1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz)sayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3HAVAALANI SERTİFİKALANDIRMA KONTROL FORMU


İlk sütunda yazılı hususlar sağlanmışsa ikinci sütundaki küçük kutulara () işareti koyunuz.


1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz)

Açıklamalar

HAVA ALANI SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU (EK-4)

2) Form eksiksiz biçimde doldurulup imzalanarak teslim edilmiş mi?

3) Formun 3’üncü bölümünde “Başvuru Sahibi Hava Alanı Sahasının Mal Sahibi Midir?” sorusuna verilen yanıt “Evet” ise (a) ve (b)’de istenen bilgiler form ile birlikte teslim edilmiş mi?Hayır işaretlenmiştir.


HAVA ALANI KILAVUZU

4) Hava alanı kılavuzu iki nüsha olarak gönderilmiş mi?

5) Hava alanı kılavuzu ileride yapılacak olası değişiklikler için uygun formatta mı?

Genel Bilgiler


6) Kılavuzun kapsam ve amacı

7) Ulusal mevzuatta yer aldığı üzere, hava alanı sertifikası ve kılavuz için hukuki dayanaklar (2920 Sayılı TSHK, SHY-14A, ICAO EK-2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 17 ve bu eklere ait ilgili manualler ile ECAC Doküman 30)

8) Hava alanı kullanım koşulları - hava alanının her zaman uçak iniş ve kalkışlarına hizmet için açık olduğu zamanlarda ayrımsız herkes için eşit şart ve koşullarda açık olacağına dair beyan

9) Son havacılık bilgileri ve bunların yayımlanmasına ilişkin prosedürler

10) Uçak bilgileri kayıt sistemi

11) Hava alanı işletmecisinin yükümlülükleri (İşletme faaliyetlerini dokümanlar çerçevesinde yapacağını belirtmeli)

Hava Alanı Sahasının Özellikleri

12) Özellikle rüzgar yönü göstergelerinin yerini belirten, hava alanı operasyonuna ait ana hava alanı tesislerinin yer aldığı hava alanı planı

13) Hava alanı sınırlarını gösteren hava alanı planı

14) Hava alanının en yakın şehir veya başka yerleşim yerlerinden olan uzaklığı ile hava alanı sınırları dışında bulunan ancak hava alanına ait tesisler ve ekipmanın yeri

Aşağıdakilere ilişkin mülkiyet bilgileri (Madde 15-16)

15) Hava alanı sahası

16) Mülkiyet belgelerinde hava alanı sınırları belirtilmemişse hava alanının kurulu bulunduğu mülkiyetin tapu bilgileri, hava alanı sınırları ile konumunu gösteren plan

Havacılık Bilgi Servisine Rapor Edilmesi Gereken Hava Alanı Özellikleri
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz) iconHavaalanı İşletme Ruhsatı Başvuru Formu

1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz) iconHeliport iŞletme ruhsati temdiDİ İÇİn başvuru formu

1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz) iconHeliport iŞletme ruhsati verilmesi Öncesi kontrol formu

1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz) icon3 Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz...

1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz) icon1. Programın adını belirtiniz

1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz) icon1 Çalışma izni ve gıda sicili alınmış mıdır ? 2

1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz) iconSihhi İŞyeri AÇma ve çalişma ruhsati

1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz) iconİŞ yeri AÇma ve çalişma ruhsati iÇİn gerekli belgeler

1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz) icon1.İŞLetme ve iŞletme yönetiMİ

1) İşletme Ruhsatı alınmış mı? (Aynı anda başvuru yapılmışsa belirtiniz) iconİşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır....


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev