 7. Bakım formlarını bilgisayara girer.

 8. İş bitiminde çalışma sahasının emniyetini sağlar ve sağlatır.

 9. Kullanılan makine ve teçhizatları yetkisi olmayanların kullanmasını engeller.

10) Görevleri ile ilgili organizasyon şemasındaki amirinin vereceği diğer işleri yapar.
MADDE : 6- MEKANİK TAMİR BAKIMCININ GÖREVLERİ:
1) Tamir veya bakımı yapılacak makinenin, her türlü iş emniyetini alır.(Makinenin durdurulduktan sonra çevre emniyetinin alınması, bom, kepçe, yürüyüş sistemi, şanzıman v.b sistemlerin bakım ve demontajlarında oluşabilecek tehlikelere karşı gerekli emniyet tedbirlerinin alınması v.s.)

2) Amirinden alacağı talimat doğrultusunda her türlü hazırlığı yapar.

3) Bakım formundaki talimatlara göre gerekli bakımları özenle yapar. Formları eksiksiz doldurur ve imzalar.

4) Bakımlarda ilgili makinenin katalog teknik değerlerine bağlı kalarak, makinelerin her türlü bakımlarını yapar. Bakım esnasında görülen her türlü arızaların tamirini yapar ve makineyi faal hale getirerek ilgili kişilere (yüklenici tekniker ve mühendise) bilgi verir. Makinedeki arızayı bakım formuna not eder.

5) İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uyar.

6) Görevleri ile ilgili organizasyon şemasındaki amirinin vereceği diğer işleri yapar.
MADDE : 7 –ELEKTRİK TAMİR BAKIMCININ GÖREVLERİ:


 1. Tamiri veya bakımı yapılacak makinenin, her türlü iş emniyetini alır (motor – generatör grubu, RPC kabini, kontrol kabini, Yüksek Gerilim kabinlerindeki v.b. bakımlarda gerekli emniyet tedbirlerinin alınması).

 2. Amirinden alacağı talimat doğrultusunda her türlü hazırlığı yapar.

 3. Bakım formundaki talimatlara göre gerekli bakımları özenle yapar. Formları eksiksiz doldurur ve imzalar.

 4. Bakımlarda ilgili makinenin katalog teknik değerlerine bağlı kalarak, makinelerin her türlü bakımlarını yapar. Bakım esnasında görülen her türlü arızaların tamirini yapar ve makineyi faal hale getirerek ilgili kişilere (yüklenici tekniker ve mühendise) bilgi verir. Makinedeki arızayı bakım formuna not eder.

 5. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uyar.

 6. Görevleri ile ilgili organizasyon şemasındaki amirinin vereceği diğer işleri yapar..


MADDE : 8 – İŞ MAKİNE YAĞCILARININ GÖREVLERİ:
1) Tamiri veya bakımı ve yağ ikmali yapılacak makinenin, her türlü iş emniyetini alır (yağlama yapılacak şanzuman, yatak, dişli v.b. sistemlerde oluşabilecek tehlikelere karşı gerekli emniyet tedbirlerinin alınması v.b.) .

2) Yağlama ve ikmal işini bakım formundaki talimatlar doğrultusunda özenle yapar.

3) Bakım esnasında makinede görülen arızayı sorumlu nezaretçisine bildirir.

4) İlave yaptığı yağların cins ve miktarını ilgili bakım formlarına işler.

5)Makinelere ikmali yapılacak yağların; atölyeden nakli ve makinelere aktarımını yapar, çıkan boş varillerin atölyeye nakli için nezaretçisine bilgi verir.

6) Makinedeki mevcut yağ miktarının takibini yapar. Eksilen yağların ilavesini yapar.

7) Bakım formundaki talimatlara göre makinede gerekli yağ değişimi, ilavesi v.b. işleri yapar ve forma işler.

8) Makinelerdeki mevcut gresörlüklere uygun gres yağı ile gres basar, arızalı olan gresörlükleri değiştirir ve yağ basar.

9) Makinedeki mevcut kompresörlerin hava tanklarındaki su, pislik-tortuyu boşaltır.

10) Bakımdaki makineden sökülen parçaların ( manyetork, fanlar, filtreler, dişliler v.b. parçalar) temizliğini yapar.

11) Dragline elektrikli ekskavatörlerde prevülü olan personel; makinenin yağlama bakımı, günlük bakım ve makine temizliğini yapar.

12) Bakımı yapılan makinenin temizliğini yapar.

13) Bakımı yapılan makinelerin son kontrollerini yaptıktan sonra faal olup olmadığını Kontrol Teşkilatına bildirir.

14) İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uyar.

15) Görevleri ile ilgili organizasyon şemasındaki amirinin vereceği diğer işleri yapar.
MADDE : 9 – KAYNAKÇININ GÖREVLERİ: 1. Tamiri veya bakımı yapılacak makinenin, her türlü iş emniyetini alır.(Makinenin durdurulduktan sonra çevre emniyetinin alınması, bom, kepçe, yürüyüş sistemi, şanzıman v.b sistemlerin bakım ve demontajlarında oluşabilecek tehlikelere karşı gerekli emniyet tedbirlerinin alınması v.s.)

 2. Amirinden alacağı talimat doğrultusunda her türlü hazırlığı yapar.

 3. Bakım formundaki talimatlara göre gerekli bakımları özenle yapar. Formları eksiksiz doldurur ve imzalar.

 4. Bakımlarda ilgili makinenin katalog teknik değerlerine bağlı kalarak, makinelerin her türlü bakımlarını yapar. Bakım esnasında görülen her türlü arızaların tamirini yapar ve makineyi faal hale getirerek ilgili kişilere (yüklenici tekniker ve mühendise) bilgi verir. Makinedeki arızayı bakım formuna not eder.

 5. Her türlü metalik malzemenin elektrik ark kaynağı, gaz altı kaynağı, oksijen kaynağı ve TIG kaynağı ile birleştirilmesi işlemini yapar.

 6. Her türlü metalik malzemenin kesme işlemini yapar.

 7. Birleştirilecek parçaların kaynağa hazırlanması işlemlerini (kesme, çapak temizleme, kaynak ağzı açma ve malzemelerin kaynak yapılacak yere taşınması gibi ) yapar.

 8. Kaynak ile ilgili makineleri, elektrot, oksijen tüpü, asetilen tüpü, karışım gaz tüplerinin boşları ile dolularının değiştirilmesi ve bunların uygun araçlara yüklenmesi ve boşaltılması, kaynakla ilgili sac malzemeleri, boruları ve profilleri işin yapılacağı yere uygun şekilde naklini yapar.

 9. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uyar.

10) Görevleri ile ilgili organizasyon şemasındaki amirinin vereceği diğer işleri yapar.
MADDE: 10 – HİZMETE İLİŞKİN İŞ TANIMLARI VE TEKNİK KRİTERLER
Hizmetin ifasına ilişkin iş tanımları ana başlıklar altında aşağıda belirlenmiştir

 1. Günlük Bakımlar; makinelerin çalışmalarına engel olmayacak şekilde ve idarenin uygun göreceği zamanlarda yapılır. Günlük Bakımlarda;

 • Elektrik sistemleri ve kontrol panosu izlenmesi.

 • Titreşim, ses ve ısı kontrollerinin yapılması.

 • Hidrolik ve pnömatik sistemleri ayarlarının kontrol edilmesi.

 • Makine halat sistemlerinin ( Kepçe kapak, Hoist, Drag, Bom askı v.s.) kontrol edilmesi.

 • Kepçe, lip, tırnaklar, aşınma plakaları kontrol edilmesi.

 • Kepçe kapak, kol ve mafsalları ile yatakların yağlanması, gerekli yerlere yağ basılması.

 • Yürüyüş sisteminin; palet pabuçları, ek pimleri, cer, istikamet tekerlerinin gözle kontrolü.

 • Kabin kontrol panosunun kontrolü.

 • İkaz panosunun kontrol edilmesi.

 • Makinelerin ve makine parçalarının her türlü temizliğinin yapılması.

 • Operatör mahallinin genel kontrolü, temizliği ve varsa operatörün şikayetlerinin alınması.
 1. Haftalık Bakımlar; makinelerin hafta tatili günleri, başka nedenlerle duruş yapılan zamanlarda ve idarenin uygun göreceği zamanlarda yapılır. Haftalık Bakımlarda;

 • Günlük bakımlarda yapılan bakımlar tekrarlanır.

 • Elektrik sistemlerinin genel kontrolü.

 • Dahili ve harici aydınlatma, projektörler, ikaz sistemlerinin test ve kontrolleri.

 • Yüksek gerilim kabini, genel temizlik ve kontrolü.

 • RPC ve Şalter kabinleri, genel temizlik ve kontrol edilmesi.

 • Motor- Generatörlerin ses, ısı, titreşim ölçümleri yapılarak şasi bağlantı ve kavramaların kontrolü.

 • Transformatörlerde; bağlantı ve uçların genel kontrolü.

 • Bütün sistemlerdeki fren kontrolü ve ayarlanması.

 • Hidrolik, pnömatik, mekanik ve elektromekanik devre elemanlarının kontrolü.

 • Yağlama sistemi ayarlarının yapılması.

 • Kompresörlerin bakım ve ayarlarının yapılması.

 • Bakım sırasında tespit edilen arızalar giderilerek makine faal olarak servise verilir.

 • Klima sistemlerinin kontrol, bakım ve tamir işlerinin yapılması 1. Aylık Bakımlar; idarenin belirlediği bakım periyodunda veya hafta tatili ile birlikte Kontrol Teşkilatınca verilecek ilave gün veya bir günden fazla duruş zamanlarında ve idarenin uygun göreceği zamanlarda yapılır. Aylık Bakımlarda;

 • Makine kazı aynasında emniyetli bir mesafeye çekilir.

 • Haftalık bakımlarda yapılan işlemler tekrarlanır.

 • Genel şasi bakımı; alt tub, üst platform, destek kolon ve kirişleri, kaporta, makine dairesi genel kontrolden geçirilir. Makine komple temizlenir. Gerekli kaynak tamir ve bakımları yapılır.

 • Hidrolik sistem (yağlama sistemi) ve pnömatik sistem bakımı; yağlama pompaları, periyot ayarları, yağ dolaşım tesisatı (borular ve hortumlar), yağlama enjektörleri kontrol edilir. Kaçaklar ve benzeri olumsuzluklar giderilir, ayarları yapılarak test edilir.

 • Makinenin enerji besleme ve elektrik tesisatının bakımı; yüksek gerilim kabinleri, 2300 XP elektrikli ekskavatörlerde RPC kabini, transformatörler ve diğer bağımsız ünitelerin temizlik, gözle genel kontrol, izolasyon, ısı, gerilim, titreşim, ses gibi ölçümler yapılarak test edilir. Gerekli ayarlamalar yapılır. Yüklü-yüksüz giriş çıkış değerleri kontrol edilir. Koruma devreleri test edilir.

 • Kabin kontrol panosu, ikaz panoları ve genel aydınlatma donanımı kontrol edilerek varsa eksiklikler tamamlanır.

 • Yürüyüş (propel) Sistemi;

Motor-generatörlerin ses, ısı, titreşim, akım, gerilim ölçümleri yapılarak test edilir. Gerekli temizlik ve ayarlar yapılır. Ayak ve şanzıman bağlantısı, kaplin ayarları kontrol edilir ve ayarlanır. Yürüyüş şanzımanı, cer kompartımanı, son tahrik mekanizmaları, cer dişlileri, istikamet tekerleri, palet zinciri, palet pabuçları komple kontrol edilir. Güç aktarma organlarının ses, ısı ve titreşimleri ile yağ seviye ve yağlama performansları kontrol edilir. Yürüyüş takımlarının gergi sistemi, uzama veya aşınma tespitleri yapılır. Fren sistemi kontrol edilerek ayarları yapılır. Sistemdeki bütün bağlantı cıvataları uygun torklarda sıkılır.

 • Kaldırma (hoist) Sistemi;

Motor-generatörlerin ses, ısı, titreşim, akım, gerilim ölçümleri yapılarak test edilir. Gerekli temizlik ve ayarlar yapılır. Ayak ve şanzıman bağlantısı, kaplin ayarları kontrol edilir ve ayarlanır. Şanzıman, kaplin ve kavramalar, tambur ve şaftlar, halat donanımı, bum, istikamet makaraları, bum askı sistemleri halatları komple kontrol edilir. Güç aktarma organlarının ses, ısı ve titreşimleri ile yağ seviye ve yağlama performansları kontrol edilir. Fren sistemi kontrol edilerek ayarları yapılır. Sistemdeki bütün bağlantı cıvataları uygun torklarda sıkılır.

 • Dönüş (Swing) Sistemi;

Motor-generatörlerin ses, ısı, titreşim, akım, gerilim ölçümleri yapılarak test edilir. Gerekli temizlik ve ayarlar yapılır. Ayak ve şanzıman bağlantısı, kaplin ayarları kontrol edilir ve ayarlanır. Swing şanzımanları, kavrama ve kaplinler, şanzıman dikey şaft, pinyon dişliler, swing harman dişlisi, alt ve üst platform dönüş rayları ve dönüş makaraları komple kontrol edilir. Swing dişlisi ve pinyon dişlilerin kavrama ve diş yüzeyleri kontrol edilir ve yüzeylerde gerekli film oluşumu test edilir. Alt tub göbek denge pimi yatağı kontrol edilir. Güç aktarma organlarının ses, ısı ve titreşimleri ile yağ seviye ve yağlama performansları kontrol edilir. Fren sistemi kontrol edilerek ayarları yapılır. Sistemdeki bütün bağlantı cıvataları uygun torklarda sıkılır.

 • Kazı (Crowd) Sistemi;

Motor-generatörlerin ses, ısı, titreşim, akım, gerilim ölçümleri yapılarak test edilir. Gerekli temizlik ve ayarlar yapılır. Ayak ve şanzıman bağlantısı, kaplin ayarları kontrol edilir ve ayarlanır. Kramayer sistemi, ayna mahruti (sonsuz vida vorm dişli) ayarları kontrol edilir. Kepçe lipi, tırnakları, aşınma plakaları, bütün mafsallar, yataklar ve pimler kontrol edilir ve gerekli onarımlar yapılır. Fren sistemi ve limit switchler kontrol edilerek ayarları yapılır. Sistemdeki bütün bağlantı cıvataları uygun torklarda sıkılır.

 • Bakım sırasında tespit edilen arızalar giderilerek makine faal olarak servise verilir.

 • Son kontrol ve performans testleri yapılarak makine servise verilir.  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesi iconAĞir kamyonlar, İŞ makineleri ve hafif vasitalara iLİŞKİn koruyucu...

ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesi iconDOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi

ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesi icon7 adet Telefon santralinin 1 yıl boyunca periyodik bakım, onarım...

ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesi iconElektriKLİ mobil lift sistemi tekniK Şartnamesi

ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesi iconAsansöR İŞletme, bakim ve periyodik kontrol yönetmeliĞİ

ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesi iconAsansöR İŞletme, bakim ve periyodik kontrol yönetmeliĞİ

ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesi iconYOĞun bakim ventilatöRÜ tekniK Şartnamesi

ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesi iconAsansör peryodik bakim tekniK Şartnamesi

ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesi iconYOĞun bakim hastabaşi moniTÖr tekniK Şartnamesi

ElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim hizmetleri tekniK Şartnamesi iconMakine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev