Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip edinizkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Sınav


RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ÖZEL YETENEK SINAVI

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İNTERNET üzerinden takip ediniz.

2015 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında sizleri daha çok bilgilendirmek ve sınava daha iyi hazırlanabilmeniz için düzenlenen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Başvuru Belgesinin kimlik bilgilerine ilişkin kısımlarını doğru ve tutarlı olarak doldurunuz. Başvuru Belgenizi Gazi Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları Başvuru Bürosuna teslim ediniz. Bu sırada Özel Yetenek Sınav Giriş Belgenizi imzalatarak geri almayı unutmayınız.

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında sınava girecek adaylar:

16 Temmuz 2015 gününden itibaren www.gazi.edu.trweb adresinden Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ve ilgili birimlerin panolarından T.C. Kimlik Numarası ile öğrenebileceği sınav günü, yeri ve saatinde sınava girmek zorundadır. Aksi takdirde aday sınav hakkını kaybedecektir. Mazeretler geçerli değildir.

Adaylar sınav süresince Sınava Giriş Belgesi, Sınav Kimlik Kartı (sınav sırasında verilecektir) ile birlikte fotoğraflı özel kimlik belgelerini de yanlarında taşımak zorundadırlar. Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport bu belgeler dışındaki belgeler kabul edilmeyecek ve adaylar sınava alınmayacaklardır) olmayan ve sınav kimlik kartlarını kaybeden adaylar sınavlara alınmazlar. Her sınav öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır. Sınav kimlik kartları sınav bitiminde adaylardan geri alınacaktır. Kimlik kartını iade etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların kayıt sırasında kodladıkları bilgileri T.C. Kimlik numaralarını kullanarak www.gazi.edu.trinternet adresinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinde düzeltme yapacak adaylar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na 21 Temmuz 2015 Salı günü saat 13.00'e kadar müracaat edeceklerdir. Sistemdeki bilgilerinde yanlışlık olup da gerekli düzeltmeyi yaptırmayan adayların değerlendirme işlemleri sistemdeki bilgiler doğrultusunda yapılacaktır. Adayın ön kayıt esnasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt sırasında teslim ettiği bilgi ve belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavı kazanmış olsa dahi sınavı iptal edilecektir.

Adayların sınav sırasında ve ara (ihtiyaç-dinlenme) süresinde başka adayın çalışmalarına müdahalede bulunması, yorum yapması yasaktır.

Cep telefonu yanında olan aday sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi: (9-10)-(13-14) Temmuz 2015
(Hafta İçi) Saat 9.00-12.30 / 13.30-17.00
Başvuru Yeri: Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Teknikokullar-ANKARA,

B Blok Öğrenci Yemek Salonu.

Başvuru Belgesinin Alınması: Sınava başvurmak isteyen adaylar 9-10 Temmuz 2015/13-14 Temmuz 2015 tarihlerini kapsayan başvuru süresi içinde başvuru kılavuzlarını, Gazi Üniversitesi Başvuru Bürosundan temin edebileceklerdir. Başvurular şahsen yapılacaktır.

Başvuru Formu: Adaylar Kendilerine verilecek olan formları eksiksiz dolduracak ve istenilen belgeleri tamamlayarak başvuruda bulunabileceklerdir. . Başvurular şahsen yapılacaktır. Noter vekaleti ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Kartı Formu: İstenilen Kimlik bilgileri nüfus cüzdanına uygun olarak büyük harflerle okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Başvuru belgesinin geçerli sayılabilmesi için bu belgenin, ilgili aday tarafından imzalanmış olması zorunludur. Sınav sonrası kayıt ve denetim işlemlerinde imza büyük önem taşıdığından buraya atılacak imzanın her zaman kullanılan ve değişmeyen nitelikteki tek imza olmasına dikkat edilmelidir. İmzalanmamış belgeler işleme konulmayacaktır.

Başvuru Belgesinin Teslimi: Adayların doldurdukları başvuru belgelerini Başvuru Bürosuna 14 Temmuz 2015 günü saat 17.00'ye kadar teslim etmeleri ve oradan imzalanmış Sınav Giriş Belgesini almaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesi, Başvuru Belgesini teslim edeceğiniz Başvuru Bürosu yetkilisi tarafından imzalanarak size geri verilecektir. Bu belgeyi geri almayı unutmayınız. Süresi içinde olsa bile posta ile gönderilen başvuru belgeleri işleme konulmayacaktır.

TEMEL İLKE VE KURALLAR

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı için Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi’ne Özel Yetenek (Resim) sınavıyla alınacak öğrencilerin sınavları 23 Temmuz 2015 Salı günü saat 09.00’ da, Gazi Eğitim Fakültesi dersliklerinde veya müracaat sayısına göre ilgili birim tarafından belirlenen diğer yerlerde, tek oturumda iki basamaklı sınav (desen ve imgesel tasarım) şeklinde yapılacaktır.

Adaylar Gazi Eğitim Fakültesi'nin Resim-İş öğretmenliği programını tercih edebileceklerdir.

PROGRAM ADI

KONTENJAN

YABANCI UYRUKLU

Resim-İş Eğitimi

70

3Gazi Eğitim Fakültesi programlarına başvurabilmek için gereken en az YGS puanları


Program Adı

YGS En az Puan(alan/alandışı)

Resim-İş Eğitimi

250

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

SINAV

Sınav, Canlı Modelden Desen Çalışması, İmgesel Tasarım Çalışması olmak üzere 2 (iki) basamaktan oluşmaktadır. Adayların sınavı, tek oturumda iki basamak şeklinde yapılacaktır. Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Mazeretler geçerli değildir.

Adaylara çalışmalarını yapmak üzere resim kâğıdı sınav görevlilerince dağıtılacaktır. Adayların sınav sırasında yanlarında getirecekleri gereçler bu kılavuzda ayrıca belirtilmiştir. Adaylar resim kâğıtlarının üzerinde bulunan bilgileri eksiksiz olarak tükenmez kalem ile dolduracak ve imza için ayrılan yeri imzalayacaklardır.

Sınavın Uygulanması:

  1. Canlı Modelden Desen Çalışması:

Sınavın bu bölümünde adaylar canlı bir modelin desenini kendilerine verilen resim kağıdına çizeceklerdir. Çalışma, dinlenme araları dahil 90 dakika sürecek, her 30 dakikada bir modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir.

  1. İmgesel Tasarım Çalışması:

Adaylar, birinci bölüm çalışmasının sonunda 10 dakika dinlendikten sonra, yine aynı yerde, sınavın İmgesel Tasarım Çalışması Bölümüne alınacaklardır. Bu bölümde adaylar İmgesel Tasarım konusunu kendilerine verilecek yeni resim kâğıdı üzerine çizeceklerdir. Bu çalışma için de adaylara 90 dakika süre verilecektir.

Sınav süresince veya verilen aralarda Sınav yapılan bina dışına çıkan adayın sınavı iptal edilecektir.

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME

Değerlendirme, Canlı Modelden Desen Çalışması, İmgesel Tasarım Çalışmasından alınan puanlar ile YGS puanı ve Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarından elde edilecektir.

Adayların yaptıkları çalışmalar, 5’er jüri üyesinden oluşan Canlı Modelden Desen ve İmgesel Tasarım Çalışması komisyonları tarafından birbirinden bağımsız olarak değerlendirecek ve her çalışma için 100 üzerinden puan verilecektir. Canlı modelden desen ve imgesel tasarım çalışması bölümünden, her birinden bir adaya 5 jüri üyesi tarafından verilen puanların ortalaması alınacak ve bu ortalama adayın o bölümdeki puanını oluşturacaktır. Canlı modelden desen çalışması puanının %50'si ve İmgesel Tasarım Çalışması puanının %50'sinin, toplamı 49,5 puanın aşağısı olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

YGS Puanı: 2015 yılında YGS sınavında adayların YGS puanlarının en büyüğü adayın YGS puanı olarak işlem görecektir.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): ÖSYM tarafından belirlenmiştir.

ÖZEL YETENEK SINAV PUAN (ÖYSP) DAĞILIMI

Canlı Modelden Desen Çalışması

İmgesel Tasarım Çalışması

Toplam

ÖYSP

%50

%50

100Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) = Canlı Modelden Desen Çalışması Puanı + İmgesel Tasarım Çalışması puanının, tabloda belirlenen değerlerinden elde edilecektir.

Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak daha sonrada her aday için aşağıdaki formül hesaplanarak ÖYSP standart puanı hesaplanacaktır.


Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır .ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50,standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.


  1. Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin; Resim-İş Öğretmenliği Programı için aday, liselerin resim alanından geliyorsa),

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03xOBP)

  1. Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin; Resim-İş Öğretmenliği Programı için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa)

YP = (1,17 x ÖYSP - SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P)

2014-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı ile örgün yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açıköğretim kontenjanı bulunmayan programlarına 2014-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

YERLEŞTİRME
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Her bölümün kontenjanı kadar aday, asil ve yedek olarak sıralanır. Asil olarak belirlenen adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanır.
YP’larının eşit olması durumunda YGS başarı notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Asil listelerde ismi bulunup belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybeder. Yerlerine yedek listeden puan olarak en üst sıradan başlayarak yedek adaylar alınır

ÖNEMLİ UYARI

2015 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Resim Sınavında başarılı olmanız her şeyden önce bu sınav kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle elinizdeki kılavuzu dikkatle okuyunuz. Başvuru formunu doğru olarak doldurunuz.


Adayların sınava gelirken getirmesi gereken gereçler:

-50x35 cm boyutlarında, en az 3 mm. kalınlığında mukavva resim altlığığı -Kıskaç veya mandal

-Kurşun kalem yumuşak silgi ve kalemtıraş.

Adayların sınav salonuna cep telefonu, kayıt cihazı, fotoğraf makinesi vb. cihazlarla girmeleri kesinlikle yasaktır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

Yabancı uyruklu adaylar Gazi Üniversitesi senatosunca belirlenen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarıyla Gazi Üniversitesine başvurabilir. Adaylar başvuru ve ön kayıt sırasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı yabancı uyruklu öğrenciler biriminden bu koşulları öğrenebilecektir.

NOT: Sınav ile ilgili her türlü itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde Rektörlükçe belirlenen hesaba, 20 TL yatırılarak dekont ile birlikte yazılı olarak; Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır.

Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Özel Yetenek Sınav Sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda vewww.sazi.edu.trağ adresinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.

Resim-İş Öğretmenliği Programı için alan olarak kabul edilen Ortaöğretim kurumlarındaki alanlar ve kodlar:

2289 Resim

2247 Plastik Sanatlar

3633 Sanat (Resim)

4443 Sanat ve Tasarım

2342 Seramik Sanatı

2535 Tekstil

3188 Tekstil Tasarımı

3805 Fotoğrafçılık

1684 Grafik Sanatlar

3978 Grafik Tasarım

4271 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf ve Grafik

2336 Seramik

3826 Heykel

2749 Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi)

2749 Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip ediniz iconEk yerleşTİrme sonuçlarina göre kayit hakki kazanan adaylarin kayit iŞlemleri

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip ediniz iconFakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip ediniz iconE-Yoklama Uygulamasının Yurt Genelinde Başlayacağı 14 Mayıs 2018...

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip ediniz iconT. C. ÖLÇME, seçme ve yerleşTİrme merkezi UŞak sinav koordinatöRLÜĞÜ

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip ediniz iconSınav bedelini yatırdıktan sonra, mutlaka

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip ediniz iconEk yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip ediniz iconSınav için ayrıca bir kayıt yaptırma işlemine gerek yoktur

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip ediniz iconSinav başvuru koşullari

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip ediniz iconDers programlarını ve sınav programlarını takip etmek ve görevli akademik personele duyurmak

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İnternet üzerinden takip ediniz iconSinav kilavuzu pdf”


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev