İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜsayfa1/7
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7
TEKİRDAĞ

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TSE ISO EN 9001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KALİTE EL KİTABIYÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.02.2018

İÇİNDEKİLER

SIRA NO

BÖLÜM

KONU

STANDART MADDE NO

1

0

Giriş

-

2

0.1

Önsöz

-

3

0.2

Tekirdağ GTHİM Tanıtımı

-

4

0.3

Tekirdağ GTHİM Tanıtımı

-

5

1

Kapsam

-

6

2

Atıf Yapılan Standartlar

-

7

3

Terimler, Tarifler, Kısaltmalar

-

8

4

Kuruluşun Bağlamı

4

9

4

Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması

4.1

10

4

İç Hususlar

4.1.1

11

4

Dış Hususlar

4.1.2

12

4

İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri

4.2

13

4

KYS Kapsamı

4.3

14

4

KYS ve Süreçleri

4.4

15

5

Liderlik

5

16

5

Liderlik ve Taahhüt

5.1

17

5

Genel

5.1.1

18

5

Müşteri Odaklılık

5.1.2

19

5

Kalite Politikasının Oluşturulması

5.2.1

20

5

Kalite Politikasının Duyurulması

5.2.2

21

5

Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar

5.3

22

6

Planlama

6

23

6

Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.1

24

6

Kalite Hedefleri ve Planlama

6.2

25

6

Değişikliklerin Planlanması

6.3

26

7

Destek

7

27

7

Kaynaklar

7.1.1

28

7

Kişiler

7.1.2

29

7

Altyapı

7.1.3

30

7

Süreç İşletimi İçin Ortam

7.1.4

31

7

İzleme ve Ölçme Kaynakları

7.1.5

32

7

Genel

7.1.5.1

33

7

Ölçüm İzlenebilirliği

7.1.5.2

34

7

Kurumsal Bilgi

7.1.6

35

7

Yetkinlik

7.2

36

7

Farkındalık

7.3

37

7

İletişim

7.4

38

7

Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1

39

7

Oluşturma ve Güncelleme

7.5.2

40

7

Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü

7.5.3

41

8

Operasyon

8

42

8

Operasyonel Planlama ve Kontrol

8.1

43

8

Ürün ve Hizmet İçin Şartlar

8.2

44

8

Müşteri ve İletişim

8.2.1

45

8

Ürün ve Hizmete Bağlı Şartların Tayini

8.2.2

46

8

Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Gözden Geçirilmesi

8.2.3

47

8

Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Değişmesi

8.2.4

48

8

Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün, Hizmet ve Süreçlerin Kontrolü

8.4.1

49

8

Kontrolün Tipi ve Boyutu

8.4.2

50

8

Dış Tedarikçi İçin Bilgi

8.4.3

51

8

Üretim ve Hizmet Sunumu

8.5

52

8

Hizmet Sağlamanın Kontrolü

8.5.1

53

8

Tanımlama ve İzlenebilirlik

8.5.2

54

8

Tedarikçi ve Müşteri Mülkiyeti

8.5.3

55

8

Muhafaza

8.5.4

56

8

Ürün ve Hizmet Sunumundaki Değişiklikler

8.5.6

57

8

Hizmetlerin Sunumu

8.6

58

8

Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü

8.7

59

9

Performans Değerlendirme

9

60

9

İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

9.1

61

9

Genel

9.1.1

62

9

Müşteri Memnuniyeti

9.1.2

63

9

Analiz ve Değerlendirme

9.1.3

64

9

İç Tetkik

9.2

65

9

Yönetimin Gözden Geçirmesi

9.3

66

9

Genel

9.3.1

67

9

Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri

9.3.2

68

9

Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları

9.3.3

69

10

İyileştirme

10

70

10

Genel

10.1

71

10

Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

10.2

72

10

Sürekli İyileştirme

10.3

73

Ek-1

Süreç Etkileşim Tablosu
74

Ek-2

Güncel Doküman Listesi
75

Ek-3

Değişiklikler Formu
76

Ek-4

Prosedür Listesi
77

Ek-5

Form Listesi
78

Ek-6

Dış Kaynaklı Dokümanlar
0.GİRİŞ

0.1 ÖNSÖZ

Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kalite El Kitabı (KEK), Kurumun ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak işleyişini açıklamaktadır.

Sistem, yasal kısıtlar çerçevesinde hizmetlerin istenilen kalitede vatandaş ve hizmet alanın beklenti ve şartlarına uygun olarak verilebilmesi ve her bir hizmetin başlangıç noktasından hizmet alana teslimine kadar geçen süreci kontrol altında tutarak, istenilen kalitenin sürekli olarak muhafaza edilmesini ve iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Kalite El Kitabı, kurumun tüm birimlerinde kalite anlayışının gelişmesine, sistemin güçlenmesine, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının çalışanlar tarafından benimsenmesine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Tekirdağ İl Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi (KYS), vatandaş ve çalışan memnuniyetini, ihtiyaçları ve beklentileri, kurumsal çevredeki değişiklikleri veya çevreden kaynaklanacak riskleri, özel hedefleri, sunulan ürünleri, çalışılan süreçleri ile kuruluşun büyüklüğü ve yapısıyla ilgili bilgileri izlemekte ve değerlendirmektedir. Bu amaçla bilgi ve verilerin elde edilmesi, elde edilen bilgi ve verilerin kullanımı için gerekli yöntemleri de belirlemiştir.

Tekirdağ İl Müdürlüğü olarak belirlediğimiz kalite politikamızı benimseyeceğimizi, buna ulaşmamızı destekleyecek olan hedeflere ulaşmayı, kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin işleyişini, sürekliliğini, standartlara ve kurumumuzun yapısına uygun olarak gelişimini sağlayacağımızı ve tüm bunlar için gerekli olan kaynakları ayıracağımızı taahhüt ediyoruz.

TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconBartin gida tarim ve hayvancilik IL müDÜRLÜĞÜ/koordinasyon ve tarimsal veriler şube müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconIsparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconBurdur IL gida,tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev